Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Biblar & psalmböcker

Religion & Psykologi > Biblar & psalmböcker

40 titlar hittades, tid 0.20 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

(Bibel 1851) -
BIBLIA, DET ÄR ALL DEN HELIGA SKRIFT. Gamla och Nya Testamentet. (Stereotyperad praktupplaga) med i texten intryckta trädsnitt.
Norrköping, Östlund & Berlings Förlag 1851. CCXXXVI,(2),1408 & 432 sid. Illustrerad med trästick i texten. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i ett samtida brunt skinnband på träpärmar med sju upphöjda bind och välbevarade spännen med beslag av mässing. Svag främre innerfals. Inlagan ställvis med lagerfläckar.
Boknummer: 39597 Pris: 1250 kr.

(Bibel) -
NYA TESTAMENTET I GUSTAF VASAS BIBEL under jämförelse med texten av år 1526.
Utg: Natan Lindqvist. Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1941. 51, 842 sid. Sparsamt illustrerad med träsnitt i texten. Stort format, 23x17 cm. Inbunden i förlagets välbevarade linneband. Mycket fint skick.
Boknummer: 32842 Pris: 385 kr.

BIBELN ELLER DEN HELIGA SKRIFT. Gamla och nya testamentet, de kanoniska böckerna, enligt 1917 års översättning gillad och stadfäst av Konungen.
Stockholm 1923. 1282 & 426 sid. Illustrerad med 62 planscher efter gamla mästares tavlor samt fyra kartor. Inbunden i förlagets välbevarade bruna skinnband med rik blindpressad pärmdekor, fyra upphöjda bind, inre denteller och tresidigt guldsnitt. Mycket fint skick.
- 1917 års kyrkobibel, eller Gustaf V:s bibel, utkom nära nog 150 år från det att Gustav III år 1773 tillsatte en bibelkommission med uppgift att åstadkomma en ny svensk bibelöversättning.
Boknummer: 4897 Pris: 1650 kr.

BIBELN. NYA TESTAMENTET.
Stockholm, Stegelands 1981. 752 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9170625530.
- Bibelkommissionens, under ledning av Harald Riesenfeld, utgåva av 1981 års översättning. Avslutas med en utförlig uppslagsdel A-Ö.
Boknummer: 4664 Pris: 75 kr.

BIBELNS VÄRLD I BILDER.
Red: Caroline Masom & Pat Alexander. Örebro, Bokförlaget Libris 1990. 192 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 28x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra skick. ISBN: 9171947280
- Behandlar centrala bibliska platser och de viktigaste arkeologiska upptäckterna.
Boknummer: 31889 Pris: 120 kr.

BOËTHIUS, Jacob Edvard (1789-1849).
TILL FIRANDE AF DEN SVENSKA KYRKO-BIBELENS TREHUNDRA-ÅRIGA JUBELFEST inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner.
Upsala, Leffler och Sebell 1841. (6) sid. Stort format, 43x27 cm. Vikt en gång.
- Akademiskt program. Bibliografisk referens: Meyers 'Program utgifna vid Upsala universitet 1701-1854'. Nr. 838.
Boknummer: 38280 Pris: 150 kr.

DAHL, Christopher (1758-1809).
PSALMER. Kongl. Ecclesiastique Committeen den 12. Jun. 1796. Föredragne af committeens ledamot doct. Christopher Dahl.
Upsala, på eget förlag 1807. (8),152 sid. Inbunden i samtida marmorerat pappband. Nött pärmpapper. Lös i häftningen. Anteckning i bläck på frampärmens insida 'Upsala 1807. Jan Jan... af Författaren'.
Boknummer: 33461 Pris: 500 kr.

DALI, Salvador.
BILDER TILL BIBELN.
Stockholm, Stureförlaget 1975. 186 sid. + 40 planscher med reproduktioner av Salvador Dalis målningar. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets ljusbruna konstläderband med pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt. Fint skick.
- Bibliofilupplaga tryckt i 999 numrerade ex, varav detta är nr 829. Svensk översättning och kommentarer av Åke Ohlmarks.
Boknummer: 22665 Pris: 385 kr.

(Dali) -
BILDER TILL BIBELN.
Utg: Alfred Läpple. Stockholm, Stureförlaget 1975. 186 sid. + 40 färgplanscher med reproduktioner av Salvador Dalis målningar. Stort format, 28x19 cm. Inbunden i förlagets konstläderband med pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt. Fria försättsbladet överst med namnteckning. Bakre pärmens insida med en torkad blomma.
- Bibliofilupplaga tryckt i en numrerad upplaga om 1999 ex, varav detta är nr 795. Svensk översättning och kommentarer av Åke Ohlmarks.
Boknummer: 32235 Pris: 200 kr.

DE ÅRLIGE EVANGELIER OCH EPISTLAR, JEMTE BÖNE-BOKEN, med flera stycken, som på följande sida äro upteknade.
Nyköping, tryckt hos Petter Winge 1797. 312 sid. + 2 planscher i kopparstick. Inbunden i ett samtida mörkgrönt skinnband med ramdekor i guld och tresidigt guldsnitt. Ryggen med vinröd titeletikett och rik blindpressad dekor i guld. Främre pärmen med bokstäverna 'L*M*G' (Lovisa Maria Gerle), bakre pärmen med årtalet '1798'. Bra skick.
Boknummer: 32214 Pris: 500 kr.

DEN GAMLA PSALMBOKEN. Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker.
Red: Håkan Möller. Stockholm, Atlantis 2001. 16,(2),421 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. (Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien). ISBN: 9174865595.
- Inledning av Gunnel Vallquist. Avslutas med kommentarer och ordförklaringar.
Boknummer: 12374 Pris: 120 kr.

DEN SVENSKA PSALMBOKEN. Förslag till Gemensamma psalmer, Svenska kyrkans psalmer, Nio kyrkliga samfunds psalmer. Preliminär förteckning.
Älvsjö, Verbum utan tryckår, (slutet av 1980-tal). 752 sid. Häftad.
- 325 psalmer med noter.
Boknummer: 4672 Pris: 125 kr.

DEN SVENSKA PSALMBOKEN. Volym 1. Slutbetänkande av 1969 års psalmkommitté.
Stockholm 1985. 732 sid. Häftad. (SOU 1985:16).
- Innehåller förslag till texter och melodier i 'Den svenska psalmboken'.
Boknummer: 4630 Pris: 150 kr.

DET NYA TESTAMENTET.
London, R. Watts 1829. (4), 472 sid. Samtida nött skinnband med enkel ryggdekor. Monogram 'A.M.B.' i guld på frampärmen. Med inklistrad bokbindaretikett 'T. Cross, Binder Bartlells B.as Helborn'. Främre yttere fals med spricka upptill. Med Augusta Mathilda Bruuns namnteckning 1833 på pärmens insida och enstaka diskreta anteckningar i marginalen.
- Tryckt i London på 'Brittiska och utländska Bibel-Sällskapets föranstaltande och bekostnad'.
Boknummer: 10243 Pris: 440 kr.

Det Nya Testamentet. Ny proföfwersättning af den till swenska bibeltolkningens öfwerseende af Kongl. Maj:t i nåder förordnade commision.
Upsala, C.A. Leffler 1853. (6), 640, (2) sid. Samtida gråpappband. Namnteckning. Stämpel.
Boknummer: 10158 Pris: 275 kr.

Doktor Mårten Luthernsa utseb katekesa aktan ånekes åpatusain mi taw qwuorkota.
Lulejon (Luleå) 1895. 116 sid. Samtida skinnryggband.
Boknummer: 8526 Pris: 560 kr.

Evangelier och Epistlar samt Böner för enskilt Andakt.
Malmö, Johan Cronquist 1837. 187 sid. 12:o. Rött, något nött gulddekorerat skinnband med helt guldsnitt. Lagerfläckar.
Boknummer: 4771 Pris: 130 kr.

FÖRSLAG TILL KYRKO-SÅNGER FÖR SWENSKA FÖRSAMLINGEN. Enligt Konungens Nådiga Befallning, Utgifwet af Consistorium Ecclesiasticum i Upsala.
Upsala, tryckt hos direct. J. Edmans enka 1793. (8), 486, (12) sid. Inbunden i ett ljusbrunt halvfranskt band med fem upphöjda bind och ryggtitel i guld (E. Hanssons Bokbinderi, Lund). Hilding Pleijls exlibris.
Boknummer: 19607 Pris: 850 kr.

ILLUSTRERAT BIBELLEXIKON. 1-3.
Red: Hugo Odeberg & Thoralf Gilbrant. Stockholm 1967-68. (32) sid. inledning + 6504 spalter + planscher. Rikt illustrerad med bilder i texten. Tredje delen avslutas med en 'Bibelöversikt', (118 sid) och 14 kartor i färg. Stort format, 31x23 cm. Inbundna i förlagets tre välbevarade bruna konstläderband med rik ryggdekor i guld. Fint skick.
- Alfabetiskt ordnat bibeluppslagsverk komplett i tre volymer.
Boknummer: 10474 Pris: 900 kr.

KAHLE, Paul.
DIE ARABISCHEN BIBELÜBERSETZUNGEN. Texte mit Glossar und Literaturübersicht.
Leipzig, J. Heinrichs'sche Buchhandlung 1904. 66 sid. Häftad. Svag rygg.
Boknummer: 21592 Pris: 250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-15 Antikvariat Classica