Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Sökresultat

298 titlar hittades, tid 1.25 sekunder.
Sida 1 (av 15) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

10. NORDISKE ARKITEKTMØDE. Danmark 1936. Deltagerliste og nationalsange - Tidstabeller samt oplysninger om bygninger m. m. - Inbydelse och foreløbigt program.
København 1936. 15, 40 & 8 sid. + 1 stor (42x40 cm) utvikbar karta i färg över Nordsjælland. Illustrerad med ritningar, stads-, situations- och lägenhetsplaner. Häftad i ett brunt pappomslag med omslagsbild. Sammanhållen med en fästanordning av metall.
- Erik Bülow Hübes ex. med dennes initialer. Förtitelbladet signerat av 10 medföljande arkitektfruar: Elna Jörgensen, Lillan Forssén, Gunhild Tvede, Gunhild Berner, Ingrid Malm, Göta Hoving, Sirkka Sirén, Lisa Pauli, Lampi Kallio och Helny Jonson.
Boknummer: 31314 Pris: 400 kr.

ABRAHAMSSON, Tore.
KEBNEKAISE.
Andra upplagan. Stockholm, Norstedts 1971. 280 sid. + 1 utvikbar panoramabild. Rikt illustrerad med författarens egna fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN:9117127327.
- Innehåller en utvikbar fotografiskt panoramabild (110 x 24 cm) över Kebenekaisefjällen sedd från Sälkatjåkka sydtopp. - 'Kebnekaise, land of mountains, valleys, water and ice'. Summary in English including a list of common Lappish words and their Swedish and English equivalents ending with translated captions. Fine copy.
Boknummer: 6124 Pris: 290 kr.

ADELSKÖLD, Claes.
KARL DEN TOLFTE OCH SVENSKARNE 1-2. En historisk studie.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1902-03. 452,(4) & 550,(6) sid. + 1 utvikbar karta & 1 plansch. Inbundna i två samtida halvfranska band med fem upphöjda bind och ryggdekor i guld. Samtliga främre- och bakre omslag medbundna. Bra set.
Boknummer: 22594 Pris: 550 kr.

AGRICOLA, Georgius (1494-1555).
DE RE METALLICA. [Book I-XII]. Translated from the first latin edition of 1556 with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover.
London, The Mining Magazine 1912. (32),640 sid. + en utvikbar dubbelsidig plansch. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade pergamentliknande band med upphöjda bind och helt oskuren inlaga.
- Första upplagan på engelska. Första upplagan på latin utkom i Basel 1556. - First English edition of the classic book on mining and technology in the sixteenth century. The work was translated into English in 1912 by Herbert Hoover, afterwards president of the United States.
Boknummer: 29835 Pris: 6500 kr.

AHLGREN, G.
ÖFVERSIKT AF JAPANS HÄRVÄSENDE.
Stockholm, Militärlitteraturföreningens Förlag 1908. 235 sid. + 26 kartor, varav en utvikbar. Sparsamt illustrerad i texten. Förlagets svarta klotband med mjuka pärmar.
Boknummer: 9223 Pris: 500 kr.

Ny
AHLQVIST, Abraham.
ÖLANDS HISTORIA OCH BESKRIFNING. 2 delen. 1 bandet.
Calmar, tryckt hos Carl Fredr. Berg på författarens förlag 1825. 1 utvikbar graverad planritning,298 sid. + 15 planscher i kopparstick, varav en utvikbar. Inbunden i ett samtida marmorerat pappband med ryggtiteletikett. Exlibris. Bra ex.
- Endast del II:1.
Boknummer: 45410 Pris: 1650 kr.

ALLT LJUS PÅ MALMÖ. Ett hundraårsminne.
Redaktion: Ingmar Billberg, Lars Jörwall & Bengt Liljenberg. Malmö 1996. 273 sid. + en stor utvikbar plansch i färg 'Panorama över Industriutställningen i Malmö', (70x44 cm) löst bifogad i ficka på bakpärmens insida. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. (Elbogen Malmö Fornminnesförening, Gryps 5). ISBN: 9185156418.
- Behandlar 1896 års Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö. Med bl a 'Den sanna historien om Hultmans mugg' av Hans Janstad, 'Kinematographen och andra förlustelser' av Bengt Liljenberg, 'Tingens forum 1896 - Tre texter om tre utställningar i Malmö' av Anders Rosdahl.
Boknummer: 11696 Pris: 285 kr.

ALLVIN, J. (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 graverad plansch med bilder av 3 runstenar + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar karta i färg över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida svart skinnryggband med ryggtitel i guld och marmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30416 Pris: 1250 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder & 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna (44x33 cm). Inbunden i ett senare ljusbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Främre tryckta, solkiga och nötta, men sällan förekommande, häftesomslag medbundet längst bak i boken. Försättsbladet med Nordiska seminariets gallringsstplr. Exlibris: Bibliotheca Hesselmaniana. Titelblad och inlagan med enstaka lagerfläckar, främst i marginalen. Kartan överst med fuktrand och lagad pappersförlust vid inre fals.
- Dedikation på främre omslags baksida 'Till Herr Löjtnant Hellman tacksamt och vänskapligt af Författaren'. Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 4276 Pris: 900 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Tabellen med svag fuktrand, planschen med lagerfläckar. Kartan lätt bruntonad med reva vid inre fals.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30462 Pris: 850 kr.

ALMSTRÖM, Pehr Olof.
HUSHÅLLS-RÅDGIFWAREN eller Samling af pålitliga uppgifter och rön uti jordbruket och dess binäringar tillika med sätten att werkställa de wigtigaste göromål, som förefalla i den enskilda hushållningen, så wäl i staden som på landet.
Stockholm, A Bonniers förlag 1849. 360 sid. + Handskrivet register. (4) sid. Sammanbunden med: ALMSTRÖM, P. O. ANVISNING ATT PÅ FLERE SÄTT MED FÖRDEL ANVÄNDA POTATIS, för att så skyndsamt som möjligt undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan, samt underrättelse om de medel, hvilka blifvit uppgifne såsom tjenlige att i någon mån kunna förekomma denna sjukdom eller hindra dess framsteg. Stockholm, Joh. Beckman 1848. V,78 sid. + 1 utvikbar plansch. Två arbeten inbundna i ett samtida, hårt nött skinnryggband. Ryggens färg delvis avskavd och pärmpappret ställvis bortnött. Några blad med fläckar. Innehållsförteckningen med anteckningar i marginalen. Främre pärmens insida med initialerna GS inom rundstämpel.
- Två praktiska handböcker i en volym. Innehåller recept för matlagning, konservering, brödbakning, ölbrygd, beredning av frukt och bärviner, brännvinsdestillering, färgning m.m. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 166 & 1549.
Boknummer: 41510 Pris: 1350 kr.

(Aluminia) - ROSTOCK, Xenius.
DEN KONGELIGE PORCELAINSFABRIK og Fajencefabriken Aluminia A/S før og nu.
København 1938. 68 sid. text + 32 fotoplanschsidor + en plansch med stämplar och en utvikbar plan. Illustrerad i texten. 24x16 cm. Häftad med en vinjett på omslaget.
- Innehåller en plansch med bilder av 13 märkningar och stämplar.
Boknummer: 14074 Pris: 385 kr.

ANDERSSON, Gunnar
AUSTRALIEN. Natur och kultur. Studier och minnen.
Stockholm 1915. 264 sid. + 48 fotoplanscher och två kartor i färg varav en utvikbar. Illustrerad. Halvklotband. Exlibris.
Boknummer: 277 Pris: 175 kr.

ANDERSSON, Gunnar - AROSENIUS, E.
ÖFRE DALARNA FÖRR OCH NU.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1903. (8), 560 sid. + 2 kartor i färg varav en stor utvikbar 'Karta öfver Kopparbergs län', (52x47 cm). Nött halvpergamentband med marmorerat pärmpapper. Kartan med en lagad reva.
Boknummer: 6589 Pris: 350 kr.

ANDERSSON, J. G.
MÄNNEN KRING SYDPOLEN. Äventyr och forskningar under den vita världsdelens erövring.
Stockholm, Saxon & Lindström 1945. 443 sid. + 1 utvikbar karta i färg 'Karta över Sydpolarfärderna och deras landvinningar'. Rikt illustrerad i texten med fotografier. Fint häftat ouppskuret och oskuret ex. med omslagsbild i färg.
Boknummer: 32992 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, J. Gunnar.
DRAKEN OCH DE FRÄMMANDE DJÄVLARNA.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1926. 454 sid. + planscher & 1 utvikbar färglagd karta. Rikt illustrerad i texten med fotografier. Inbunden i förlagets beigefärgade klotband med en stiliserad drake i rött som pärmdekor. Främre illustrerade omslag medbundet. Tillskrift.
Boknummer: 4470 Pris: 150 kr.

ANGERWALL, Ann-Charlott - EKMAN, Marianne.
WIWEN NILSSONS KYRKSILVER. En inventering av kyrkorna i Lunds stift.
Lund 1972. Stenciltryck. (6),75,2,8 sid. + 6 planscher med bilder och en utvikbar karta i färg. Stort format, 30x21 cm. Häftad med tryckt omslag. Ojämnt blekt omslag.
- Omslaget överst med dedikation till Bengt Bengtsson (Kulturen i Lund) från Wiwen Nilsson. Trebetygsuppsats i konsthistoria vid Lunds universitet. - Signed by Wiwen Nilsson.
Boknummer: 12333 Pris: 850 kr.

ARESKOG, Carl.
EN BOK OM ÖLAND.
Lund, Gleerups 1941. 269 sid. + fotoplanscher och en utvikbar ölandskarta i färg. Förlagets välbevarade halvklotband med främre omslag medbundet. Namnteckning.
- Med en avslutande bibliografi 'Litteratur om Öland'.
Boknummer: 11965 Pris: 145 kr.

ARINGSÅS. Fornminnen. Kyrka. Herrgårdar.
Alvesta 1930. 117 sid. + 1 utvikbar karta. Illustrerad med äldre fotografier. Häftad med tryckt omslag. Fint ex. (Norra Allbo hembygdsförenings årsbok 1930).
- Om bl a herrgårdarna Engaholm, Spåningslanda och Benestad.
Boknummer: 45600 Pris: 140 kr.

BAGER, Einar - SANDBLAD, Nils Gösta.
GAMLA GÅRDAR I MALMÖ. 1-3. Vol. 1: Skånska Dagbladets gård. Med en orientering rörande korsvirkesbebyggelsen i Malmö under 16- och 1700-talen. Vol. 2: Flensburgska gården. Vol. 3: Kronomagasinet.
Malmö 1936, 1937 & 1939. Vol. 1: 95 sid. + 6 planscher. Vol. 2: 78 sid. Vol. 3: 67 sid. + 1 utvikbar ritning. Rikt illustrerade med foton, planer och ritningar. Stort format, 26x18 cm. Tre häftade volymer. Andra och tredje delarna ouppskurna.
- Komplett med tre delar.
Boknummer: 30099 Pris: 330 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica