Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Sökresultat

315 titlar hittades, tid 1.17 sekunder.
Sida 1 (av 16) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

'STENIGA TEGAR ...'. Torpinventering för Källeryds socken.
Värnamo 1968. 107 sid. + en utvikbar karta. Illustrerad med äldre svartvita fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Inventering utförd 1969 av 48 torp och backstugor med historik och i förekommande fall ägarlängder.
Boknummer: 31655 Pris: 120 kr.

AGRICOLA, Georgius (1494-1555).
DE RE METALLICA. [Book I-XII]. Translated from the first latin edition of 1556 with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover.
London, The Mining Magazine 1912. (32),640 sid. + en utvikbar dubbelsidig plansch. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade pergamentliknande band med upphöjda bind och helt oskuren inlaga.
- Första upplagan på engelska. Första upplagan på latin utkom i Basel 1556. - First English edition of the classic book on mining and technology in the sixteenth century. The work was translated into English in 1912 by Herbert Hoover, afterwards president of the United States.
Boknummer: 29835 Pris: 6500 kr.

AHLGREN, G.
ÖFVERSIKT AF JAPANS HÄRVÄSENDE.
Stockholm, Militärlitteraturföreningens Förlag 1908. 235 sid. + 26 kartor, varav en utvikbar. Sparsamt illustrerad i texten. Förlagets svarta klotband med mjuka pärmar.
Boknummer: 9223 Pris: 500 kr.

ALLT LJUS PÅ MALMÖ. Ett hundraårsminne.
Redaktion: Ingmar Billberg, Lars Jörwall & Bengt Liljenberg. Malmö 1996. 273 sid. + en stor utvikbar plansch i färg 'Panorama över Industriutställningen i Malmö', (70x44 cm) löst bifogad i ficka på bakpärmens insida. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. (Elbogen Malmö Fornminnesförening, Gryps 5). ISBN: 9185156418.
- Behandlar 1896 års Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö. Med bl a 'Den sanna historien om Hultmans mugg' av Hans Janstad, 'Kinematographen och andra förlustelser' av Bengt Liljenberg, 'Tingens forum 1896 - Tre texter om tre utställningar i Malmö' av Anders Rosdahl.
Boknummer: 11696 Pris: 285 kr.

ALLVIN, J. (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 graverad plansch med bilder av 3 runstenar + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar karta i färg över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett svart skinnryggband med ryggtitel i guld och marmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Titelbladet med en bild av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30416 Pris: 1750 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett senare brunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Främre tryckta, solkiga och nötta men sällan förekommande, häftesomslaget medbundet längst bak i boken. Gallringsstplr. Bibliotheca Hesselmanianas exlibris. Titelblad och inlaga med enstaka lagerfläckar, främst i marginalen. Kartan överst med fuktrand och lagad pappersförlust vid inre fals.
- Dedikation på främre omslags baksida 'Till Herr Löjtnant Hellman tacksamt och vänskapligt af Författaren'. Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 4276 Pris: 1500 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Tabellen med svag fuktrand, planschen med lagerfläckar. Kartan lätt bruntonad med reva vid inre fals.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30462 Pris: 1250 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER ÖSTBO HÄRAD I JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos A. W. Strehlenert 1852. (8), 263,(1) sid. + 3 utvikbara tabeller + 4 planschblad med bilder i litografi, varav en utvikbar + 1 stor utvikbar karta i färglitografi över Östbo härad, (57x42 cm). Inbunden i ett trevligt samtida skinnryggband med rikt gulddekorerad rygg, stänkmarmorerade snitt och marmorerat pärmpapper. Titelblad och inlaga med enstaka lagerfläckar, främst i marginalen. Den utvikbara planschen överst med lagerfläckar. Kartan delvis lagad från baksidan längs vikningarna.
- Titelbladet med en bild i litografi av Rydaholms kyrka.
Boknummer: 30417 Pris: 2000 kr.

(Aluminia) - ROSTOCK, Xenius.
DEN KONGELIGE PORCELAINSFABRIK og Fajencefabriken Aluminia A/S før og nu.
København 1938. 68 sid. text + 32 fotoplanschsidor + en plansch med stämplar och en utvikbar plan. Illustrerad i texten. 24x16 cm. Häftad med en vinjett på omslaget.
- Innehåller en plansch med bilder av 13 märkningar och stämplar.
Boknummer: 14074 Pris: 440 kr.

ANDERSSON, Gunnar
AUSTRALIEN. Natur och kultur. Studier och minnen.
Stockholm 1915. 264 sid. + 48 fotoplanscher och två kartor i färg varav en utvikbar. Illustrerad. Halvklotband. Exlibris.
Boknummer: 277 Pris: 175 kr.

ANDERSSON, Gunnar - AROSENIUS, E.
ÖFRE DALARNA FÖRR OCH NU.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1903. (8), 560 sid. + 2 kartor i färg varav en stor utvikbar 'Karta öfver Kopparbergs län', (52x47 cm). Nött halvpergamentband med marmorerat pärmpapper. Kartan med en lagad reva.
Boknummer: 6589 Pris: 350 kr.

ANDERSSON, Gunnar.
Hasseln i Sverige fordom och nu. En geologiskt-västgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändring sedan litiorinatiden.
Stockholm 1902. 168 sid. + en utvikbar karta. Illustrerad i texten med kartor och teckningar. 27x23 cm. Häftad. (Sveriges geologiska undersökning, Ser. Ca, 3).
- Redogör landskapsvis för fyndlokaler i Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Värmland. - 8 pp summary in German 'Der Haselstrauch in Schweden'.
Boknummer: 12728 Pris: 360 kr.

ANDERSSON, J. G.
MÄNNEN KRING SYDPOLEN. Äventyr och forskningar under den vita världsdelens erövring.
Stockholm, Saxon & Lindström 1945. 443 sid. + 1 utvikbar karta i färg 'Karta över Sydpolarfärderna och deras landvinningar'. Rikt illustrerad i texten med fotografier. Fint häftat ouppskuret och oskuret ex. med omslagsbild i färg.
Boknummer: 32992 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Johan Gunnar.
Draken och de främmande djävlarna.
Stockholm 1926. 454 sid. + en utvikbar karta i färg. Fotoillustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Tillskrift.
Boknummer: 4470 Pris: 220 kr.

ANGERWALL, Ann-Charlott - EKMAN, Marianne.
WIWEN NILSSONS KYRKSILVER. En inventering av kyrkorna i Lunds stift.
Lund 1972. (6), 75, 2, 8 sid. + sex planscher med bilder och en utvikbar karta i färg. Stort format, 30x21 cm. Stenciltryck, häftad med tryckt omslag. Ojämnt blekt omslag.
- Omslaget överst med dedikation till Bengt Bengtsson (Kulturen i Lund) från Wiwen Nilsson. Trebetygsuppsats i konsthistoria vid Lunds universitet. - Signed by Wiwen Nilsson.
Boknummer: 12333 Pris: 850 kr.

ARESKOG, Carl.
EN BOK OM ÖLAND.
Lund, Gleerups 1941. 269 sid. + fotoplanscher och en utvikbar ölandskarta i färg. Förlagets välbevarade halvklotband med främre omslag medbundet. Namnteckning.
- Med en avslutande bibliografi 'Litteratur om Öland'.
Boknummer: 11965 Pris: 145 kr.

BAGER, Einar - SANDBLAD, Nils Gösta.
GAMLA GÅRDAR I MALMÖ. 1-3. Vol. 1: Skånska Dagbladets gård. Med en orientering rörande korsvirkesbebyggelsen i Malmö under 16- och 1700-talen. Vol. 2: Flensburgska gården. Vol. 3: Kronomagasinet.
Malmö 1936, 1937 & 1939. Vol. 1: 95 sid. + 6 planscher. Vol. 2: 78 sid. Vol. 3: 67 sid. + 1 utvikbar ritning. Rikt illustrerade med foton, planer och ritningar. Stort format, 26x18 cm. Tre häftade volymer. Andra och tredje delarna ouppskurna.
- Komplett med tre delar.
Boknummer: 30099 Pris: 330 kr.

BAKER, Samuel White (1821-1893).
ISMAILIA. Berättelse om den af Ismail, khediv af Egypten, för undertryckande af slafhandeln i Centralafrika utsände expedition. Med 60 Illustrationer, och 2 kartor.
Stockholm, Albert Bonners förlag 1875. 398,(2) sid. + planscher i trägravyr & 2 kartor i färg, varav 1 utvikbar: 'Karta öfver Nilbassinen ...' och 'Karta öfver Albert N'yanza ...'. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld. (Bibliotek för resebeskrifningar, 4).
Boknummer: 34359 Pris: 350 kr.

BARN OCH UNGDOM I AFFISCHER. Paul Lipschutz samling. Ett tematiskt urval / CHILDERN AND YOUTH IN POSTERS. The Paul Lipschutz Poster Collection. A Thematic Selection.
Text: Magdalena Gram. Stockholm, Raster & Kungl. biblioteket 2008. 222 sid. + en stor utvikbar affisch förvarad i en ficka på bakpärmens insida. Rikt illustrerad med affischproduktioner i färg. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå klotband med blindpressad pärmdekor. Nyskick.
- Illustrerad med 200 helsides affischproduktioner av 166 konstnärer: Elsa Beskow, Gunilla Bergström, Olle Eksell, Tove Jansson, Margrethe II drottning av Danmark, Inger & Lasse Sandberg, Ingrid Vang-Nyman, Björn Wiinblad, Per Åhlin m. fl. Med en löst bifogad högklassigt tryckt affisch i originalformat (94x67 cm): 'Barnens dag, Stockholm' utförd 1919 av Torsten Schonberg, - Bilingual text and captions in Swedish and English throughout.
Boknummer: 26721 Pris: 250 kr.

BARTHÉLEMY, Jean Jacques (1716-1795).
ANACHARSIS DEN YNGRES RESA I GREKLAND i medlet af fjerde seklet före vår tidräkning. 1-2. Till ungdomens tjenst i sammandrag utgifven af J.H. Meynier.
Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström på eget förlag 1825-26. (6),426 sid. & (6),414 sid. + 1 utvikbar karta 'Karta öfver Grekland och dess öar' graverad av E. Åkerland. Inbundna i två uniforma gröna halvfranska band med upphöjda bind, mörkgröna ryggtiteletiketter och övre guldsnitt (F. Beck & Son, Hovbokbindare). Baksidan av de medbundna främre, blanka pappomslagen med anteckningar och G. A. Claësons namnteckning. Ryggskinnet på första bandet något ojämt blekt baktill, vilket inte påverkar ryggarnas uniforma utseende.
- Diskret blyertsanteckning på eftersättsbladet: 'Barthélémy sammanträdde med Björnståhl i Volo 1779, där han var svensk o fransk konsul'.
Boknummer: 30292 Pris: 1450 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-14 Antikvariat Classica