Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

151 titlar hittades, tid 0.28 sekunder.
Sida 4 (av 8) visar titlar 61-80.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

JANSSON, Ingvar - RAIHLE, Jan.
FÄBODSTÄLLET - HOTAD MILJÖ. En skrift om vård av byggnader och miljö.
Stockholm, Riksförbundet för hembygdsvård 1981. 24 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Klammerhäftad med omslagsbild. Med ätten Gyllenswärds ägarstämplar. ISBN: 9197029106.
Boknummer: 44251 Pris: 90 kr.

JANSSON, Jan-Olov - THUNSTRÖM, Per.
TRAKTORER, MJÖLKMASKINER, HÄSTRÄFSOR, MOTORSÅGAR OCH STATENS MASKINPROVNINGAR. Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896-1996.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Enheten för de areella näringarnas historia 2012. 464 sid. Illustrerad med äldre fotografier, tabeller och diagram. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 56). ISBN: 9789186573140.
- Maskinprovningarnas meddelanden gav den maskinintresserade lantbrukaren information om maskiner och redskaps effektivitet och användbarhet.
Boknummer: 34763 Pris: 185 kr.

JERSTEDT, Sven.
PÅ STATARNAS TID.
Stockholm, Bonniers 1975. 143 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med fotoillustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9100402915.
- Dokumentära fotografier från statartiden varvade med intervjuer av människor som själva arbetat under statsystemet. Inledning av Ivar Lo-Johansson 'Kring statsystemets uppkomst'.
Boknummer: 14578 Pris: 120 kr.

JIRLOW, Ragnar.
Die Geschichte des schwedischen Pfluges.
Stockholm 1970. 140 sid. Illustrerad. Häftad. Ouppskuren.
- Om olika aspekter av plogar och hur de ersatte årdret i det svenska jordbruket. Med utförlig sammanfattning på svenska.
Boknummer: 2190 Pris: 275 kr.

JIRLOW, Ragnar.
PLOGEN, ÅDRET och FÄLLEKRATTAN I KRONOBERGS LÄN. Ur det småländska jordbrukets historia.
Växjö 1951. Sid. 53-87. Illustrerad. Häftad med eget tryckt omslag. (Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1950).
Boknummer: 660 Pris: 90 kr.

JIRLOW, Ragnar.
ÄLDRE PLOGAR OCH ÅRDER I KUNGL. LANTBRUKSAKADEMIENS MUSEUM.
Uppsala, Almqvist & Wiksells 1951. 100 sid. Illustrerad med 114 fotografier och tecknade detaljbilder av olika plogtyper. Häftad med omslagsbild. (Meddelanden från Kungl. Lantbruksakademiens tekniska avdelning, 6).
- 'Ältere Pflügegeräte in dem Museum der Kgl. schwedischen Akademie der Landwirtschaft'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache (5 pp).
Boknummer: 36021 Pris: 140 kr.

JOHANSSON, Tore - PETTERSSON, Ronny.
UPPLYSNING, ARBETE, SAMARBETE. Lantbruksveckan 1911-2007.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2013. 260 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 57).
Boknummer: 42944 Pris: 120 kr.

JONSSON, Hans-Olof.
TJÄRNFOLKET. En bok om 165 år på Gudmundstjärn. Ett självhushåll i Medelpad.
Andra upplagan. [Indal] Micksäter förlag 1987. 105 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier. Tvärformat, 19x21 cm. Inbunden i förlagets klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Omslaget baktill med en lagad reva. ISBN: 9172606533.
- Gudmundstjärn var ett av de sista självhushållen i Sverige när gården övergavs på 1940-talet.
Boknummer: 24414 Pris: 75 kr.

JONSSON, Sune.
MINNESBOK ÖVER DEN SVENSKE BONDEN.
Stockholm, LTs förlag 1973. 311 sid. Illustrerad med 550 svartvita fotografier av Sune Jonsson. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets svarta klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9136227366.
- Sune Jonssons fotografiska dokumentärskildring av det dagliga livet 1969-1971 i byn Attsjö i Furuby socken, Kronobergs län.
Boknummer: 30314 Pris: 350 kr.

JORDBRUK OCH SKOGSBRUK I SVERIGE SEDAN ÅR 1900. Studier av de areella näringarnas geografi och historia.
Red: Hans Antonson & Ulf Jansson. Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2011. 512 sid. Rikt illustrerad med foton, kartor och diagram. Stort format, 25x17,5 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 53).
- 27 artiklar om markanvändningens dramatiska förändringar under 1900-talet: mjölkproduktionens och rennäringens omvandling, skogsarbetets och skogsägandets utveckling, miljömedvetandets ökning under slutet av 1900-talet m.m.
Boknummer: 13295 Pris: 200 kr.

JUBILEUMSSUPPLEMENT. Historiska artiklar sammanställda med anledning av 175-årsfirandet av Akademiens installation. Supplement to commemorate the 175th anniversary of the Academy's inauaguration.
Stockholm 1988. 340 sid. Rikt illustrerad med fotografier och tabeller. Stort format, 25x17 cm. Häftad. Nyskick. (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, supplement 20).
- Innehåller bl a 'En svensk trädgårdsnäring växer fram' av Lennart Ottosson, 'Hundra års arbete med myrodling och vallkultur i Sverige' av Birger Isacson och 'Från arbetshäst i jordbruk och skogsbruk till sport- och rekreationshäst' av Sven Dyrendahl.
Boknummer: 41546 Pris: 140 kr.

JUHLIN-DANNFELT, H.
LANTBRUKETS HISTORIA. Världshistorisk översikt av lantbrukets och lantmannalivets utveckling.
Stockholm, J. Beckmans bokförlag 1925. 875 sid. Illustrerad med 216 bilder i texten. Stort format, 25x17 cm. Häftad.
- Lantbrukets utveckling land för land, från forntid fram till 1900-talets början. Om bl a husdjurs och odlade växters härkomst samt lantbrukets historia i Asien, Europa, Nordamerika, Australien och Sydamerika.
Boknummer: 41459 Pris: 250 kr.

JULITA GÅRD. Sveriges lantbruksmuseum.
Red: Kristina Lund. Stockholm, Nordiska museets förlag 2014. 95 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita foton och nyare i färg. Tvärformat, 16x24 cm. Häftad med omslagsbild. ISBN: 9789171085696.
- Julita gård, Nordiska museets herrgårdsanläggning i Södermanland. Godset Julita är en sammanhållen herrgårdsmiljö med stall, ladugårdar, kök, gårdskontor, mejeri, brandstation, tegelbruk, väderkvarn, såg, torp och statarbostäder.
Boknummer: 40631 Pris: 100 kr.

JÄRNÅLDER VID ÖRESUND. Band 1-2. Vol. 1: Specialstudier och syntes. Vol. 2: Metod- och materialstudier.
Red: Anne Carlie. Stockholm, Riksantikvarieämbetets förlag 2005. 499 sid. Rikt illustrerad med foton, tecknade bilder och kartor. Bokmärkesband. Stort format, 30x21 cm. Inbundna i förlagets två pappband. Nyskick. (Skånska spår. Arkeologi längs Västkustbanan). ISBN: 9172094001 & 9172094028.
- Komplett i två band. Första delen behandlar olika aspekter av bebyggelse, hantverk och näringar samt Öresunds betydelse för kontakterna mellan Skåne och Själland. Andra delen behandlar gården, den byggda miljön och det omgivande landskapet som genom uttolkning av flygfoton avslöjar tidigare helt okända spår efer den äldre järnålderns odlingssysten i Skåne. Text på svenska, danska och engelska med sammanfattningar på svenska eller engelska. - Complete in two volumes. Summaries in English and Swedish. As new.
Boknummer: 42684 Pris: 500 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 14].
Jönköping, Johan Pehr Lundström 1827. 204 sid. + 3 utvikvara tabeller. Inbunden i ett fint nyare klotryggband med marmorerat pärmpapper, (A. Nilsson). Kartan saknas.
- 14:e årgången innehåller bl a 'Beskrifning öfwer Wilstads pastorat' (34 sid), 'Erinran om ekollons insamlande och begagnande' (3 sid), 'Beskrifning till chartan öfwer Willstads socken i Wessbo härad' (34 sid), 'Beskrifning öfwer Hestra pastorat, i Wessbo härad' (7 sid) samt tillägg till beskrivningarna av Rogberga, Yggestorps, Hakarps, Handskeryds, Barnarps, Månsarps, Ödestugu resp. Tofteryds socknar' samt 'Folkmängden i länet 1825, sockenvis' (5 sid)
Boknummer: 13065 Pris: 875 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 7].
Medarb: Tor August Odencrantz. Jönköping, Johan Pehr Lundström 1819. 128 sid. + 2 utvikbara tabeller + 1 utvikbar rikt handkolorerad karta i kopparstick 'Charta öfver Jönköpings län', (24x27 cm). Inbunden i ett fint nyare klotryggband med marmorerat pärmpapper (A. Nilsson). Ställvis med några enstaka lagerfäckar.
- 7:e årgången innehåller bl a 'Råd för dem som upodla kärr och mossar, meddelade af Kejserliga Finska hushållnings-sällskapet' (10 sid), 'Något om ladugårdsskötslen i Norrbotten' (8 sid), 'Upgift på det sätt, en bondby inom Kalmar län nyligen blifwit anlagd och af hemmansbrukarne upbygd' (5 sid), 'Korrt beskrifning om wilda löfträns planterande' (4 sid), 'Om skogar och bästa hushållningen dermed' (7 sid), 'Korrt anwisning till humlets förmånligaste odlande' (4 sid) och 'Om hampsädet och dess skötsel' (9 sid).
Boknummer: 29947 Pris: 1350 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. 1850.
Jönköping 1851. 152 sid. Häftad med mörkblått tryckt omslag. Svag rygg. Inlagan genomgående med lagerfläckiga marginaler. Äldre namnteckning.
- Innehåller bl a 'Om linfrös användande och utfodring', 'Om odling av gräsfrö', Några ord om klöfwerodlingen' av Herman Schmidt, 'Om gödseln och de wigtigaste medlen att erhålla den' av Noring samt 'Om ängsskötsel' av J. Arrhenius.
Boknummer: 26066 Pris: 350 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. 4. 1907.
Jönköping 1907. Sid 461-544 + en utvikbar tabell. Illustrerad. Häftad. Bakre omslag fläckat.
Boknummer: 8771 Pris: 90 kr.

KARDELL, Lars.
BETESDRIFT OCH LANDSKAPSVÅRD. Försök och erfarenheter på Tagel 1960-1982.
Uppsala 1984. 132 sid. Illustrerad med fotografier och diagram. Häftad med omslagsbild. (Sveriges Lantbruksuniversitet, 31.1984). ISBN: 9157618488.
- Med avslutande utförlig litteraturförteckning, (6 sid).
Boknummer: 552 Pris: 100 kr.

KARDELL, Lars.
EKENÄS. En stiftelsegård i Sörmland.
Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet 2014. 236 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita foton och nyare i färg. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Institutionens för skoglig landskapsvård rapportserie, 121). ISSN: 11010525.
- Agrarhistoria om säteriet Ekenäs från 1339 fram till nutid. Tryckt i 500 ex.
Boknummer: 40525 Pris: 220 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica