Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Örlog

Militaria > Örlog

89 titlar hittades, tid 0.22 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

ADKINS, Roy.
TRAFALGAR. Biografi över ett sjöslag.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2005. 409 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad med bilder i texten. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick.
Boknummer: 29572 Pris: 140 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN MARINMUSEI VÄNNER I KARLSKRONA. 1965.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Olle Cederlöf. Karlskrona 1965. 84 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Johan Törnströms galjonsbilder' av Olle Cederlöf och 'Klockgjutare i Karlskrona' av Gun Wilstadius.
Boknummer: 22093 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN MARINMUSEI VÄNNER I KARLSKRONA. 1978.
Red: Svante Warfvinge. Karlskrona 1978. 109 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Gamla Varvet på Vämö. Ett arkeologiskt-historiskt projekt' av Leifh Stenholm, 'Sjömannen och kaparkaptenen' av Klas Lithner, 'Svenska flottan i 100-årig marinkalender' av K-E Westerlund och 'Tore Herlin, skeppsbyggare och båtkonstruktör' av Sonja Herlin.
Boknummer: 22095 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1962.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Yngve Johansson. Karlskrona 1962. 56 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Klammerhäftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Dubbelkanoter på Fijiöarna' av Karl Erik Larsson och 'Några uppgifter kring gamla sättugnar och kakelugnar på Varvsmuseet' av Yngve Johansson.
Boknummer: 22092 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1963.
Karlskrona 1963. 86 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Krigsminnen i Marinmuseet i Karlskrona' av Erik Bellander.
Boknummer: 22088 Pris: 85 kr.

ARESCHOUG, Richard.
HITLERS PIRATER. Tyska kapare under andra världskriget.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag 2011. 227 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier och överskådliga kartor. Bokmärkesband. Stort format, 23x23 cm.Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789185789825.
- Om de tyska hjälpkryssarnas operationer och sjökriget som också berörde flera svenskar som tjänstgjorde på angripna fartyg.
Boknummer: 36926 Pris: 160 kr.

BJERG, H.C.
ETT DANSKT ÖRLOGSBESÖK I KARLSKRONA ÅR 1853.
Karlskrona 1973. 10 sid. Fotoillustrerad. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. (Särtryck ur Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1973).
Boknummer: 22086 Pris: 50 kr.

BOHM, Erik.
UBÅTAR OCH UBÅTSKRIG.
Stockholm, Bonniers 1941. 56 sid. + 14 planschsidor, varav 1 dubbelsidig. Rikt illustrerad med tecknade bilder av S. Enström. Tvärformat, 15x22 cm. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 22353 Pris: 220 kr.

COLOMB, P.H.
SJÖKRIGET. Dess grundregler och dess förande, historiskt behandladt.
Stockholm, 1903. 28, 543 sid. + 44 helsideskartor och planscher. Stort format, 25x16 cm. Förlagets välbevarade mörkblå klotband med stram linjedekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. Namnteckning. Titelbladet med tryckt numrering 'No 15'.
- 'Tredje upplagan öfversedd och rättad, med ytterligare kapitel om senare krigshändelser och nya kartor och planer, deri inbegripet 1898 års spansk-amerikanska krig'. Originalets titel 'Naval Warfare'.
Boknummer: 22241 Pris: 500 kr.

CRAIG, Chris.
ELDUNDERSTÖD. Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget.
Stockholm 2000. 270 sid. Fotoillustrerad. Förlagets mörkblå konstläderband med välbevarat skyddsomslag. (Marinlitteraturföreningen, 86).
Boknummer: 22177 Pris: 150 kr.

EKMAN, Per-Olof.
HAVSVARGAR. Ubåtar och ubåtskrig i Östersjön.
Esbo, Holger Schildts förlag 1999. 348 sid. + 16 planschsidor med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789515010377.
- Ubåtens historia och konstruktion från 1600-talet fram till andra världskriget.
Boknummer: 30406 Pris: 185 kr.

ERICSON, Lars - HÅRDSTEDT, Martin - IKO, Per m. fl.
SVENSKA SLAGFÄLT.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2003. 456 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder i färg och överskådliga kartor. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789146202257.
- 54 slag till lands och till sjöss från 1361 fram till 1813, placerade i sitt historiska sammanhang.
Boknummer: 35712 Pris: 250 kr.

Ny
ERICSON, Lars - HÅRDSTEDT, Martin - IKO, Per m. fl.
SVENSKA SLAGFÄLT.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2004. 456 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder i färg och överskådliga kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789146210870.
- 54 slag till lands och till sjöss från 1361 fram till 1813, placerade i sitt historiska sammanhang.
Boknummer: 39301 Pris: 250 kr.

ERICSON, Lars.
SVENSK MILITÄRMAKT. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år.
Stockholm, Försvarshögskolan 2003. 256 sid. + 32 sid. med överskådliga kartor. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9189683498
- Svensk krigshistoria om hur armén, marinen och flygvapnet använts i olika krig och konflikter, varför och med vilken utgång.
Boknummer: 29851 Pris: 185 kr.

FLOTTANS MÄN BERÄTTAR MERA. Händelser under tjänstgöring i Kungl. Flottan.
Red: Bertil Andreasson. Göteborg, Flottans män i Göteborg [2008]. 164 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163323119.
Boknummer: 30616 Pris: 140 kr.

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR KONGL. MAJ:TS FLOTTA. 1-9.
Utg: S.W. Gynther. Hernösand, Eckhélls officin: 1851-54, J.A. Johansson: 1858-63 & Stockholm: G.W. Blomqvist: 1870. Sammanlagt 5860 sid. Nio lätt nötta marinblå klotband med ryggtiteletiketter i skinn. Fint exemplar.
- Komplett i 9 volymer. Alfabetiskt ordnat uppslagsverk med förordningar, om stort som smått, för den svenska flottan. Vol. 9 är ett supplement och innehåller ett gemensamt register för hela verket.
Boknummer: 24989 Pris: 2400 kr.

GALLERY, Daniel V.
VI KAPADE EN UBÅT.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2007. 256 sid. Illustrerad med dokumentära fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med ubåtsritningar och överskådliga kartor. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 97891855789177.
- Om hur den tyska ubåten U-505 bordades och erövrades ute på öppna havet 1944. Tryckt i en numrerad upplaga.
Boknummer: 36405 Pris: 120 kr.

GORSJKOV, S.G.
STATENS SJÖMAKT.
Stockholm, Marinlitteraturföreningen & Lund, Bokförlaget Corona 1977. 318 sid. Illustrerad. Förlagets välbevarade röda konstläderband. Med marinhistorikern Ronny Lindsjös exlibris och namnteckning. (Marinlitteraturföreningen, 63).
- Om Sovjets marina utveckling av S.G. Gorsjkov, sovjetisk marinchef sedan 1956.
Boknummer: 22333 Pris: 150 kr.

GRANHOLM, Fredrik.
FRÅN HAJEN TILL SÖDERMANLAND. Svenska ubåtar under 100 år.
Stockholm 2003. 95 sid. Rikt illustrerad med ritningar, detaljbilder och fotografier. Tvärformat, 21x30 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Bra skick. (Marinlitteraturföreningen, 89) & (Forum Navales skriftserie, 7). ISBN: 91859448.
- 80 svenska ubåtar med foton, ritningar och uppgifter om tekniska data. - Presenting 80 Swedish submarines from 100 years, 1904-2004. Summary in English, (4 pp).
Boknummer: 17737 Pris: 150 kr.

(Handskrift) -
JOURNAL FÖR UNDER OFFICERARE CORPS DE GARDET PÅ KONGL. SKEPPSHOLMEN ÅRET 1757.
[Stockholm 1757-58]. 50 sid. handskriven text + 20 oskrivna blad. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i ett fint, marmorerat pappband med ryggtiteletikett i skinn. Inlagan oskuren med råkanter. Främre- och bakre journalomslag medbundna, det främre med handskriven titel i bläck och samtida bläckkludd (Gust. Hedberg, Stockholm). Ryggen med lättare nötmärken upptill och nederst.
- Handskriven vaktjournal från april 1757 fram till januari 1758. De dagligt införda observationerna är undertecknade av resp. tjänstgörande underofficer (Högvakten på Kungl. Skeppsholmen, Stockholm).
Boknummer: 7728 Pris: 3600 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-15 Antikvariat Classica