Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Sökresultat

1 titlar hittades, tid 0.16 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-1.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

[ROBERTSON, Dionysius].
KONSTEN ATT CURERA HÄSTAR eller grundelig underrättelse, at utur sjelfwa grunden känna, hela och bota hwarjehanda både ut- och inwärtes häste-krämpor, bräckligheter och sjukdomar. Jämte anwisning, huru unga fohlar skola ansas, skötas och handteras, tills de hinna den ålder, at de finnas dugtige och tjänlige til de behof, hwartil man tänker bruka dem. Til allmänhetens tjänst ifrån tyskan öfwersatt år 1771 af P. L. [Pehr Lagerhielm].
Stockholm, Joh. Georg Lange 1772. (4),322 sid. + Register. (10) sid. + 1 stor utvikbar plansch i kopparstick, (22x34 cm). Illustrerad i texten med några träsnitt. Inbunden i ett senare enkelt pergamentryggband med maskinskriven ryggtiteletikett och stänkmarmorerat pärmpapper. Titelbladet solkigt och med liten pappersförlust i nedre ytterhörn, ett litet maskhål och gammal överstruken namnteckning. Sid. 222-228 med fuktrand nedtill, registret med några svaga fläckar. Planschen med fuktränder upptill.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1799.
Boknummer: 29157 Pris: 2300 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica