Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Västergötland med Göteborg

Topografi Sverige > Västergötland med Göteborg

238 titlar hittades, tid 0.30 sekunder.
Sida 4 (av 12) visar titlar 61-80.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · Nästa Nästa

GRAFSKRIFTER PÅ GÖTEBORGS STADS och närgränsande församlingars begrafningsplatser.
Red: Per Clemensson & Bengt Sjögren. Göteborg 1993. (10),193,16 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Arkiv i väst, 3). ISSN: 02834855.
- Nytryck i faksimil av originalet från 1869. Innehåller bl a 'Mosaiska församlingens begrafningsplats'. Avslutas med ett utförligt namnregister (16 sid) som ej finns med i originalupplagan.
Boknummer: 11010 Pris: 100 kr.

GRANATH, Bengt.
ÄLGTROFÉER I BÖGGDA GENOM TIDERA.
Bengt Granath 2012. 103 sid. Rikt illustrerad med fotografier av ett stort antal älgtroféer. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Älgtroféer från början av 1930-talet fram till idag med uppgift om av vem, var och när resp. älg sköts, vikt, älghornens utlägg och omkrets.
Boknummer: 36531 Pris: 220 kr.

GRÄNSLAND I KRIGENS SKUGGA.
Red: Christer Ask. Nossebro 2012. 288 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier, nyare i färg och äldre kartor. Stort format, 24x21 cm.Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. (Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2011-2012). ISBN: 9789197925822.
- Om bl a kriget 1502, humleodlingen under 30-åriga kriget, rödsoten 1808-09 och attackflygeskaderns hemliga stabsplats m. m.
Boknummer: 36627 Pris: 140 kr.

GÅRDSMILJÖER I SKARABORG.
Hushållningssällskapet 2014. 71 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9188668800.
- Presentation av de föredömliga gårdar som tilldelats Hushållningssällskapets pris under åren 1995-2014.
Boknummer: 38934 Pris: 150 kr.

(Göta kanal) -
BESCHREIBUNG ÜBER DIE KANAL-LINIE STOCKHOLM-GÖTEBORG nebst geschichtliche übersicht der Göta- und Trollhättan-kanal.
Linköping 1916. 66 sid. + 11 dubbelsidiga kartor i färg varav, en utvikbar (Trollhättan). Illustrerad i texten med fotografier. Häftad med en omslagsbild i jugendstil. Ryggen med ny mörkgrön klotremsa.
- Omslagstitel: 'Clausen's Atlas über den Kanalweg zwischen Stockholm-Göteborg'. De elva kartorna är fint tryckta i färglitografi.
Boknummer: 8213 Pris: 750 kr.

GÖTA PB 2010-2011.
[Göteborg, Göta Par Bricole 2011]. 120 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 31x31 cm. Inbunden i förlagets svarta klotband med pärmdekor i guld. Skyddsomslag. Nyskick.
Boknummer: 34852 Pris: 360 kr.

GÖTEBORG FÖRR OCH NU.
Red: Marie Björk, Anders Larson & Lars Olof Lööf. Göteborg, Göteborgs hembygdsförbund 2008. 179 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier, bilder av vykort och kartor. Stort format, 24x17 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie, 32). ISSN:0348-2189.
- Innehåller en längre artikel (97 sid) om Trädgårdsföreningen i Göteborg: 'Skönhetsriket mitt i den bullrande staden' av Staffan Sedenmalm. Avslutas med ett register fr.o.m första årgången 1960 fram till 2006, dvs nr. 1-31.
Boknummer: 30737 Pris: 100 kr.

GÖTEBORG-BORÅS JÄRNVÄG.
Red: Bertil Thulin. Stockholm, Svenska Järnvägsklubben 1994. 180 sid. Rikt illustrerad med foton av stationshus, person-, post- och resgodsvagnar, ritningar och kartor över järnvägssträckningar. Frampärmens insida med en järnvägskarta. Tvärformat, 22x27 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Exlibrisstpl. (Svenska Järnvägsklubbens skriftserie, 62). ISBN: 9185098787.
Boknummer: 35683 Pris: 285 kr.

GÖTEBORG.
Stockholm, Axel Eliassons Konstförlag utan tryckår (1950-tal). 10 svartvita originalfotografier med perforerad rivremsa. Format, 9x15 cm. Förvarade i förlagets tryckta pappfodral.
Boknummer: 14284 Pris: 120 kr.

GÖTEBORGS ESKADER OCH ÖRLOGSSTATION 1523-1870.
Utg: Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning. Göteborg, Wezäta förlag 1949. XVI,535 sid. + 10 utvikbara skärgårdskartor. Illustrerad i texten med fotografier och kartor. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets mörkblå halvfranska band med en pärmvinjett. Fria försättsbladet med stämpel 'Arkivex' upptill. Ryggen med några skrapmärken.
- Historik utarbetad av Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning. Avslutas med utförliga person- och fartygsregister.
Boknummer: 6567 Pris: 300 kr.

GÖTEBORGS KALENDER FÖR 1857.
Utg:G. A. Hedlund & Anton Berg. Stockholm, Rediviva 1970. (7),224 sid. Förlagets mjukhäftade vita plastband. Nyskick.
- Nytryck i faksimil efter originalet som utkom 1857.
Boknummer: 37388 Pris: 90 kr.

GÖTEBORGS KONSERTHUS. Ett album.
Red: Claes Caldenby. Göteborg, White arkitekter 1992. 54 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier, nyare i färg och ritningar. Stort format, 34x22 cm. Häftad med spiralbunden rygg. (Påbygget, 4). ISBN: 9188332047.
- Rikt illustrerad historisk översikt supplerad med White arkitekters planer för renovering och tillbyggnad. Konserthusets sittmöbler specialritades av Axel Larsson vid Svenska Möbelfabrikerna, Bodafors. Övrig inredning och utsmycking av Edward Hald, Simon Gate, Vicke Lindstrand och Ewald Dahlskog. - 'The Göteborg Concert Hall. Summary in English (2 pp).
Boknummer: 18514 Pris: 285 kr.

GÖTEBORGS STENSTAD.
Red: Ingrid Wirsin & Jan Rosvall. Göteborg, Tre Böcker 2004. 86 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Stort format, 25x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9170295379.
Boknummer: 18331 Pris: 220 kr.

(Göteborgskoloristerna) - RYNDEL, Nils.
IVAN IVARSON - RAGNAR SANDBERG - ÅKE GÖRANSSON - INGE SCHIÖLER. Fyra färglyriker från Västkusten.
Lund, Signum 1984. 204 sid. Rikt illustrerad med konstreproduktioner. 23x23 cm. Inbunden i förlagets dekorerade linneband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Fint skick. (Böcker om konst, 8). ISBN: 9185330639.
Boknummer: 437 Pris: 350 kr.

HAGBERG, Markus.
JÄRPÅS. Ett pastorat och dess präster under 600 år.
Skara 2004. 95 sid. Rikt fotoillustrerad. Förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 18).
- Historik över Järpås pastorat med biografier över kyrkoherdar och komministrar från 1400-talet till idag.
Boknummer: 20630 Pris: 125 kr.

HALLBÄCK, Sven Axel.
MED ETT FÖRNÖJSAMT SINNELAG. Händelser och minnen 1910-1930.
Stockholm, Liber 1981. 138 sid. Rikt illustrerad med teckningar. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9138900661.
- Sven Axel Hallbäck, f.d. länsantikvarie och landsantivarie. Memoarer om uppväxten på tre olika prästgårdar i Västergötland och Bohuslän.
Boknummer: 28797 Pris: 75 kr.

HAMMARSON, Stig.
ZEPPELINARE, LIMPOR OCH MUSTANGER. Spårvägen i Göteborg 100 år.
Malmö, Frank Stenvalls Förlag 1979. 345 sid. + löst bifogat rättelseblad. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Tvärformat, 17x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med fotoillustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9172660449.
Boknummer: 16873 Pris: 220 kr.

(Handskrift) -
Kongl Majts dom ... Rikets Göta Hofrätt ... emellan F.G. Ekelund i Östebyn, Anders Jansson i Åmått, enkanCajsa Eriksdotter i Hvena, Lars Andersson i Tengelsbahl, Olaf Lars ... å ena, samt lantbrukaren C.S. Kask så som delegare uti det för sänkning af sjön Hästefjorden bildade bolag ... .
Opaginerad, (22) sid. handskrift i bläck på tjockt vattenstämplat papper. Sammanhållen i ryggen av en tvinnad blågul snodd. På omslaget är fästade två sedelliknande stämpelpapper i färg på 13 resp. 10 riksdaler. Stort format, 36x22 cm.
- Handskrift. Dom i målet om sjösänking av Hästefjorden, insjö i Frändefors församling i södra Dalsland som genom sänkningen delats i två sjöar: Stora och Lilla (eller Östra) Hästefjorden. Handskriven originalhandling, (22 sid) med detaljerade uppgifter om ersättningskrav m m förorsakade av det omfattande sjösänkningsarbetet som avslutades 1868. Med Oscar II:s blindpräglade papperssigill.
Boknummer: 21444 Pris: 2500 kr.

HARTELIUS Kaj - RYDHOLM, Yngve.
TISTLARNA - STRÖMSTAD. Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar.
4:e aktualiserade upplagan. Stockholm, Bonniers 1971. 311 sid. Illustrerad med foton och detaljkartor. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Mycket fint ex. ISBN: 9100313297.
- Om skärgården ur seglarens synvinkel med råd om bl a leder, genvägar och skyddande natthamnar.
Boknummer: 28028 Pris: 440 kr.

HAUGARD, Joel.
OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN. Natur- och kulturhistorisk beskrivning.
Stockholm, Bonniers 1922. 336 sid. Illustrerad. Inbunden i ett enkelt klotryggband med främre och bakre omslagen medbundna.
- Med utförliga kapitel om bl a 'Minnesrika gårdar', 'Bebyggelsen', 'Kyrkor', 'Bergsbruk och industri', 'Askersund' och 'Sägner'.
Boknummer: 18924 Pris: 185 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-16 Antikvariat Classica