Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Biblar & psalmböcker

Religion & Psykologi > Biblar & psalmböcker

39 titlar hittades, tid 0.23 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

(Bibel 1851) -
BIBLIA, DET ÄR ALL DEN HELIGA SKRIFT. Gamla och Nya Testamentet. (Stereotyperad praktupplaga) med i texten intryckta trädsnitt.
Norrköping, Östlund & Berlings Förlag 1851. CCXXXVI,(2),1408 & 432 sid. Illustrerad med trästick i texten. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i ett samtida brunt, helt skinnband på träpärmar med sju upphöjda bind och välbevarade spännen med beslag av mässing. Svag främre innerfals. Inlagan ställvis med lagerfläckar.
Boknummer: 39597 Pris: 1250 kr.

(Bibel 2000) -
BIBELN. Med bilder av Rembrandt van Rijn. Bibelkommissionens översättning.
Bokförlaget Libris, Örebro 1999. (12),840,(4),215 sid. + 80 planscher med bilder, mestadels i färg av Rembrandts tidlösa konstverk. Praktiska bokmärkesband i olika färger. Stort format, 31x25 cm. Inbunden i förlagets påkostade, vinröda helskinnband med rik pärmdekor i guld, inre denteller och tresidigt guldsnitt. Nyskick.
- Praktbibel i den nya bibelöversättningen och Rembrandts illustrationer. Den svenska regeringen tillsatte 1972 en ny bibelkommission, som utgav sin nya bibelöversättning 'Bibel 2000'.
Boknummer: 9361 Pris: 750 kr.

BIBELN ELLER DEN HELIGA SKRIFT. Gamla och nya testamentet, de kanoniska böckerna, enligt 1917 års översättning gillad och stadfäst av Konungen.
Stockholm 1923. 1282 & 426 sid. Illustrerad med 62 planscher efter gamla mästares tavlor samt fyra kartor. Inbunden i förlagets välbevarad,e ljusbruna skinnband med rik blindpressad pärmdekor, fyra upphöjda bind, inre denteller och tresidigt guldsnitt. Mycket fint skick.
- 1917 års kyrkobibel, eller Gustaf V:s bibel, utkom nära nog 150 år från det att Gustav III år 1773 tillsatte en bibelkommission med uppgift att åstadkomma en ny svensk bibelöversättning.
Boknummer: 4897 Pris: 1650 kr.

BIBELN. NYA TESTAMENTET.
Stockholm, Stegelands 1981. 752 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9170625530.
- Bibelkommissionens, under ledning av Harald Riesenfeld, utgåva av 1981 års översättning. Avslutas med en utförlig uppslagsdel A-Ö.
Boknummer: 4664 Pris: 75 kr.

BIBELNS VÄRLD I BILDER.
Red: Caroline Masom & Pat Alexander. Örebro, Bokförlaget Libris 1990. 192 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 28x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra skick. ISBN: 9171947280
- Behandlar centrala bibliska platser och de viktigaste arkeologiska upptäckterna.
Boknummer: 31889 Pris: 120 kr.

BIBLIA HEBRAICA. Torah, nevi im u-ketuvim.
Ed: Rudolf Kittel. 2. ed. emendatior stereotypica. Lipsiae [Leipzig], J. Z. Hinrichs 1913. XVI,1320 pp. Publisher's gilt lettered half leather binding, marbled edges.
- Bibeln. Gamla Testamentet på hebreiska.
Boknummer: 46681 Pris: 300 kr.

BOËTHIUS, Jacob Edvard (1789-1849).
TILL FIRANDE AF DEN SVENSKA KYRKO-BIBELENS TREHUNDRA-ÅRIGA JUBELFEST inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner.
Upsala, Leffler och Sebell 1841. (6) sid. Stort format, 43x27 cm. Vikt en gång.
- Akademiskt program. Bibliografisk referens: Meyers 'Program utgifna vid Upsala universitet 1701-1854'. Nr. 838.
Boknummer: 38280 Pris: 150 kr.

DAHL, Christopher (1758-1809).
PSALMER. Kongl. Ecclesiastique Committeen den 12. Jun. 1796. Föredragne af committeens ledamot doct. Christopher Dahl.
Upsala, på eget förlag 1807. (8),152 sid. Inbunden i ett samtida, nött marmorerat pappband. Dedikation på frampärmens insida 'Jan Jans[son] af Författaren'.
Boknummer: 33461 Pris: 350 kr.

DALI, Salvador.
BILDER TILL BIBELN.
Stockholm, Stureförlaget 1975. 186 sid. + 40 planscher med reproduktioner av Salvador Dalis målningar. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets ljusbruna konstläderband med pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt. Fint skick.
- Bibliofilupplaga tryckt i 999 numrerade ex, varav detta är nr 829. Svensk översättning och förklarande kommentarer av Åke Ohlmarks.
Boknummer: 22665 Pris: 385 kr.

DE NYA TESTAMENTET. Ny proföfwersättning af den till swenska bibeltolkningens öfwerseende af Kongl. Maj:t i nåder förordnade commision.
Upsala, C.A. Leffler 1853. (6), 640, (2) sid. Inbunden i ett samtida gråpappband. Namnteckning. Stämpel.
Boknummer: 10158 Pris: 275 kr.

DE ÅRLIGE EVANGELIER OCH EPISTLAR, jämte Böne-boken, med flera stycken, som på följande sida äro upptecknade + DEN SWENSKA PSALMBOKEN. Af konungen gillad och stadfästad år 1819.
Örebro, tryckt hos Nils Magnus Lindh 1804 & 1800. 322 sid. + Register. (2) sid. & (8),405,(3) sid. Inbundna i två samtida hela skinnband. Litet format, 15x9 cm. Främre- och bakre pärmar med rik blindpressad pärmdekor i guld, kungliga monogram och tresidigt guldsnitt. Förvarade i en samtida, något nött pappkassett klädd med fint mönstrat, marmorerat papper. Psalmbokens rygg överst med en liten nagg. Ryggarna något mörktonade. Namnteckning 'Carl Gustaf Södergen' ägare till C. G. Södergrens Bokhandel och Förlag, Wexiö.
- Två volymer förvarade i en charmfull pappkassett med fint mönstrat marmorerat papper.
Boknummer: 43715 Pris: 750 kr.

DEN GAMLA PSALMBOKEN. Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker.
Red: Håkan Möller. Stockholm, Atlantis 2001. 16,(2),421 sid. + löst bifogat förstaradsregister, (7 sid). Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. (Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien). ISBN: 9174865595.
- Inledning av Gunnel Vallquist. Avslutas med förklarande kommentarer och ordförklaringar.
Boknummer: 12374 Pris: 120 kr.

DEN SVENSKA PSALMBOKEN. Förslag till Gemensamma psalmer, Svenska kyrkans psalmer, Nio kyrkliga samfunds psalmer. Preliminär förteckning.
Älvsjö, Verbum utan tryckår, (slutet av 1980-tal). 752 sid. Häftad.
- 325 psalmer med noter.
Boknummer: 4672 Pris: 125 kr.

DEN SVENSKA PSALMBOKEN. Volym 1. Slutbetänkande av 1969 års psalmkommitté.
Stockholm 1985. 732 sid. Häftad. (SOU 1985:16).
- Innehåller förslag till texter och melodier i 'Den svenska psalmboken'.
Boknummer: 4630 Pris: 150 kr.

DEN SWENSKA PSALMBOKEN. Af konungen gillad och stadsfästad år 1819.
Jönköping, Nils Eric Lundström 1839. 493,(3) sid. Inbunden i ett samtida nött skinnryggband. Bakre pärmens marmorerade pärmpapper delvis borta. Namnteckning.
Boknummer: 8292 Pris: 150 kr.

DET NYA TESTAMENTET.
London, R. Watts 1829. (4),472 sid. Samtida nött helt skinnband med enkel ryggdekor. Monogram 'A.M.B.' i guld på frampärmen. Med inklistrad bokbindaretikett 'T. Cross, Binder Bartlells B.as Helborn'. Främre yttere fals med spricka upptill. Med Augusta Mathilda Bruuns namnteckning 1833 på pärmens insida och enstaka diskreta anteckningar i marginalen.
- Tryckt i London på 'Brittiska och utländska Bibel-Sällskapets föranstaltande och bekostnad'.
Boknummer: 10243 Pris: 440 kr.

DEURSEN, A. van.
SEDER OCH BRUK I BIBELN.
Stockholm, EFS-förlaget 1970. 137 sid. Illustrerad med 265 tecknade bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex.
- På ena sidan text om bruk, seder, växter och djur på biblens tid, på motstående sida förklarande teckningar. Avslutas med namn- och ämnesregister samt bibelhänvisningar.
Boknummer: 40026 Pris: 90 kr.

Doktor Mårten Luthernsa utseb katekesa aktan ånekes åpatusain mi taw qwuorkota.
Lulejon (Luleå) 1895. 116 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband.
Boknummer: 8526 Pris: 560 kr.

FÖRSLAG TILL KYRKO-SÅNGER FÖR SWENSKA FÖRSAMLINGEN. Enligt Konungens Nådiga Befallning, Utgifwet af Consistorium Ecclesiasticum i Upsala.
Upsala, tryckt hos direct. J. Edmans enka 1793. (8), 486, (12) sid. Inbunden i ett ljusbrunt halvfranskt band med fem upphöjda bind och ryggtitel i guld (E. Hanssons Bokbinderi, Lund). Hilding Pleijls exlibris.
Boknummer: 19607 Pris: 850 kr.

GOTERNAS BIBEL. Silverbibelns, Carolinus och Ambrosianernas västgotiska bibeltexter med förklaringar och kalender tolkade av Åke Ohlmarks.
Stockholm, Tidens förlag 1962. 275 sid. Pocketbok. (Kronos-böckerna).
- Tolkning och översättning från gotiska av Åke Ohlmarks.
Boknummer: 44187 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica