Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

144 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 4 (av 8) visar titlar 61-80.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

JOHNSSON, Pehr.
SVENSK JORDBRUKS OCH BONDEKULTUR I ÄLDRE TIDER. Lantbrukshistoriska anteckningar.
Eksjö, Smålands-Tidningens tryckeri 1916. 205 sid. Häftad med tryckt omslag. Ryggen blekt och med handskriven titel, i övrigt fint skick.
- Innehåller bl a 'Om hästmarkanderna i äldre tid', 'Halmtaken och deras historia', 'Sockenmagasinerna under 1700-talet', 'Om bi- och biskötsel' m. m.
Boknummer: 27474 Pris: 220 kr.

JONSSON, Hans-Olof.
TJÄRNFOLKET. En bok om 165 år på Gudmundstjärn. Ett självhushåll i Medelpad.
Andra upplagan. [Indal] Micksäter förlag 1987. 105 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier. Tvärformat, 19x21 cm. Inbunden i förlagets klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Omslaget baktill med en lagad reva. ISBN: 9172606533.
- Gudmundstjärn var ett av de sista självhushållen i Sverige när gården övergavs på 1940-talet.
Boknummer: 24414 Pris: 75 kr.

JONSSON, Sune.
JORDABOK. ODLINGSBILDER 1971-75.
Stockholm, LTs förlag 1976. 223 sid. Rikt illustrerad med fotografier av författaren. Tvärformat, 21x26 cm. Inbunden i förlagets pappband med välbevarat fotoillustrerat skyddsomslag. Omslaget med en lagad reva. ISBN: 9136006076.
- Sune Jonsson har 'under åren 1971-75 från ett antal fixpunkter fotograferat utsnitt ur odlingslandskapet [och] på så sätt har han registrerat de förändringar som sker med årstidernas växlingar och bondens ständiga bearbetning'. - Photos by the noted Swedish documentary photographer. First edition.
Boknummer: 19042 Pris: 200 kr.

JONSSON, Sune.
MINNESBOK ÖVER DEN SVENSKE BONDEN.
Första upplagan. Stockholm, LTs förlag 1971. 311 sid. Illustrerad med 550 svartvita fotografier av författaren. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets svarta klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Omslaget överst med några revor som lagats från insidan med dokumenttejp. ISBN: 9136227366.
- Sune Jonssons fotografiska dokumentärskildring av det dagliga livet 1969-1971 i byn Attsjö i Furuby socken, Kronobergs län.
Boknummer: 469 Pris: 300 kr.

JORDBRUK OCH SKOGSBRUK I SVERIGE SEDAN ÅR 1900. Studier av de areella näringarnas geografi och historia.
Red: Hans Antonson & Ulf Jansson. Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2011. 512 sid. Rikt illustrerad med foton, kartor och diagram. Stort format, 25x17,5 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 53).
- Antologi med 27 artiklar om markanvändningens dramatiska förändringar under 1900-talet: mjölkproduktionens och rennäringens omvandling, skogsarbetets och skogsägandets utveckling, miljömedvetandets ökning under slutet av 1900-talet m.m.
Boknummer: 13295 Pris: 285 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 14].
Jönköping, Johan Pehr Lundström 1827. 204 sid. + 3 utvikvara tabeller. Inbunden i ett fint nyare klotryggband med marmorerat pärmpapper, (A. Nilsson). Kartan saknas.
- 14:e årgången innehåller bl a 'Beskrifning öfwer Wilstads pastorat' (34 sid), 'Erinran om ekollons insamlande och begagnande' (3 sid), 'Beskrifning till chartan öfwer Willstads socken i Wessbo härad' (34 sid), 'Beskrifning öfwer Hestra pastorat, i Wessbo härad' (7 sid) samt tillägg till beskrivningarna av Rogberga, Yggestorps, Hakarps, Handskeryds, Barnarps, Månsarps, Ödestugu resp. Tofteryds socknar' samt 'Folkmängden i länet 1825, sockenvis' (5 sid)
Boknummer: 13065 Pris: 875 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 32].
Jönköping 1861. 160 sid. Häftad med gult tryckt originalomslag.
- Årgång 32(1860) behandlar bl a 'Åkerns brukningssätt och skörd', 'Ängsodling', 'Om svinskötseln på Fredriksdal' och 'Om menniskoexkrementers berredande och användning till åkergödsling'.
Boknummer: 13601 Pris: 360 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 7].
Medarb: Tor August Odencrantz. Jönköping, Johan Pehr Lundström 1819. 128 sid. + 2 utvikbara tabeller + 1 utvikbar rikt handkolorerad karta i kopparstick 'Charta öfver Jönköpings län', (24x27 cm). Inbunden i ett fint nyare klotryggband med marmorerat pärmpapper (A. Nilsson). Ställvis med några enstaka lagerfäckar.
- 7:e årgången innehåller bl a 'Råd för dem som upodla kärr och mossar, meddelade af Kejserliga Finska hushållnings-sällskapet' (10 sid), 'Något om ladugårdsskötslen i Norrbotten' (8 sid), 'Upgift på det sätt, en bondby inom Kalmar län nyligen blifwit anlagd och af hemmansbrukarne upbygd' (5 sid), 'Korrt beskrifning om wilda löfträns planterande' (4 sid), 'Om skogar och bästa hushållningen dermed' (7 sid), 'Korrt anwisning till humlets förmånligaste odlande' (4 sid) och 'Om hampsädet och dess skötsel' (9 sid).
Boknummer: 29947 Pris: 1350 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. 1850.
Jönköping 1851. 152 sid. Häftad med mörkblått tryckt omslag. Svag rygg. Inlagan genomgående med lagerfläckiga marginaler. Äldre namnteckning.
- Innehåller bl a 'Om linfrös användande och utfodring', 'Om odling av gräsfrö', Några ord om klöfwerodlingen' av Herman Schmidt, 'Om gödseln och de wigtigaste medlen att erhålla den' av Noring samt 'Om ängsskötsel' av J. Arrhenius.
Boknummer: 26066 Pris: 350 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. 4. 1907.
Jönköping 1907. Sid 461-544 + en utvikbar tabell. Illustrerad. Häftad. Bakre omslag fläckat.
Boknummer: 8771 Pris: 90 kr.

KARDELL, Lars.
BETESDRIFT OCH LANDSKAPSVÅRD. Försök och erfarenheter på Tagel 1960-1982.
Uppsala 1984. 132 sid. Illustrerad med fotografier och diagram. Häftad med omslagsbild. (Sveriges Lantbruksuniversitet, 31.1984). ISBN: 9157618488.
- Med avslutande utförlig litteraturförteckning, (6 sid).
Boknummer: 552 Pris: 100 kr.

Kongl. Lantbruks-akademiens tidskrift för år 1875. Fjortonde årgången.
Stockholm 1875. 384 sid. + sju, delvis utvikbara planscher i litografi. Illustrerad med träsnitt i texten. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. Lagerfläckad.
- Med bl a 'Arbetarebostäder vid Haga egendom i Uppsala län, med två lithografierade plancher' av G. Braunerhjelm , 'Drifveribyggnaden på Charlottendahl, med en planche' samt den trevligt illustrerade 'Om kaninafveln, dess rätta bedrifvande och fördelarna af densamma' av Wilhelm Hochstetter.
Boknummer: 8061 Pris: 550 kr.

Kongl. May.tz Placat, ANGÅENDE HUMBLE GÅRDAR, deras inrättande, och hwad som där til hörer.
Stockholm, tryckt hos Niclas Wankijf [1687]. Opaginerad (4) sid. Inbunden i ett senare pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1011.
Boknummer: 29012 Pris: 450 kr.

KOTIKONTU KUNTOON. Maaseutuympäristön - parantamisopas.
Helsinki 1992. 224 sid. Rikt illustrerad med foton i färg, fasad- och planritningar. Stort format, 30x21 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild.
- Rikt illustrerad exempelsamling av 'utvalda exemplariska byggnader'. Den finska landsbygdens och lantbrukets byggnader. - On the Finnish countryside settlement with its building and rebuilding. Text in Finnish with a summary in English.
Boknummer: 16453 Pris: 360 kr.

KRONOBERGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. Häfte 1-5.
Wexiö, Carl Fredric Berg 1815-1819. Häfte 1: (2),80 sid. + 1utvikbar tabell. Häfte 2: (1),80 sid. Häfte 3: 62 sid. Häfte 4: 40 sid. Häfte 5: 47 sid. Sammanbunden med: STADGAR FÖR KRONOBERGS LÄNS KONGLIGA HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAP. 1814. 26 sid. + CIRCULAIRE TILL SOCKNE HUSHÅLLS-KOMMITTEERNE I KRONOBERGS LÄN. 1817. 15 sid. + UNDERRÄTTELSE OM FRUCKT-TRÄNS OCH ÄDLA WILDA TRÄNS SÅNING, PLANTERING OCH SKÖTSEL. 1817. (4),44,(2) sid. + [KIHLSTRÖM, E]. BERÄTTELSE. [1817]. (8) sid. + Tabell. (2) sid. + 1 utvikbar plansch i kopparstick 'Saltpeter-Sjuderiugn'. Åtta arbeten sammanbundna i ett skinnryggband (senare hälften av 1800-talet) med orangefärgat marmorerat pärmpapper. Ryggskinnets färg och förgyllning delvis avskavt. Femte häftet lagerfläckigt och fjärde häftets början med lagerfläckar. Tredje häftets titelblad och tabellen i första häftet lagerfläckiga.
- Åtta arbeten sammanbundna i en volym.
Boknummer: 35980 Pris: 2800 kr.

LAGERHEIM, Gust.
OM VATTNETS BORTSKAFFANDE FRÅN FÄLT SOM SAKNA AFLOPP.
Andra upplagan. Stockholm, J. J. Flodins förlag 1847. 42 sid. + 3 tabeller & 1 utvikbar ritning. Häftad. Svag rygg. Främre pärm överst med Kongl, väg- och vattenbyggnadsstyrelsens biblioteksetikett.
Boknummer: 37302 Pris: 200 kr.

LANGE, Ulrich.
EKONOMIBYGGNADER PÅ SKÅNSKA HERRGÅRDAR. Idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur.
Stockholm, Nordiska museet 2008. 207 sid. Rikt illustrerad med dokumenterande fotografier, äldre kopparstick och handritade kartor. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789171085245.
- Idé- och byggnadshistoriskt om lantbrukets ekonomibyggnader i Skåne.
Boknummer: 26010 Pris: 240 kr.

LANTBRUKSMASKINER OCH REDSKAP. Katalog N:o 27. 1935. Hvetlanda Järnhandels AB, Vetlanda.
Stockholm 1935. 68 sid. Rikt fotoillustrerad med produktbilder. Klammerhäftad med omslagsbild. Omslaget solkigt. Nedre marginalen med genomgående svag fuktrand.
Boknummer: 27476 Pris: 140 kr.

LIND, Inger.
ÅKERSBODARNA. Från fäbod till by.
Åkersbodarnas Byförening 2008. 149 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier och nyare i färg. Främre pärms insida med flygbilder, bakre pärmens insida med en överskådlig karta. Stort format 24x17 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163334597.
- Rikt fotoillustrerad dokumentation av byns historia, fastigheter och människor.
Boknummer: 30658 Pris: 220 kr.

Läsning för allmogen. N:o 8. Calmar Läns Kongl. Hushålls Sällskap.
Calmar, C.F. Berg 1819. 32 sid. Häftad med samtida ryggremsa. Något solkigt titelblad.
Boknummer: 9006 Pris: 680 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-15 Antikvariat Classica