Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Västergötland med Göteborg

Topografi Sverige > Västergötland med Göteborg

266 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 3 (av 14) visar titlar 41-60.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · Nästa Nästa

DESPOTOVIC, Katarina - THÖRN, Catharina.
DEN URBANA FRONTEN. En dokumentation av makten över staden.
Stockholm, Arkitektur Förlag 2015. 252 sid. Rikt illustrerad med fotografier och planer. Stort format, 29x22 cm. Mjukhäftad. Nyskick. ISBN: 9789186050931.
- Granskar omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg. Om hur ett tidigare industriområde, befolkat av små verksamheter, butiker och föreningar, utplånas och omvandlas till ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling.
Boknummer: 43025 Pris: 220 kr.

DOKUMENTATION AV GÅRDAR OCH BEBYGGELSE I TREVATTNA SOCKEN.
Trevattna 2002. 295 sid. Rikt illustrerad med dokumenterande fotografier. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Inventering och dokumentation av 111 västgötska gårdar med foto, historik och ägarlängder.
Boknummer: 20782 Pris: 360 kr.

EDÉN, Lennart.
BOSTADSOMRÅDET HJULKVARNS EGNAHEM.
Vårgårda, Trollhätte-Gillet 2015. 459 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg samt ritningar. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets vinröda konstläderband med pärmdekor i guld. Nyskick.
- 344 hus och bostäder med foto, beskrivning, historik och uppgifter om tidigare ägare. Flera hus med gamla svartvita fotografier jämsides med nytagna färgbilder av hur husen ser ut idag.
Boknummer: 44564 Pris: 350 kr.

EDGREN, F.E.
VÄDTLE HÄRAD. Beskrifvet.
Andra upplagan. Göteborg 1928. 7, 176 sid. Häftad med tryckt omslag.
- Första upplagan av Vättle härads beskrivning utkom 1887.
Boknummer: 24303 Pris: 125 kr.

EDMAN, Stefan.
HORNBORGASJÖN.
Stockholm, Naturvårdsverkets förlag 2001. 175 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789162012199.
- Om människans förhållande till Hornborgasjöns sjö- och våtmarkslandskap och dess tranor. Avslutas med en artlista över 1) Regelbunden häckfågel (127 arter), 2) Regelbunden rastfågel/besökare (173 arter) och 3) Tillfällig besökare (93 arter).
Boknummer: 44124 Pris: 150 kr.

(Elanders) -
STILSNITT. Elanders Boktryckeri aktiebolag - Göteborg.
Göteborg utan tryckår, (ca 1930). Opaginerad, (304) sid. Illustrerad med ett stort antal typsnitt. Stort format, 25x19 cm. Företagets bruna skinnryggband band med fem markerade bind.
- 300 sidor med exempel på olika typsnitt och stilar i vackert ramtryck på svagt rosatonat papper.
Boknummer: 5598 Pris: 440 kr.

ELLING, Bengt & Bengt-Olof.
KÄRRA GENOM TIDERNA.
Kärra 2002. 256 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9163132265.
- Ny upplaga med utökat bildmaterial.
Boknummer: 23430 Pris: 120 kr.

ENGELBREKTSSON, Nanne.
LANDALA. Stadsdel och livsform som försvann.
Göteborg 1982. 137 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Tvärformat, 21x24 cm. Häftad med omslagsbild. Fint skick. (Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet, 4). ISSN: 02801787.
Boknummer: 45595 Pris: 140 kr.

(Eriksberg) -
ERIKSBERG. Fotoalbum med 10 monterade originalfotografier.
[Göteborg, tidigt 1950-tal]. 10 sid. med 10 monterade & 1 löst bifogat originalfotografi visande en gravsten (Valfrid Sjöblom, 1862-1958). Tvärformat, 16x22 cm. Inbunden i ett mörkblått klotband med titel i guld.
- Fotografierna visar fartyg, dockor, byggnader, stapelbäddar, hamnbassängen och direktionspersoner. Albumet är en jubileums- alt. avtackningsgåva till en avgående tjänsteman och därmed förmodligen unikt. Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB, tidigare industrikoncern och varvsindustri i Göteborg. Företaget bildades 1850 och ombildades till aktiebolag 1876. I samband med varvskrisen övertogs varvet av staten, och 1979 levererades det sista fartyget.
Boknummer: 36498 Pris: 550 kr.

(Ernst Odenius maskinaffär) -
PRISBELÖNADE ASSURANS-KOLSYRESPRUTAN 'KUSTOS'. AB Ernst Odenius maskinaffär.
Göteborg, A.B. Ernst Odenius maskinaffär 1916. Opaginerad (40) sid. + 4 sid. med blindpräglade minnesmedaljer i guld och silver. Rikt fotoillustrerad med bilder av brandsprutor och brandredskap. Häftad i ett fint, svart omslag med blindpressad dekor sammanhållen av en snodd i ryggen.
Boknummer: 23840 Pris: 360 kr.

FABRIKEN VID FJORDEN. Om bilindustriepoken i Uddevalla.
Uddevalla 2013. 172 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 27x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789176862490.
- 'Personalutgåva'. Rikt illustrerad historik över 27 års biltillverkning: Volvo Uddevallaverken, AutoNova, OmniNova, Volvo Cars Uddevalla, Pininfarina Sverige AB, Volvo Car Center och uppstickaren Solon.
Boknummer: 40454 Pris: 140 kr.

FABRIKEN VID FJORDEN. Om bilindustriepoken i Uddevalla.
Uddevalla, Bohusläns museum 2013. 172 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 27x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, 87). ISBN: 9789176862490.
- 'Standardutgåvan' av den rikt illustrerade historiken över 27 års biltillverkning: Volvo Uddevallaverken, AutoNova, OmniNova, Volvo Cars Uddevalla, Pininfarina Sverige AB, Volvo Car Center och uppstickaren Solon.
Boknummer: 40455 Pris: 120 kr.

FANT, Erico M.
DISSERTATIO TOPOGRAPHICA DE TERRITORIO VESTROGOTHIAE FLUNDRE. Flundre. Resp. Levinius Olbers.
Upsaliae, Johan Edman 1788. (4),40 sid. + en utvikbar tabell. Häradets sigill i kopparstick monterat på titelbladet. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med titeletikett i skinn monterad på främre pärmen. Inlagan oskuren.
- Innehåller ett herdaminne för Rommeleds socken samt 'Förtekning på hemanen uti Flundre härad' och 'Förtekning uppå alla uti Flundre härad belägne säterier, samt några af deras fordne ägare, och de nu varande'. Text på svenska och latin.
Boknummer: 5442 Pris: 650 kr.

FERNLUND, Siegrun.
GÖTHEBORGS STADZ KONST- OCH MÅLARE-EMBETE.
Lund, Signum 1983. 148 sid. + 24 planschsidor med bilder i färg. Rikt illustrerad med bilder i texten. 23x23 cm. Inbunden i förlagets linneband med pärmdekor. (Böcker om konst). ISBN: 9185330523.
- Behandlar kyrkomålningar i 1700-talets Göteborgs stift. Avslutas med register över konstnärer och kyrkor.
Boknummer: 1780 Pris: 200 kr.

FINNERÖDJA. En socken i Västergötland. Studier kring Gustaf Neanders Stora Tiveden-samlingar.
Red: Sixten Rönnow. Stockholm, Kooperativa Förbundets bokförlag 1944. XII,591 sid. + 7 planscher i färg. Rikt fotoillustrerad med bilder i texten. Stort format, 25x20 cm. Inbunden i förlagets mörkbruna halvfranska band med pärmdekor i guld och övre guldsnitt. Tillskrift överst på fria försättsbladet.
- Mäktig sockenbok med 24 artiklar: 'Finnerödjas ädellövskogar fordom och nu. 1. Lilla Ramsnäsängen. 2. Brinkängen. 3. Kärr-ängen. 4. Ädellövskogen som bebyggelsens, ängens, åkerns och trädgårdens moder. 5. Lidbebyggelsen. 6. Gårdar, upptagna i ädellövskogar, betingade av strandläge. Väckferor. 7. Slutskedet i ädellövskogens nerbrytande. 8. Slutord' av Rutger Sernander.'Gustaf Neander och Finnerödjas flora' av Åke Roslund. 'Jakten. 1. Äldre jaktförordningar. 2. De olika villebråden. 3. Skallordning på 1800-talet. 4. Nutida jaktförhållanden´ av Gunnar W. Anderson, Ture J. Arne, G. M. Fredberg och Sixten Rönnow. 'Fisket' av Gunnar W. Andersson. 'Skagersholms herrgård och järnbruk. 1. Skagersholms uppkomst. Fästet. Skageholm. 2. Skagersholms hammarbruk grundas. Järnhanteringen i Finnerödja. 3. Det glada 1700-talet, en brukets och säteriets glanstid. 4. 1800-talet, patronerna Camitz` och bruksbolagens tid. 5. 1900-talet, från Laxåbolaget till Gunnar W. Anderson och Kooperativa Förbundet. 6. Ramsnäs och Vallsjö gårdar'. 'Brännvinet i Finnerödja. Brännvinshandeln på 1800-talet' av Ture J. Arne, C. Åke Roslund, G. M. Fredberg och Sixten Rönnow m.m.
Boknummer: 20196 Pris: 1000 kr.

FISCHER, Staffan.
TROTTOASER.
Göteborg, Anna Larsson Design-Förlag 2014. 115 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Mjukhäftad med omslagsbild. ISBN: 9789163769771.
- Fotografier av asfaltsblommor, främst ogräs, som gror på Göteborgs trottoarer, torg och kajer. Avslutas med alfabetiskt och numeriskt register samt artregister med karta över trottoasernas placering.
Boknummer: 44682 Pris: 140 kr.

FJELLSSON, Sigvard - HANSSON, Göran.
MARSTRAND I ÄLDRE TIDER.
Uddevalla, Föreningen Allmogebåtar 2013. 100 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier, båtritningar och kartor. Tvärformat, 23x27 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Träbiten, 162). ISSN: 03470652.
- Marstrands historia från äldsta tider fram till ca 1905.
Boknummer: 38072 Pris: 200 kr.

Folkteatern i Göteborg. 'Arsenik och gamla spetsar'.
Göteborg 1966. 64 sid. Rikt fotoillustrerad. Tvärformat, 13x16 cm. Klammerhäftad. (Jubelsäsongen 1966-67).
- Teaterprogram.
Boknummer: 12145 Pris: 85 kr.

Folkteatern i Göteborg. 'Kaktusblomman'.
Göteborg 1967. 80 sid. Rikt fotoillustrerad. Tvärformat, 13x16 cm. Klammerhäftad. (Ungdomens teater 1967-68, 7).
- Teaterprogram. Eva Hennings uppmärksammade comeback efter 10 års frånvaro.
Boknummer: 12147 Pris: 90 kr.

Folkteatern i Göteborg. Goethes 'Faust'.
Göteborg 1966. 64 sid. Rikt fotoillustrerad. Tvärformat, 13x16 cm. Klammerhäftad. (Jubelsäsongen 1966-67).
- Teaterprogram. Gästregissör var Hanskarl Zeiser.
Boknummer: 12143 Pris: 90 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica