Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Slott & herresäten

Trädgård & Parker > Slott & herresäten

172 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 6 (av 9) visar titlar 101-120.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

MARGARETA, Kronprinsessa af Sverige.
FRÅN BLOMSTERGÅRDEN.
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner 1917. 76 sid. Rikt illustrerad med svartvita fotografier och 8 fotografier i färg. Stort format, 28x22 cm. Inbunden i förlagets ljusblå originalklotband med det främre illustrerade omslag medbundet.
- Första upplagan. Behandlar trädgården/parken på Sofiero slott. Boken utgör också ett tidigt exempel på hur färgfotografi använts för bokillustration.
Boknummer: 6178 Pris: 200 kr.

MASSIE, Suzanne.
PAVLOVSK. The life of a Russian palace.
Boston, 1990. 394 sid. + 64 planschsidor med fotografier i svartvitt och färg samt äldre bilder. Stort format, 24x20 cm. Förlagets välbevarade ljust lila klotryggband med skyddsomslag.
Boknummer: 17811 Pris: 330 kr.

MATZ, Edvard.
PÅ GRIPSHOLM. Sägner, Fakta, Historia på ett 450-årigt slott.
Stockholm, Carlssons 1987. 162 sid. Rikt illustrerad äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9177981111.
- Återberättar anekdoter, sägner, historier och muntliga upplysningar om Gripsholms slott. Avslutas med ett utförligt personregister.
Boknummer: 38767 Pris: 90 kr.

MEDELTIDA BORGAR. Del 1: Ointagliga, belägrade och attackerade.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2011. 224 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och kartor. Bokmärkesband. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med pärmdekor i guld. Nära nyskick. ISBN: 978918683006.
- I första delen behandlas i egna kapitel de medeltida kungaborgarna i Västergötland och Bohuslän: Gälakvist, Axevalla, Ekholm, Dalaborg, Amnaholm, Grimstorp, Kindaholm, Opensten, Öresten, Stynaborg, Lödösehus, Gullbergshed, Lindholmen och Älvsborg.
Boknummer: 37633 Pris: 220 kr.

MEDELTIDA BORGAR. 1-2. Del 1: Ointagliga, belägrade och attackerade. Del 2: Riddarborgar runt Östersjön.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2011. 224 & 192 sid. Rikt illustrerade med foton, teckningar och kartor. Bokmärkesband. Stort format, 25x19 cm. Inbundna i förlagets två mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerade skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 978918683006 & 9789186837013.
- I första och andra delarna behandlas i egna kapitel de medeltida kungaborgarna i Västergötland, Bohuslän, Småland, Öland och Östergötland. - 1:a delen: Gälakvist, Axevalla, Ekholm, Dalaborg, Amnaholm, Grimstorp, Kindaholm, Opensten, Öresten, Stynaborg, Lödösehus, Gullbergshed, Lindholmen och Älvsborg. - 2:a delen: Borgholm, Färjestaden, Visby stadsmur, Visborg, Näs, Jönköpingsborgarna, Rumlaborg, Flataryd, Danaborg, Trollaborg, Piksborg, Skagaholm, Kalmar slott, Bergkvara, Sundholm, Stegeholm, Stegeborg, Rönö, Ringstadholm, Knäppingsborg och Svanaholm.
Boknummer: 43460 Pris: 440 kr.

(Munthe, Axel) - TRIBERG, Annica.
HILDASHOLM. Axel Munthes gåva till sin hustru.
Stockholm, Forum 2004. 152 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografiera och nyare i färg. Stort format, 27x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789137121451.
- Rikt fotoillustrerad beskrivning av fastigheten 'Stengården' i Leksand, fr.o.m 1967 med namnet 'Hildasholm'. Uppförd under åren 1910-11 för Axel Munthe och hans engelska hustru Hilda, född Pennington-Mellor, ritad av arkitekten Torben Grut.
Boknummer: 42835 Pris: 140 kr.

MÅRTENSON, Jan.
KUNGLIGA DJURGÅRDEN. En kulturhistorisk vandring.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2007. 231 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Främre- och bakre pärmars insidor med äldre Djurgårdskartor. Stort format, 29x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789146216018.
- En vandring på Kungliga Djurgården från Brunnsviken till Fjäderholmarna: historia, människoöden, privatpalats och ståtliga minnesmärken.
Boknummer: 41731 Pris: 285 kr.

Ny
NATUR OCH NATIONALITET. Nordisk bildkonst 1800-1850 och dess europeiska bakgrund.
Red: Jörgen Weibull & Per Jonas Nordhagen. Höganäs, Wiken/Clara Lachmanns fond 1992. 256 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och konstreproduktioner. Stort format, 25x20 cm. Inbunden i förlagets rejäla klotband med fint illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789171192233.
- 15 bidrag från det skandinaviska konsthistoriska symposiet 1988 i Oslo. Om bl a konstnärerna J.C. Dahl, Bertel Thorvaldsen, Wilhelm Marstrand, C.W. Eckersberg och Alexander Lauréus. Innehåller kapitlen 'Folkdräktsstudium och folkdräktsverk i Norden och Europa' av Lena Johannesson, 'Natur och nationalitet i några inredningar på Rosendals slott' av Bo Vahlne, 'Oljestudier i Norden 1800-1850' av Torsten Gunnarsson, 'N.L. Höyen og 'det nationale program' av Nina Hobolt, 'Fornnordiskt i konsten' av Bo Grandien och 'Romantikkens ikonografi i Norden av Per Jonas Nordhagen. - Summaries in English and German.
Boknummer: 432 Pris: 275 kr.

NOLIN, Catharina.
EN SVENSK LUSTGÅRDSKONST. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt.
Stockholm, Atlantis 2009. 240 sid. Rikt illustrerad med foton samt trädgårds- och parkplaner. 23x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789187896927
- Lars Israel Wahlman, en av de stora förnyarna av den svenska trädgårdskonsten i början av 1900-talet och viktig förmedlare av Arts and Crafts-rörelsens idéer till Sverige. Innehåller bilder och ritningar av villaträdgårdar, parker och begravningsplatser. - Summary in English (4 pp).
Boknummer: 41890 Pris: 150 kr.

NYSTRÖM, Georg.
HERRGÅRDARNAS BYGGMÄSTARE OCH DERAS SLÄKTLED UNDER TREHUNDRA ÅR.
Stockholm, Ekerlids 2002. 244 sid. Illustrerad med 120 fotografier i färg. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 26x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild och illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 918961741X.
- Behandlar byggmästaren och arkitekten Abraham Nyström som tillsammans med sina söner ritade, byggde och inredde 250 gods, gårdar, säterier och slott under1800-talet i främst Östergötland och Sörmland. Bland byggnaderna märks bl a Brokind, Claestorp, Hageby, Stjärnsund, Stora Sundby, Duseborg, Säfstaholm och Högsjögård. Avslutas med en släktkrönika och ett utförligt personregister.
Boknummer: 13549 Pris: 285 kr.

NYSTRÖM, Lillemor.
I SKUGGAN AV EN BORG. Vardag och fest på Krapperups gods 1881-1995.
Avhandling. Göteborg, Göteborgs universitet 2014. 297 sid. + 12 sid. appendix. Rikt illustrerad med äldre fotografier i svartvitt och nyare i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789162890667.
- Krapperups historia med fokus på den personal som tjänade friherreparet Nils och Ellen Gyllenstierna och senare deras barn och barnbarn. I ett appendix förtecknas de personer som arbetat på Krapperup med födelsedata, titel, arbetsuppgifter och anställningstid. - 'In the shadow of a castle. Everyday life and parties at the Krapperup Estate in 1881-1995'. Summary in English (15 pp).
Boknummer: 42777 Pris: 220 kr.

OLSSON, Martin.
ALBERGET OCH OAKHILL PÅ DJURGÅRDEN.
Stockholm 1970. 345 sid. + 1 utvikbar plansch. Rikt illustrerad. med dokumenterande fotografier och ritningar. 22x19 cm. Häftad med omslagsbild. Fint ouppskuret ex. (Nordiska museets handlingar, 75).
- 'Oakhill', ett palats på södra Djurgården, Stockholm, uppfört 1910 och ritat av Ferdinand Boberg som bostad för prins Wilhelm. Sedan 1926 inrymmer huset Italiens ambassad i Stockholm. Avslutas med ett utförligt personregister (13 sid).
Boknummer: 11231 Pris: 140 kr.

OLSSON, Martin.
DE KUNGLIGA GEMAKEN I KALMAR SLOTT OCH DERAS INREDNINGAR. Jämte kortfattad redogörelse för slottets historia.
Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1966. 40 sid. text + 50 planschsidor, varav två i färg, med detaljrika foton av väggmålningar, paneler, kassettak m m. Illustrerad i texten med foton och ritningar. Stort format, 31x22 cm. Förlagets välbevarade halvklotband. Fint skick.
- Summary and captions in English.
Boknummer: 11198 Pris: 275 kr.

OLSSON, Martin.
STJERNSUNDS SLOTT I NÄRKE.
Tredje omarbetade upplagan. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1990. 27 sid. Illustrerad med bilder av möblerade rumsinteriörer. Fint klammerhäftat ex. med omslagsbild. ISBN: 9174022091.
Boknummer: 11183 Pris: 85 kr.

OLSSON, Patrik.
ÖMSE SIDOR OM VÄGEN. Allén och landskapet i Skåne 1700-1900.
Avhandling. Stockholm, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 2012. 307 sid. Rikt illustrerad med fotografier och överskådliga kartor. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 59). ISBN: 9789186573263.
- Om var och varför man planterade alléer samt vilka trädslag som planterades.
Boknummer: 35165 Pris: 200 kr.

OLSSON, Wera & Martin.
Stjernsunds slott i Närke. Under den Bernadottska epoken 1823 - 1860.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1956. 148 sid. text + [76] planschsidor med bilder. Häftad. Dedikation. Ouppskuren. (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens Handlingar. Antikvariska serien, 6).
- Rikt illustrerad med bilder av rumsinteriörer med bilder av möbler och inredning. - Summary in English.
Boknummer: 13926 Pris: 275 kr.

ORANGERIMUSEET PÅ ULRIKSDAL. Utgiven av Ulriksdals slottsförvaltning i samarbete med Statens konstmuseer.
Red: Ulla-Britt de Marchi & Lars Brundin. Ny reviderad och utökad upplaga. Stockholm, Ulriksdals slottsförvaltning 1997. 39 sid. Rikt illustrerad med bilder av de skulpturer som finns utställda i Orangerimuseet. 20x21 cm. Klammerhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 918572632X.
- Avslutas med en komplett katalog över den förnämliga samlingen med skulpturer av Jacques Philippe Bouchardon, René Chauveau, Bernard Foucquet samt Christian Eriksson, Bengt Erland Fogelberg, Per Hasselberg, Carl Milles, Johan Tobias Sergel m fl. - Summaries in English, German and Finnish.
Boknummer: 15191 Pris: 120 kr.

OTTMAN, Franz - WINDHAGER, Franz.
Schönbrunn. Ein Gespräch von Franz Ottman mit 12 Original-Lithographien von Franz Windhager.
Wien, Gesällschaft für vervielfältigende Kunst 1925. 20, (2) sid. + tolv originallitografier varav åtta i färg. Illustrerad i texten. Stort format, 29x23 cm. Förlagets klotryggband med pärmdekor.
Boknummer: 12694 Pris: 900 kr.

PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie.
SLOTTEN I LOIREDALEN.
Köln, Könemann 1998. 359 sid. Rikt fotoillustrerad i färg med bilder av slottsfasader, rumsinteriörer och planritningar. Stort format, 26x22 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9783829010054.
- Behandlar ett 70-tal slott vid Loire: Blois, Chambord, Chinon, Angers, Azay-le-Rideau m. fl.
Boknummer: 22548 Pris: 150 kr.

PERSSON, Gösta.
STRÖVTÅG I EMÅDALEN.
Vetlanda, Hembygdsförlaget 1969. 115 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Innehåller bl aa rtiklar om 'Nydala kloster', 'Berga säteri', 'Fliseryd', 'Högsrum säteri', 'Salshult' m.m.
Boknummer: 2958 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica