Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Natur & miljö

Skog, Lantbruk & Husdjur > Natur & miljö

135 titlar hittades, tid 0.26 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

ABRAHAMSSON, Tore.
AXEL HAMBERG OCH SAREK.
Umeå, Västerbottens läns hembygdsförbund 2013. 96 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier tagna av Axel Hamberg och Borg Mesch. Stort format, 24x18 cm. Inbunden i förlagets klotband med silverfärgad omslagstitel och illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Acta Bothniensia Occidentalis, 33). ISBN: 9789197892834.
Boknummer: 40524 Pris: 200 kr.

ALMGREN, Gunnar - INGELÖG, Torleif m. fl.
ÄDELLÖVSKOG. Ekologi och skötsel.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1984. 131 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och diagram. Stort format, 24x17 cm. Häftad med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185748366.
- Vägledning för skötsel av den ädla lövskogen med hänsyn till virkesproduktion, flora, fauna, kulturminnen m. m.
Boknummer: 35426 Pris: 150 kr.

ALMGREN, Gunnar - INGELÖG, Torleif m. fl.
ÄDELLÖVSKOG. Ekologi och skötsel.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1986. 131 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och diagram. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185748366.
- Vägledning för skötsel av den ädla lövskogen med hänsyn till virkesproduktion, flora, fauna, kulturminnen m.m.
Boknummer: 41367 Pris: 175 kr.

ANDERBERG, Thomas.
DEN MÄNSKLIGA NATUREN. En essä om miljö och moral.
2:a upplagan. Nora, Nya Doxa 1998. 309 sid. Mjukhäftad med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9157803064.
Boknummer: 39411 Pris: 100 kr.

ANDERSON, Lena.
NICKY THE NATURE DETECTIVE. Text by Ulf Svedberg. Translated by Ingrid Selberg.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1988. 49 sid. Rikt illustrerad med bilder av Lena Anderson. Stort format, 26x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9129587867.
- English-language edition of 'Maja tittar på naturen'. As new.
Boknummer: 39520 Pris: 140 kr.

ANDERSSON
ECOLOGICAL STUDIES IN A SCANIAN WOODLAND AND MEADOW AREA, SOUTHERN SWEDEN. I: Vegetational and Environmental structure.
Lund, Gleerups 1970. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, diagram och tabeller. Fint häftat ex. med tryckt omslag. (Opera botanica, 27).
Boknummer: 29668 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Leif - APPELQVIST, Thomas - FASTH, Tomas.
ÄNGS- OCH HAGMARKER I VETLANDA KOMMUN. 1-2.
Jönköping, Länsstyrelsen 1991. 265, 270 sid. Rikt illustrerade med kartor och fotografier. Stort format, 30x21 cm. Två häftade volymer med omslagsbild. Nyskick. (Miljö i Jönköpings län, 1991:3).
- Slutrapport från Statens Naturvårdsverks kommunvisa inventering.
Boknummer: 18671 Pris: 285 kr.

ANTONSSON, Karl.
VETLANDA KOMMUN. NATURINVENTERING. Fritidsutredning etapp 4.
Vetlanda 1973. 201 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Stort format, 30x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Inventerar flora, djur- och fågelliv, myrar, sjöar, bergsformationer m m.
Boknummer: 18672 Pris: 140 kr.

ARONSSON, Mårten.
BYGDEN DÄR VINDEN VÄNDE. Människor och natur i ett levande odlingslandskap.
Stockholm, Prisma 1999. 191 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder i färg av Peter Gerdehag. Tvärformat, 23x24 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. ISBN: 9789151836843.
- Behandlar det levande odlingslandskapet i Bråbygden, Kristdala socken med 14 sammanhängande byar.
Boknummer: 21589 Pris: 185 kr.

BATES, H.E.
DOWN THE RIVER. With 83 Engravings on Wood by Agnes Miller Parker.
First edition. London, Victor Gollancz 1937. 151 sid. Illustrerad med 83 trägravyrer av Agnes Miller Parker. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets mörkblå klotband med ryggtitel i guld.. Namnteckning.
- Konstnärligt illustrerad utgåva.
Boknummer: 20796 Pris: 285 kr.

BERGENGREN, Göran.
STENARNE LÄGGAS PÅ HIMLAVIS.
Linköing, Östergötlands länsmuseums förlag 2002. 139 sid. Illustrerad med teckningar av Gunnar Brusewitz. Stort format, 26x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om livet, naturens förlopp och landskapets förändring under 100 år.
Boknummer: 27366 Pris: 150 kr.

BERGLUND, Björn.
MAMMA I SKOGEN. 247 små utsikter.
Stockholm, Atlantis 2007. 379 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick.
- Tankebok med prosapoetiska essäer om kärleken till den levande naturen och om undret att leva.
Boknummer: 29987 Pris: 140 kr.

BERGMAN SUCKSDORFF, Astrid.
GLÄNTAN.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1984. 145 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 26x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.
- Rikt illustrerad naturbok om årets skiftningar i rådjurens glänta: tjäderspel, grodor, trandans, tornseglare m.m.
Boknummer: 3904 Pris: 90 kr.

BERGMAN SUCKSDORFF, Astrid.
GLÄNTAN. En naturbok.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1984. 145 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 26x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9129564603.
- Rikt illustrerad naturbok om årets skiftningar i rådjurens glänta: tjäderspel, grodor, trandans, tornseglare m.m.
Boknummer: 5480 Pris: 100 kr.

BESKOW, Gunnar - RASMUSSON, Gunnar.
VÄRDEGRADERAD FÖRTECKNING ÖVER SJÖAR OCH ÄLVSTRÄCKOR SOM BÖRA SKONAS VID VATTENKRAFTUTBYGGNAD. Verkställd i Naturvårdsdelegationens uppdrag. Del I: Norrlandsområdet.
Stockholm, mars 1959. 140 sid. text + 34 helsideskartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i ett enkelt klotryggband.
- Utredningen behandlar14 älvar i Norrland samt Dalälvens och Klarälvens vattensystem.
Boknummer: 19962 Pris: 350 kr.

BJÖRK, Sven.
LIMNOLOGICAL METHODS FOR ENVIRONMENTAL REHABILITATION. The Fine Art of Restoring Aquatic Ecosystems.
Stuttgart, Schweizerbart Science Publishers 2014. 381 sid. Rikt illustrerad med foton, diagram, tabeller och kartor. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9783510652921.
- Behandlar lyckade exempel på restaurering av sjöar ur ett internationellt perspektiv som Trummen, Hornborgasjön, Skärgölen, Lago Rodrigo de Freitas, Lago Paranoá, The Honguyuan Wetlands m fl. - Contains 'The fine art of restoring aquatic ecosystems', 'Restoration projects', 'Conditions and actions aggravating anthropocenic nature. Examples from Sweden' etc. As new.
Boknummer: 38477 Pris: 550 kr.

BLECKERT, Stefan - PETTERSSON, Rolf.
LIV I SKOGEN. En handledning i praktisk naturvård.
Växjö, Södra 1997. 235 sid. Rikt illustrerad i färg. Stort format, 32x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Handbok om olika naturtypers ekologi med praktiska tips för naturvårdsarbetet i skogsbruket.
Boknummer: 5977 Pris: 150 kr.

BLOMBERG, Per.
NATUREN I SVEDALA KOMMUN. Naturvårdsprogram 1999.
Svedala 2000. 118 sid. Rikt illustrerad med foton och överskådliga kartor. Stort format, 26x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Inventering av särskilt värdefulla områden, biologisk mångfald, backlandskapet, sjöar, lövskogar m. m.
Boknummer: 37474 Pris: 120 kr.

BLOMBERG, Per.
SKÅNES LANDSKAP I FÖRÄNDRING.
Hässleholm, Swelo Mediaproduktion 2013. 185 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier av Henning & Gunnar Weimarck och nyare i färg av Sven Persson. Tvärformat, 22x24 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163738739.
- Tidsdokument om det skånska landskapets förändring med bilder från den fotodokumentation som gjordes på 1950-talet av Henning och Gunnar Weimarck. 60 år senare har Sven Persson och Per Blomberg följt i deras fotspår och rest runt för att på nytt fotografera ett urval av dessa platserför att visa hur dramatiskt det skånska landskapet förändrats.
Boknummer: 43058 Pris: 260 kr.

BOSTRÖM, Kent - HJORTH, Martin & Margareta - PETTERSSON, Håkan.
BLOMMANDE VALLAR. Slåtterarbete på Kinnekulle.
Lidköping, Naturskyddsföreningen 2015. 159 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Tvärformat, 22x29 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 42909 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica