Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Värmland & Dalsland

Topografi Sverige > Värmland & Dalsland

72 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

1835 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS LÄN OCH DAHLS LAND, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, tryckt hos Johan Qwist 1835. (4) sid. Stort format, 31x19 cm. Omslaget överst med samtida uträkning i bläck. Nedre marginalen med några bläckfläckar. Spridda lagerfläckar. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 4 november 1835.
Boknummer: 29953 Pris: 200 kr.

1843 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS OCH DALSLANDS HÖFDINGEDÖME, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, Strömbergs officin 1843. (4) sid. Stort format, 34x21 cm. Rent och fint ex. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 1 november 1843.
Boknummer: 29954 Pris: 200 kr.

AHLBERG, Sven Olof.
AKVEDUKTEN I HÅVERUD. För vatten över vatten.
Lidköping, Lokrantz förlag 2018. 75 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9789198427837.
- Redan när anläggningen invigdes 1868 uppmärksammades den unika konstruktionen och hur det kom sig att akvedukten överhuvudtaget blev utförd, samt något om konstruktionen och tillverkningen. Avslutas med en presentation av 12 internationella akvedukter från antiken fram till nutid.
Boknummer: 46874 Pris: 185 kr.

ANDERSSON, Karl-Erik m fl.
MÅNGSYSSLARE I GLESBYGD. Sven Johansson Bygg 1966-2016.
[Ed, Sven Johansson bygg AB] 2016. 278 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier, nyare fotografier och bilder av tidningsartiklar. Stort format, 24x16 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163924422.
Boknummer: 46477 Pris: 185 kr.

ANDERSSON, Karl-Erik.
TYST FALLER MÖRKRET. En Ediologi.
Ed, på eget förlag 2013. 221 sid. Illustrerad med teckningar av författaren. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163740046.
- Berättelser från Dalsland.
Boknummer: 38618 Pris: 140 kr.

ANDERSSON, Per-Arne.
FLORA ÖVER DAL. Kärlväxternas utbredning i Dalsland.
Stockholm, Naturvetenskapliga forskningsrådet 1981. 358 sid. Illustrerad med foton och 308 tydliga utbredningskartor. Stort format, 24x 18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9154602890.
- Presenterar Dalslands vilda växter: 1010 vilda och förvildde växters förekomst och utbredning. - Summary in English (11 pp).
Boknummer: 19339 Pris: 120 kr.

BERGGRÉN, Inger & Per.
INTERIÖRER I KARLSTAD.
Karlstad, Förlag Per Berggrén 2007. 110 sid. Bakre pärms insida med en dubbelsidig stadskarta. Fotoillustrerad med ca 200 bilder i färg. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197689502.
- Bilder av möblerade rumsinteriörer från ett 40-tal av Karlstads mest intressanta byggnader. - 'Indoor pictures in Karlstad'. Bilingual text and captions in Swedish and English.
Boknummer: 37222 Pris: 150 kr.

BESKOW, Gunnar - RASMUSSON, Gunnar.
VÄRDEGRADERAD FÖRTECKNING ÖVER SJÖAR OCH ÄLVSTRÄCKOR SOM BÖRA SKONAS VID VATTENKRAFTUTBYGGNAD. Verkställd i Naturvårdsdelegationens uppdrag. Del I: Norrlandsområdet.
Stockholm, mars 1959. 140 sid. text + 34 helsideskartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i ett enkelt klotryggband.
- Utredningen behandlar14 älvar i Norrland samt Dalälvens och Klarälvens vattensystem.
Boknummer: 19962 Pris: 350 kr.

BILLERUD 1883-1983. En kort resumé över de hundra åren och en blick mot framtiden.
Red: Svante Höök. Säffle, Billeruds AB 1983. 111 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i företagets pappband med omslagsbild.
Boknummer: 43030 Pris: 120 kr.

(Björneborgs järnverk) - DAHLGREN, Mikael.
BJÖRNEBORG'S IRONWORKS 1656-2006.
Björneborg, Scana Steel Björneborg 2006. 143 pp. Ca 200 photos. Publisher's pictorial boards. As new. ISBN: 9789163196317.
- English language edition of 'Björneborgs järnverk 1656-2006'.
Boknummer: 24889 Pris: 220 kr.

(Björneborgs järnverk) - DAHLGREN, Mikael.
BJÖRNEBORG'S JÄRNVERK 1656-2006.
Björneborg, Scana Steel Björneborg 2006. 143 sid. Fotoillustrerad med 200 bilder i svartvitt och färg. Inbunden i företagets laminerade pappband. Nyskick. ISBN: 9789163196317.
Boknummer: 35444 Pris: 220 kr.

BLUTHERUS, Gunno B.
LOVTAL ÖVER DALSLAND.
Vänersborg 1979. 83 sid. Häftad. Nyskick.
- Parallelltext på svenska och latin. Den latinska texten utgiven med inledning, noter, översättning och förklarande kommentarer av Sven Blomgren. 'Denna skrift är en oration, hållen 1632 vid Uppsala Universitet av dalslänningen Gunno B. Blutherus från Ör, och är veterligen den äldsta tryckta skrift, som behandlar landskapet Dalsland'.
Boknummer: 11649 Pris: 120 kr.

(Boltzius ) - LINGE, Karl.
F. A. BOLTZIUS. En bok om helbrägdagöraren från Värmland.
Uppsala, Lindblads förlag 1959. 136 sid. + 8 planschsidor med fotografier. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband.
- Boltzius, ursprungligen bonde och senare gårdfarihandlare, som efter en religiös kris uppträdde som predikant och började i slutet av 1870-talet utöva helbrägdagörelseunder med handpåläggning, smörjning med olja och dylikt.
Boknummer: 4659 Pris: 100 kr.

BRÅTSJÖ NILSSON, Elsy.
FÄRGGLATT - NYA VÄVAR.
[Dalskog], Trådräknarna Nordals härad [2017]. 100 sid. Rikt illustrerad med färgfoton, mönster- och vävbeskrivningar. Stort format, 27x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163941955.
- Den tredje boken från författarna med nyskapade vävar utifrån gamla mönster.
Boknummer: 47679 Pris: 250 kr.

BRÄNNFELDT, Olle.
KANALYRAN GENOM MITT OBJEKTIV.
Mellerud 2004. 106 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier. Förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Fotografier från 30-års 'Kanalyror' i Mellerud.
Boknummer: 21144 Pris: 110 kr.

DAHLLÖF, Sigurd.
VÄNERSAGOR.
Göteborg, Åhlén & Åkerlund 1912. 185,(2) sid. Något nött, häftat och oskuret ex. med blindtryckt pärmillustration av John Bauer. Lätt snedläst.
- Främre omslag med reliefpressad bild i guld av John Bauer.
Boknummer: 31728 Pris: 250 kr.

DAHLSTRÖM, Sven-Erik - HANSEN, Andreas.
NY STAD I RÖTT TEGEL. 1950-talet formade Säffle.
Säffle 2014. 128 sid. Illustrerd med 140 foton, tecknade bilder och pressklipp. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 0789163756108.
- Säffle blev 1951 Sveriges yngsta stad. Om hur Säffle omdanades under 1950-talet från köping till småstad och som idag har en ovanligt välbevarad bebyggelse från 1950- och 60-talen.
Boknummer: 43105 Pris: 185 kr.

DALSLANDS KANAL 1868-1968.
Red: Helena Thorson, A.G. Bördh, Olle Enbågen & Christian Aarsryd. Vänersborg 1968. 157 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Häftad med omslagsbild. (Särtryck ur Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsskrift Hembygden 1968).
Boknummer: 40563 Pris: 150 kr.

DANIELSSON, Ingmar.
ÖGONBLICK I NORDMARKEN. [Fotografier 1950-tal till 1990-tal].
Årjäng, på eget förlag 2002. 248 sid. Rikt illustrerad med fotografier av Ingmar Danielsson. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Fotobildbok med 600 fotografier från Nordmarken, Årjäng från 1960-tal till 1990-tal.
Boknummer: 46998 Pris: 250 kr.

ELFSTEDT, Nilsgunnar Elloz.
RESANDE I BILDSPEL.
[Åmål, N. Elfstedt] utan tryckår (2010-tal). 88 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband omslagsbild. Nyskick.
- Innehåller en del av de naturbilder som Nilsgunnar Elfstedt tog vid årliga resor och som han under flera decennier visat i bygdegårdar och Folkets hus i Dalsland och Värmland.
Boknummer: 42148 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica