Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Västergötland med Göteborg

Topografi Sverige > Västergötland med Göteborg

247 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 5 (av 13) visar titlar 81-100.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · Nästa Nästa

GÖTEBORGS STENSTAD.
Red: Ingrid Wirsin & Jan Rosvall. Göteborg, Tre Böcker 2004. 86 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Stort format, 25x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9170295379.
Boknummer: 18331 Pris: 220 kr.

(Göteborgskoloristerna) - RYNDEL, Nils.
IVAN IVARSON - RAGNAR SANDBERG - ÅKE GÖRANSSON - INGE SCHIÖLER. Fyra färglyriker från Västkusten.
Lund, Signum 1984. 204 sid. Rikt illustrerad med konstreproduktioner. 23x23 cm. Inbunden i förlagets dekorerade linneband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Fint skick. (Böcker om konst, 8). ISBN: 9185330639.
Boknummer: 437 Pris: 350 kr.

HAGBERG, Markus.
JÄRPÅS. Ett pastorat och dess präster under 600 år.
Skara 2004. 95 sid. Rikt fotoillustrerad. Förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 18).
- Historik över Järpås pastorat med biografier över kyrkoherdar och komministrar från 1400-talet till idag.
Boknummer: 20630 Pris: 125 kr.

HALLBÄCK, Sven Axel.
MED ETT FÖRNÖJSAMT SINNELAG. Händelser och minnen 1910-1930.
Stockholm, Liber 1981. 138 sid. Rikt illustrerad med teckningar. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9138900661.
- Sven Axel Hallbäck, f.d. länsantikvarie och landsantivarie. Memoarer om uppväxten på tre olika prästgårdar i Västergötland och Bohuslän.
Boknummer: 28797 Pris: 75 kr.

HAMMARSON, Stig.
ZEPPELINARE, LIMPOR OCH MUSTANGER. Spårvägen i Göteborg 100 år.
Malmö, Frank Stenvalls Förlag 1979. 345 sid. + löst bifogat rättelseblad. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Tvärformat, 17x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med fotoillustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9172660449.
Boknummer: 16873 Pris: 220 kr.

(Handskrift) -
Kongl Majts dom ... Rikets Göta Hofrätt ... emellan F.G. Ekelund i Östebyn, Anders Jansson i Åmått, enkanCajsa Eriksdotter i Hvena, Lars Andersson i Tengelsbahl, Olaf Lars ... å ena, samt lantbrukaren C.S. Kask så som delegare uti det för sänkning af sjön Hästefjorden bildade bolag ... .
Opaginerad, (22) sid. handskrift i bläck på tjockt vattenstämplat papper. Sammanhållen i ryggen av en tvinnad blågul snodd. På omslaget är fästade två sedelliknande stämpelpapper i färg på 13 resp. 10 riksdaler. Stort format, 36x22 cm.
- Handskrift. Dom i målet om sjösänking av Hästefjorden, insjö i Frändefors församling i södra Dalsland som genom sänkningen delats i två sjöar: Stora och Lilla (eller Östra) Hästefjorden. Handskriven originalhandling, (22 sid) med detaljerade uppgifter om ersättningskrav m m förorsakade av det omfattande sjösänkningsarbetet som avslutades 1868. Med Oscar II:s blindpräglade papperssigill.
Boknummer: 21444 Pris: 2500 kr.

HARTELIUS Kaj - RYDHOLM, Yngve.
TISTLARNA - STRÖMSTAD. Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar.
4:e aktualiserade upplagan. Stockholm, Bonniers 1971. 311 sid. Illustrerad med foton och detaljkartor. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Mycket fint ex. ISBN: 9100313297.
- Om skärgården ur seglarens synvinkel med råd om bl a leder, genvägar och skyddande natthamnar.
Boknummer: 28028 Pris: 440 kr.

HENRIKSON, Claes.
ETT HUNDRA ÅR I KASERN. SKARABORGS REGEMENTE I SKÖVDE. Planer. Miljöer. Människor.
Falköping 2013. 175 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg, ritningar och tabeller. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets gula pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163743801.
Boknummer: 40658 Pris: 220 kr.

HERNQVIST, Thomas.
JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN GÖTEBORG 1923 - EN GRAFISK RESA.
Göteborg, Thomas Hernqvist & Regionarkivet i Göteborg 2010. 126 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder av affischer, vykort, katalog- och bokomslag. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad , 9). ISBN: 9789163362293.
- Innehåller 364 tryck rörande utställningen 1923: affischer, böcker, fotografier, vykort, kataloger, biljetter, brevmärken m. m.
Boknummer: 31104 Pris: 150 kr.

HJERN, Kjell.
Ett svunnet Göteborg.
Stockholm 1964. 119 sid. Rikt fotoillustrerad. 4:o. Förlagets klotryggband med skadat skyddsomslag. Främre omslag medbundet.
Boknummer: 2590 Pris: 135 kr.

HJO SEGELSÄLLSKAP. En seglats under 100 år. 1913-2013.
[Hjo, Hjo Segelsällskap 2013]. 95 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163741579.
- Rikt fotoillustrerad jubileumsskrift.
Boknummer: 40868 Pris: 150 kr.

HJO. Generalstabens karta öfver Sverige. Blad 44.
Stockholm 1873. Vikbar karta i skala 1:100.000 monterad på väv. Stort format, 49x65 cm.
- Graverad karta baserad på uppmätningar åren 1879 och 1880.
Boknummer: 26552 Pris: 150 kr.

HJÄRNE, Urban - TISELIUS, Daniel.
MÄRKVÄRDIGHETER HOS SJÖN VÄTTERN. Royal Society London 1706. + UTHFÖRLIG BESKRIFNING ÖFWER DEN STORA SWEA OCH GIÖTHA SIÖN WÄTTER, 1923. + YTTERLIGARE FÖRSÖK OCH SJÖ-PROFWER UTHI WÄTTERN, 1730.
Jönköping, Vätternvårdsförbundet 2013. 193 sid. Illustrerad med bilder av originalupplagornas titelblad och träsnittsillustrationer. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband. Nyskick. (Vättervårdsförbundets rapporter, 111) & (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, 15). ISBN: 9789198058321.
- Tre arbeten i en volym. Återutgivning av nedteckningar, hörsägner, observationer och mätningar i och av Vättern som publicerades för 300 år sedan. Texterna överförda till läsbar nutidssvenska av Beata Losman, som också svarat för ett informativt förord, förklarande kommentarer och noter.
Boknummer: 43461 Pris: 250 kr.

HOLMGREN, Yngve.
VÄSTGÖTA-ÅNGLOK. Spårvidd 891. 1872-1982.
Kristianstad, Museiföreningen Östra Skånes järnvägar 1982. 52 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier och tabeller. Häftad med omslagsbild. Exlibrisstpl.
- Om lok, smalspårsjärnvägar och industribanor av den gamla svenska vidden 3 fot eller 891 mm.
Boknummer: 35822 Pris: 140 kr.

HUFVEDSSON DAL, Nils (1690-1740).
BOEROSIA. Urbs, per Regna Septemtrionis, mercatura nobilis / Then uti the Nordiska Riken för fin köp-handel wälbekante Boeråås Stad.
Stockholm, Borås museum 1972. 125 sid. + 2 utvikbara planscher, varav en stadsplan. Inbunden i förlagets välbevarade marmorerade pappband. Tillskrift på fria försättsbladet.
- Nytryck i faksimil av originalet från 1719 utgiven till Borås stads 350-årsjubileum 1972.
Boknummer: 28552 Pris: 100 kr.

HUS OCH GÅRDAR I ASKLANDA OCH ORNUNGA SOCKNAR 2012.
Red: Leif Brunnegård. Vårgårda, Svältornas fornminnesförening 2012. 287 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163707964.
- Färgfoton av resp. bostadshus med uppgift om byggår, tidigare och nuvarande ägare, barn, areal m. m.
Boknummer: 36863 Pris: 285 kr.

HÄLLUMSBOKEN.
Hällum, Hällums intresseförening 2013. 102 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Dokumentation av hus och gårdar i Hällum med foto och uppgift om resp. ägare och deras barn.
Boknummer: 38935 Pris: 175 kr.

HÖGBERG, Folke.
STAVKORSHÄLLAR OCH LILJESTENAR I VÄSTERGÖTLAND.
Skövde 1960. 172 sid. Illustrerad. Stort format, 25x18 cm. Häftad. Omslaget nedtill med en mindre fläck. (Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie, 8).
Boknummer: 5631 Pris: 160 kr.

HÖGBERG, Folke.
STAVKORSHÄLLAR OCH LILJESTENAR I VÄSTERGÖTLAND.
Skövde 1960. 172 sid. + 8 supplementblad med tillägg och rättelser. Illustrerad med 66 fotografier, tecknade bilder och 5 kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i ett grönt klotband med ryggtiteletikett. Främre och bakre omslag medbundna. Dedikationn 'Till överste Gösta Hult med tacksamhet från förf.' (Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie, 8).
Boknummer: 28799 Pris: 250 kr.

HÖGBERG, Ola.
PÄRLOR I VÄSTERGÖTLAND. Historiska axplock och fängslande natur.
Fristad, Firma Ola Högberg 2012. 151 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 27x24 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789163711978.
- I ord och bild beskrivs landskapets skönaste nejder: natur, skogar, hagar, stenar med nedslag längs Viskan och Ätran, Falbygden, Hornborgabygden, Valle, Tiveden m.m.
Boknummer: 39211 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica