Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Matematik

Naturvetenskap > Matematik

33 titlar hittades, tid 0.27 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

ANDERSSON, Marie.
LANDET MATEMATICA.
Stockholm, Natur och Kultur 2005. 104 sid. Rikt illustrerad med roliga teckningar och geometriska figurer. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789127615830.
- Sex fristående kapitel tar upp olika områden inom matematiken: geometriska former, längd, avstånd, tid, volym och vikt. För barn i förskoleklass och åk 1.
Boknummer: 39198 Pris: 250 kr.

ANDERSSON, Roloff (1744-1828).
ARITHMETICA TIRONICA, eller Kort och grundlig anwisning at practice lära all nödwändig hus- och handels-räkning efter den nu för tiden mäst brukliga och fördelaktigaste läro-methode. Til allmänhetens och i synnerhet scholarnes tjenst och nytta, efter sednaste Kongl. maj:ts mynt-ordning samlad.
Fjerde förbättrade upplagan. Örebro, Nils Magnus Lindh 1812. (8),326 sid. Inbunden i ett välbevarat, samtida halvfranskt band med orangefärgad ryggtiteletikett. Tresidigt marmorerade snitt. Namnteckning Theodor Hertzman daterad 1836.
- Frampärmens insida med G. O. Adelborgs prydliga kollationeringsanteckningar.
Boknummer: 30221 Pris: 440 kr.

BECKMARK, Nils Peter.
UTKAST TIL FÖRELÄSNINGAR ÖFVER ALGEBRA.
Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1794. (2),80 sid. Häftad och oskuren i gråpappersomslag. Ryggpappret saknas. Främre omslag och titelbladet loss.
- Nils Petter Beckmarck (1753-1815), lektor i matematik vid kadettskolan i Karlskrona och 1792 lektor i samma ämne vid Krigsakademien på Karlberg.
Boknummer: 43944 Pris: 350 kr.

BODANIS, David.
ELEKTRICITET. Historien om universums mäktigaste kraft.
Stockholm, Norstedts 2005. 278 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789113011004.
- Elektricitetens historia från den första telegrafkabeln över Atlanten till eldstormens Hamburg under andra världskriget, över det mänskliga nervsystemet, e-posten och universums födelse ingående, men ändå lättfattligt, förklarad.
Boknummer: 47615 Pris: 140 kr.

BRUSIIN, Axel.
STUDIER ÖFVER NÅGRA FUNKTIONALKEKVATIONER I FORM AF ADDITIONSTEOREM.
Avhandling. Stockholm 1897. 42 sid. Häftad. Stort format, 25x18 cm. Svag rygg. Omslaget med några revor och pappersförlust i övre ytterhörn, som ej påverkar texten.
Boknummer: 40707 Pris: 250 kr.

CARROLL, Lewis.
SYMBOLIC LOGIC + THE GAME OF LOGIC.Recreations of Lewis Carroll. (Both books bound as one).
Unabridged edition of two books. New York, Dover Publications and Berkeley 1958. 199 & 96 pp. Illustrated. Softbound in pictorial wrappers. As new. ISBN: 9780486204925.
- Lewis Carroll, author of 'Alice in Wonderland' is well known for his fiction, but his tenure as professor of mathematics at Oxford university is less well known as is his love of logic problems.
Boknummer: 45267 Pris: 140 kr.

CHOQUET, [Charles].
TRAITÉ D'ALGÈBRE.
Paris, Mallet-Bachelier 1856. XVI,551 pp. Contemporaty half brown leather with marbled boards and edges.
Boknummer: 41860 Pris: 500 kr.

DERBYSHIRE, John.
PRIME OBSESSION. Bernhard Riemann and the Greatest Unsolved Problem in Mathematics.
Washington, Joseph Henry Press 2003. 422 pp. Illustrated with b/w photos and drawings. Publisher's cloth, pictorial dust jacket. Fine condition. ISBN: 9790309085495.
Boknummer: 41776 Pris: 240 kr.

EKELÖF, Stig.
FRÅN EUKLIDES TILL NEWTON. Tvåtusen års matematik och naturvetenskap speglade i Ingenjörsvetenskapsakademiens Sjögrensbibliotek.
Stockholm 1973. 115 sid. Illustrerad med äldre naturvetnskapliga bokillustrationer. Fint häftat ex. (Kungl. bibliotekets utställningskatalog, 66).
- Beskrivning med förklarande kommentarer av 69 matematiska och naturvetenskapliga böcker som haft stor betydelse för mänskligheten.
Boknummer: 4528 Pris: 100 kr.

ELFFERS, Joost.
TANGRAM. Det gamla kinesiska pusslet.
Stockholm, Prisma 1981. 42,169,(47) sid. + Tangram-brickor i en separat förpackning. Illustrerad med bilder av 1600 olika figurer. Häftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9151814757.
- Urgammalt kinesiskt pussel. Med 7 Tangrambitar kan man göra tusentals olika figurer.
Boknummer: 40668 Pris: 250 kr.

(ENBOM, Anders)
SAMMANDRAG AF SWENSKA HISTORIEN samt af Sweriges och Norges Geografi jemte En kort underrättelse om Räknings-sätten i enkla tal och sorter.
Sjette tillökta upplagan. Fahlun, Huldbergska boktryckeriet 1854. 71 sid. Häftad med tryckt omslag. Skadad rygg.
Boknummer: 330 Pris: 120 kr.

ENCYKLOPÄDIE DER MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN mit Einschluss ihrer Anwendungen. Band I: Arithmetik und Algebra. 2 vols. Band II: Analysis. 3 vols. Band III: Geometrie. 2 vols. Band IV: Mechanik. 3 vols. Band V: Physik. 3 vols. Band VI: Geodäsie und Astronomie. 1 vol.
Hrsg: H. Burkhardt, W. Fr. Meyer, H. Mohrmann, K. Schwarzschild, S. Oppenheim, Ph. Furtwängler etc. Leipzig, Verlag von B.G. Teubner 1898-1935. Illustrated with figures in the text. 25x17 cm. Ex-library set, partly with stamps on title pages and for the 'Hefts' to front covers.
- Issued in numerous 'Hefts' during a period of 37 years. Bound in 15 stout contemporary halfcloth volumes and 30 'Hefts' in original printed wrappers. An almost complete set of this monumental work in the history of mathematics.
Boknummer: 42665 Pris: 6500 kr.

GUT, Allan.
SANT ELLER SANNOLIKT. Tankar kring matematik, statistik och sannolikheter.
Stockholm, Norstedts 2002. 310 sid. Illustrerad med formler. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789113010724.
- Sannolikhetslära med exempel från vardagsfenomen, lotterier, spel m.m.
Boknummer: 39577 Pris: 220 kr.

HOCHHUTH, Rolf.
ALAN TURING. [Geniet som knäckte Hitlers kod. Han och Churchill räddade England].
Red: Brutus Östling. Stockholm/Lund, Symposion 1988. 195 sid. Fint häftat ex. Nära nyskick. ISBN: 917868109X.
- Om dechiffreringen av den tyska Enigma-maskinens 310 upphöjt till 8 olika inställningar.
Boknummer: 34573 Pris: 220 kr.

HODGES, Andrew.
ALAN TURING. Datageni. Kodknäckare. Gayikon.
Stockholm, Fri Tanke förlag 2016. 693 sid. + 8 planschsidor med fotografier. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789187513855.
- Massiv biografi över den brittiska matematikern Alan Turings extraordinära liv som uppfinnare av datorn, grundare av forskningsfältet artificiell intelligens, kryptoanalytiker m.m.
Boknummer: 43041 Pris: 220 kr.

INGELSTAM, Erik - RÖNNGREN, Rolf - SJÖBERG, Stig.
TEFYMA. [Handbok för grundläggande teknisk fysik, fysik och matematik].
4:e omarbetade upplagan. Lund, Studentlitteratur 2014. 132 sid. Rikt illustrerad. Inbunden i förlagets pappband. Nyskick. ISBN: 9789144057125.
- Handbok för studenter på tekniska högskolor och för yrkesverksamma inom de tekniska områdena. Innehåller grundläggande symboler och begrepp som förekommer inom de flesta ingenjörsutbildningar.
Boknummer: 34752 Pris: 120 kr.

JOHANSEN, Carl-Otto.
MAGISKA TAL.
Stockholm, Forum 1984. 150 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband. Mycket fint ex. ISBN: 9137085948.
- Om matematiska problem och trollkonster: siffror, vänskapstal, fullkomliga tal, lyckotal, magiska tal, 'vilddjurets' tal, talkorsord m.m.
Boknummer: 40816 Pris: 90 kr.

KARLQVIST, Anders.
PÅ TVÄRS I VETENSKAPEN.
Stockholm/Stehag, Brutus Östling 1999. 267 sid. Illustrerad med fotografier, teckningar och diagram. Förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Omslaget överst med märken efter borttagen klisteretikett, annars bra exemplar.
- Seminariebidrag från Abisko vetenskapliga station kring vetenskapens utveckling i matematik, fysik och andra forskningsområden.
Boknummer: 26694 Pris: 150 kr.

LIPPOLD, Georg Heinrich Christian (1767-1841).
WÅR PLANET, ELLER JORDEN, i mathematiskt och physiskt hänseende. För läsare i allmänhet, och i synnerhet för ungdom af de bildade stånden.
Stockholm, tryckt hos Direct. Henrik U. Nordström på eget förlag 1820. (8),428 sid. Häftad och oskuren i ett samtida nött pappersomslag med handskriven ryggtitel.
Boknummer: 37429 Pris: 350 kr.

LÖWING, Madeleine - KILBORN, Wiggo.
BASKUNSKAPER I MATEMATIK för skola, hem och samhälle.
Lund, Studentlitteratur 2002. 371 sid. Rikt illustrerad med foton, diagram och tabeller. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789144022178.
Boknummer: 36534 Pris: 220 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica