Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

134 titlar hittades, tid 0.66 sekunder.
Sida 6 (av 7) visar titlar 101-120.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

SKARA JOURNAL. N:o 1. För October månad 1794 & N:o 2. För November månad 1794.
[Utg: Anders Thunberg]. Skara, tryckt hos F. J. Lewerenz 1794. 1-32 & 33-64 sid. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett.
- Första ågången. Utkom med två årgångar 1794-1795. Ej hos Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen'.
Boknummer: 32932 Pris: 1350 kr.

Stadgar för Oppunda härads hushållnings-gille.
Örebro, N.M. Lindhs Boktryckeri 1849. 8 sid. Pappersomslag.
Boknummer: 7640 Pris: 180 kr.

STATARMINNEN. Ny samling
Red: Mats Rehnberg Stockholm 1949. 259 sid. Fotoillustrerad. Fint häftat ouppskuret ex. med omslagsbild av Albin Amelin. (Svenskt liv och arbete, 5).
Boknummer: 17955 Pris: 75 kr.

STENAK, Morten.
DE INDDÆMMEDE LANDSKABER. En historisk geografi.
København, Landbohistorisk Selskab 2005. 272 sid. + 1 utvikbar färglagd karta i ficka på bakre pärms insida. Rikt illustrerad med foton, tabeller, diagram och färglagda kartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9788775261956.
- Den første samlede beskrivelse af de inddæmmede landskabers historie.
Boknummer: 37588 Pris: 200 kr.

STRIDZBERG, Magnus (1696-1772).
EN GRUNDELIG KUNDSKAP OM SWENSKA ÅKERBRUKET, först i Gemen, och sedan i Synnerhet, huruledes man genom Planterande och Jord-materiens blandande, som der til fordras, kan drifwa Sädeswäxten til en ansenlig ymnoghet samt På ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på ett litet stycke Åker, såsom ett Seminarium til den allmänna Åkren, bruka skal; men sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Til fäderneslandets tienst wälment utgifwen. Med högwälborne herr baronens Edmund Gripenhielms företal.
Stockholm, [troligen J.H. Werner] 1727. (32),144 sid. + en utvikbar plansch i kopparstick med Magnus Stridsbergs handskrivna namnteckning och inklistrade papperssigill. Inbunden i ett nyare pergamentryggband med stänkmarmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 545.
Boknummer: 30278 Pris: 3800 kr.

STRINDBERG, August.
MEDELTIDENS BONDE.
Red: David Bergström. Stockholm, Folkupplysningsföretagets förlag 1897. 12 sid. Inbunden i ett nyare fint mönstrat pappband med skinnskodda övre och nedre pärmkanter. Främre och bakre tryckta röda omslagen medbundna. (Svenska folkets öreskrifter, 10)
- Publicerades ursprungligen i Svenska Folket 1882. Detta är den första separatupplagan.
Boknummer: 29741 Pris: 285 kr.

SVEDJEBRUK OCH RÖJNINGSBRÄNNING I NORDEN. Terminologi, datering, metoder.
Red: Bo Larsson. Stockholm, Nordiska museet 1995. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, tabeller och tecknade bilder. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria, 7). ISBN: 917108374X.
- Innehåller bl a 'Om skogseldens natur och eldkulturen i Sveriges skogar' av Anders Granström, 'Experiment kring förhistorisk svedjebruk' av Roger Engelmark, 'Forntida svedjeodling i Västsverige' av Gundela Lindman, 'Svedjebruk på 1500-talets finska kungsgårdar' av Eljas Orrman, 'Det värmlandsfinske svedjebruket' av Per Martin Tvengsberg och 'Domboksmaterial från 1600-talet om finskt svedjebruk i Värmland' av Gabriel Bladh. - 12 summaries in English (13 pp).
Boknummer: 19504 Pris: 150 kr.

SVENSKT BONDELIV. Livsform och yrke.
Red: Anders Salomonsson. Lund, Studenlitteratur 1999. 190 sid. Rikt illustrerad med foton. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om bilden av framför allt bonden men också bondhustrun och bonddöttrar i dåtid och nutid.
Boknummer: 20746 Pris: 120 kr.

SÄVE, Gunnar.
JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HISTORIA 1814-1913. 1-3. Del 1: Den inre historia. Del 2: Personhistoriska afdelningen. Del 3: Specialberättelserna.
Jönköping 1914-17. 592, 186 & 414 sid. + utvikbara tabeller och planscher. 4:o. Två häftade volymer. Med Sture Bäckströms namnteckning.
- Komplett i tre volymer. Behandlar lanthushållningens historia i länet, sällskapets historia och personhistoria. Bland specialberättelserna bl a 'Hästafveln' (59 sid) av Carl Frick, 'Biskötseln' (6 sid) av Ivar Wieslander och 'Fisket' (15 sid) av Sven Ekman.
Boknummer: 2745 Pris: 485 kr.

Tidskrift för hästvänner och landtmän. N:o 4. 1832.
Stockholm 1832. Sid. 97-128 + en plansch i litografi. Tryckt pappersomslag.
- Planschen visar 'Shuffler, engelsk fullblodshingst vid Weitendorffska Stuteriet i Mechlenburg'.
Boknummer: 9059 Pris: 525 kr.

TIDSKRIFT FÖR LANDTMANNA- OCH KOMMUNALEKONOMIEN. 1854. Fjortonde årg. Häfte 1-4.
Utg: J. Arrhenius. Upsala, Wahlström & C. 1854. (4), 252 sid. + en stor utvikbar plansch. Samtida brunt halvfranskt band med ryggdekor i guld. Blekt rygg. Planschen tejplagad i vikningen.
- Komplett årgång med bl a 'Om förvaring af rotsaker öfver vintern' af C.G. Engström, 'Getens naturalhistoria' och 'Svinets naturalhistoria' (med sju bilder av grisraser) af C.L. Dannström, 'Lättfattliga och allmänna reglor för Biskötseln', (28 sid) af P. Hallongren samt 'Om nyttan af boskapsurinens begagnande, såsom gödningsämne, samt om torfjord, såsom den mest tjenliga substans för uppfångandet af den från ruttnade organiska qväfveföreningar sig utvecklande ammoniaken' af J.F. Dahllöf.
Boknummer: 21251 Pris: 385 kr.

TULLGREN, Alb.
VÅRA SNYLTGÄSTER. Inomhus och i ladugården bland insekter och spindlar.
Stockholm, Norstedts 1914. 297 sid. Illustrerad med 180 bilder i texten. Fint häftat ouppskuret ex. med tryckt omslag.
- Handbok i praktisk entomologi.
Boknummer: 7830 Pris: 150 kr.

TULLGREN, Alb.
VÅRA SNYLTGÄSTER. Inomhus och i ladugården bland insekter och spindlar.
Stockholm, Norstedts 1914. 297 sid. Illustrerad med 180 bilder i texten. Häftad med tryckt omslag och småfläckig rygg.
Boknummer: 26819 Pris: 100 kr.

TÖRNE, Nils von (1735-1814).
LANDTHUSHÅLLNINGEN UTI SYSTEMATISK ORDNING, JÄMTE BIHANG. 1-2. Om ett förmånligt circulationsbruk, samt förbättrad ladugårds-inredning.
Första delen i andra upplagan. Stockholm, Johan Pehr Lindh 1813 & A. Gadelius 1814. Del 1: (8),332,(4) sid. + 9 utvikbara planscher och 8 utvikbara tabeller. Del 2: (4),212,(8) sid. + 3 utvikbara graverade planscher och 3 utvikbara tabeller. Inbunden i ett något senare halvfranskt band. Stämpel och etikett. Sid. 71-76 med bläckfläck.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 44.
Boknummer: 7053 Pris: 850 kr.

TÖRNE, Nils von.
LANDTHUSHÅLLNINGEN UTI SYSTEMATISK ORDNING. Sednare Delen.
Stockholm, tryckt hos A. Gadelius 1814. (4),212,(8) sid. + 3 utvikbara graverade planscher & 3 utvikbara tabeller. Häftad och oskuren i ett samtida gråpappersomslag med handskriven ryggtiteletikett. Lättare maskangrepp i den inre främre falsen. Registret och planscherna med en fläck ytterst i yttre marginalen.
- Endast andra delen. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 44.
Boknummer: 36708 Pris: 300 kr.

UGGLA, P.D.A.
Landtbruksarbetena i tidsföljd, jemte korta afhandlingar om åkerbruksredskapen, gödningsämnena, växelbruket, kreatursskötseln och mjölkhushållningen. En minneslista för rättare och mindre vetenskapligt bildade landtmän.
Karlstad, Carl Kjellin 1871. (2), 208, (4) sid. Tryckt blekt rosa originalomslag. Ouppskuren.
Boknummer: 7016 Pris: 460 kr.

UPPMAN, Sofia.
VÄRDEFULLA GÅRDSMILJÖER I KRONOBERGS LÄN.
Växjö [2006]. 101 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9189285239.
- 16 gårdar med goda exempel på hur man kan nyttja och underhålla äldre ekonomibyggnader. Praktiska råd om underhåll av fasader, tak, grund, fönster, verandor, ytterdörrar, invändiga snickerier, målning samt ny- och tillbyggnader.
Boknummer: 26456 Pris: 220 kr.

VENNERHOLM, John.
Husdjurens yttre sjukdomar och deras behandling.
Andra genomsedda upplagan. Stockholm 1913. 51 sid. Illustrerad. Häftad med originalomslag. Namnteckning. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, 51).
Boknummer: 8714 Pris: 90 kr.

VIBORG, Erik (1759-1822).
A GUIDE TO THE CARE AND MANAGEMENT OF THE PIG AS A DOMESTIC ANIMAL. With copperplate illustrations.
[Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet] 2006. 18, 127 sid. Illustrerad med bilder av kopparstick föreställande olika grisraser. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets mörklbå pappband med omslagstitel i guld. Nyskick. ISBN: 9157671753.
- Engelsk översättning av det danska originalet 'Veiledning til svinets behandling som huusdyr' från 1804. - Publication in two parts. Part 1 contains the translated book in entirely. Part 2 contains the translator's comments to the actual translation. As new.
Boknummer: 30612 Pris: 385 kr.

VÄSTERNORRLANDS LÄNS KUNGL. HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPS HANDLINGAR. Första häftet. 1910.
Hernösand 1910. 344,(8) sid. Häftad med tryckt omslag.
Boknummer: 13063 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-14 Antikvariat Classica