Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Örlog

Militaria > Örlog

89 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

ADKINS, Roy.
TRAFALGAR. Biografi över ett sjöslag.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2005. 409 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad med bilder i texten. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick.
Boknummer: 29572 Pris: 140 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN MARINMUSEI VÄNNER I KARLSKRONA. 1965.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Olle Cederlöf. Karlskrona 1965. 84 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Johan Törnströms galjonsbilder' av Olle Cederlöf och 'Klockgjutare i Karlskrona' av Gun Wilstadius.
Boknummer: 22093 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN MARINMUSEI VÄNNER I KARLSKRONA. 1978.
Red: Svante Warfvinge. Karlskrona 1978. 109 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Gamla Varvet på Vämö. Ett arkeologiskt-historiskt projekt' av Leifh Stenholm, 'Sjömannen och kaparkaptenen' av Klas Lithner, 'Svenska flottan i 100-årig marinkalender' av K-E Westerlund och 'Tore Herlin, skeppsbyggare och båtkonstruktör' av Sonja Herlin.
Boknummer: 22095 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1962.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Yngve Johansson. Karlskrona 1962. 56 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Klammerhäftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Dubbelkanoter på Fijiöarna' av Karl Erik Larsson och 'Några uppgifter kring gamla sättugnar och kakelugnar på Varvsmuseet' av Yngve Johansson.
Boknummer: 22092 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1963.
Karlskrona 1963. 86 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Krigsminnen i Marinmuseet i Karlskrona' av Erik Bellander.
Boknummer: 22088 Pris: 85 kr.

ARESCHOUG, Richard.
HITLERS PIRATER. Tyska kapare under andra världskriget.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag 2011. 227 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier och överskådliga kartor. Bokmärkesband. Stort format, 23x23 cm.Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789185789825.
- Om de tyska hjälpkryssarnas operationer och sjökriget som också berörde flera svenskar som tjänstgjorde på angripna fartyg.
Boknummer: 36926 Pris: 160 kr.

BJERG, H.C.
ETT DANSKT ÖRLOGSBESÖK I KARLSKRONA ÅR 1853.
Karlskrona 1973. 10 sid. Fotoillustrerad. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. (Särtryck ur Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1973).
Boknummer: 22086 Pris: 50 kr.

BOHM, Erik.
UBÅTAR OCH UBÅTSKRIG.
Stockholm, Bonniers 1941. 56 sid. + 14 planschsidor, varav 1 dubbelsidig. Rikt illustrerad med tecknade bilder av S. Enström. Tvärformat, 15x22 cm. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 22353 Pris: 220 kr.

COLOMB, P.H.
SJÖKRIGET. Dess grundregler och dess förande, historiskt behandladt.
Stockholm, 1903. 28, 543 sid. + 44 helsideskartor och planscher. Stort format, 25x16 cm. Förlagets välbevarade mörkblå klotband med stram linjedekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. Namnteckning. Titelbladet med tryckt numrering 'No 15'.
- 'Tredje upplagan öfversedd och rättad, med ytterligare kapitel om senare krigshändelser och nya kartor och planer, deri inbegripet 1898 års spansk-amerikanska krig'. Originalets titel 'Naval Warfare'.
Boknummer: 22241 Pris: 500 kr.

CRAIG, Chris.
ELDUNDERSTÖD. Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget.
Stockholm 2000. 270 sid. Fotoillustrerad. Förlagets mörkblå konstläderband med välbevarat skyddsomslag. (Marinlitteraturföreningen, 86).
Boknummer: 22177 Pris: 150 kr.

EKMAN, Per-Olof.
HAVSVARGAR. Ubåtar och ubåtskrig i Östersjön.
Esbo, Holger Schildts förlag 1999. 348 sid. + 16 planschsidor med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789515010377.
- Ubåtens historia och konstruktion från 1600-talet fram till andra världskriget.
Boknummer: 30406 Pris: 185 kr.

ERICSON WOLKE, Lars.
SJÖSLAG OCH RYSSHÄRJNINGAR. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721.
Stockholm, Norstedts 2011. 351 sid. + 12 planschsidor med bilder i färg + 1 plansch med bilder av 15 fartygstyper från 1700-talet. Rikt illustrerad i texten med foton och kartor. Stort format, 24x16 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789113030425.
- Om hur det stora nordiska kriget fördes till sjöss mot danskar och ryssar på Östersjön, i Finska viken, Nordsjön och Bottenhavet, men också på sjöar som Ladoga och Peipus. Skildrar 1719 års rysshärjningar längs den svenska ostkusten, från Norrköping till Gävle, då tusentals skärgårdsbor drevs på flykt.
Boknummer: 36171 Pris: 220 kr.

ERICSON, Lars - HÅRDSTEDT, Martin - IKO, Per m. fl.
SVENSKA SLAGFÄLT.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2004. 456 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder i färg och överskådliga kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789146210870.
- 54 slag till lands och till sjöss från 1361 fram till 1813, placerade i sitt historiska sammanhang.
Boknummer: 39301 Pris: 250 kr.

ERICSON, Lars.
SVENSK MILITÄRMAKT. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år.
Stockholm, Försvarshögskolan 2003. 256 sid. + 32 sid. med överskådliga kartor. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9189683498
- Svensk krigshistoria om hur armén, marinen och flygvapnet använts i olika krig och konflikter, varför och med vilken utgång.
Boknummer: 29851 Pris: 185 kr.

FLOTTANS MÄN BERÄTTAR MERA. Händelser under tjänstgöring i Kungl. Flottan.
Red: Bertil Andreasson. Göteborg, Flottans män i Göteborg [2008]. 164 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163323119.
Boknummer: 30616 Pris: 140 kr.

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR KONGL. MAJ:TS FLOTTA. 1-9.
Utg: S.W. Gynther. Hernösand, Eckhélls officin: 1851-54, J.A. Johansson: 1858-63 & Stockholm: G.W. Blomqvist: 1870. Sammanlagt 5860 sid. Nio lätt nötta marinblå klotband med ryggtiteletiketter i skinn. Fint exemplar.
- Komplett i 9 volymer. Alfabetiskt ordnat uppslagsverk med förordningar, om stort som smått, för den svenska flottan. Vol. 9 är ett supplement och innehåller ett gemensamt register för hela verket.
Boknummer: 24989 Pris: 2400 kr.

GALLERY, Daniel V.
VI KAPADE EN UBÅT.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2007. 256 sid. Illustrerad med dokumentära fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med ubåtsritningar och överskådliga kartor. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 97891855789177.
- Om hur den tyska ubåten U-505 bordades och erövrades ute på öppna havet 1944. Tryckt i en numrerad upplaga.
Boknummer: 36405 Pris: 120 kr.

GORSJKOV, S.G.
STATENS SJÖMAKT.
Stockholm, Marinlitteraturföreningen & Lund, Bokförlaget Corona 1977. 318 sid. Illustrerad. Förlagets välbevarade röda konstläderband. Med marinhistorikern Ronny Lindsjös exlibris och namnteckning. (Marinlitteraturföreningen, 63).
- Om Sovjets marina utveckling av S.G. Gorsjkov, sovjetisk marinchef sedan 1956.
Boknummer: 22333 Pris: 150 kr.

GRANHOLM, Fredrik.
FRÅN HAJEN TILL SÖDERMANLAND. Svenska ubåtar under 100 år.
Stockholm 2003. 95 sid. Rikt illustrerad medfoton, ritningar och tecknade detaljbilder. Tvärformat, 21x30 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Marinlitteraturföreningen, 89) & (Forum Navales skriftserie, 7). ISBN: 91859448.
- 80 svenska ubåtar med foton, ritningar och uppgifter om tekniska data. - Presents 80 Swedish submarines from 100 years, 1904-2004. Summary in English (4 pp).
Boknummer: 17737 Pris: 150 kr.

(Handskrift) -
JOURNAL FÖR UNDER OFFICERARE CORPS DE GARDET PÅ KONGL. SKEPPSHOLMEN ÅRET 1757.
[Stockholm 1757-58]. 50 sid. handskriven text + 20 oskrivna blad. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i ett fint, marmorerat pappband med ryggtiteletikett i skinn. Inlagan oskuren med råkanter. Främre- och bakre journalomslag medbundna, det främre med handskriven titel i bläck och samtida bläckkludd (Gust. Hedberg, Stockholm). Ryggen med lättare nötmärken upptill och nederst.
- Handskriven vaktjournal från april 1757 fram till januari 1758. De dagligt införda observationerna är undertecknade av resp. tjänstgörande underofficer (Högvakten på Kungl. Skeppsholmen, Stockholm).
Boknummer: 7728 Pris: 3600 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-15 Antikvariat Classica