Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Örlog

Militaria > Örlog

97 titlar hittades, tid 0.64 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

ADKINS, Roy.
TRAFALGAR. Biografi över ett sjöslag.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2005. 409 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad med bilder i texten. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick.
Boknummer: 29572 Pris: 140 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN MARINMUSEI VÄNNER I KARLSKRONA. 1965.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Olle Cederlöf. Karlskrona 1965. 84 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Johan Törnströms galjonsbilder' av Olle Cederlöf och 'Klockgjutare i Karlskrona' av Gun Wilstadius.
Boknummer: 22093 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1962.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Yngve Johansson. Karlskrona 1962. 56 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Klammerhäftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Dubbelkanoter på Fijiöarna' av Karl Erik Larsson och 'Några uppgifter kring gamla sättugnar och kakelugnar på Varvsmuseet' av Yngve Johansson.
Boknummer: 22092 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1963.
Karlskrona 1963. 86 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Krigsminnen i Marinmuseet i Karlskrona' av Erik Bellander.
Boknummer: 22088 Pris: 85 kr.

BAER, George W.
SJÖMAKT UNDER 100 ÅR. 1-2. Vol. 1: US Navy 1890-1990. Vol. 2: 1890-1945.
Stockholm, Marinlitteraturföreningen 2004 & 2006. 288 sid. Sparsamt fotoillustrerade. Stort format, 25x18 cm. Inbundna i förlagets två mörkblå klotband med illustrerade skyddsomslag. Nyskick. (Marinlitteraturföreningen, 90 & 92). ISBN: 9185944327 & 9185944343.
- Komplett i två band.
Boknummer: 36168 Pris: 300 kr.

BERNES, Claes.
SEGELFARTYGENS TID.
Stockholm, Medströms Bokförlag 2008. 368 sid. Rikt illustrerad med bilder av olika fartygstyper, fartygsmålningar och kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. (Forum Navales skriftserie, 26). ISBN: 9789173290135.
- Behandlar den svenska örlogsflottan under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, den sista storhetstiden för linjeskepp, fregatter och andra seglande örlogsfartyg.
Boknummer: 29636 Pris: 285 kr.

BJERG, H.C.
ETT DANSKT ÖRLOGSBESÖK I KARLSKRONA ÅR 1853.
Karlskrona 1973. 10 sid. Fotoillustrerad. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. (Särtryck ur Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1973).
Boknummer: 22086 Pris: 50 kr.

BJÖRNBERG, Erik.
VANDRING BLAND SJÖOFFICERARNAS GÅRDAR. Guide till Nättraby kulturstig.
Nättraby/Lund, Nättraby Hembygdsförening/Vekerums förlag 2015. 123 sid. + 1 dubbelsidig färglagd karta. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Nättraby Hembygdsförenings Skriftserie, 15). ISBN: 9789186722968.
- Störst utrymme ägnas Fredric Henric af Chapmans herrgård Skärva, men även ett antal mindre herrgårdar beskrivs som Hjalmarsberg, Verstorp, Stor Vörta och Marielunds gård.
Boknummer: 42808 Pris: 185 kr.

BLOM, Göte - RUDBERG, Per.
VÅR BEREDSKAP VAR DEN GOD ? Marin beredskap tiden 1938-1990.
Karlskrona, Marinlitteraturföreningen 1996. 107 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Bra häftat ex. med omslagsbild. (Marinlitteraturföreningen, 80). ISBN: 9163044994.
- Ingår i Kungl. Örlogsmannasällskapets projekt 'Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken'.
Boknummer: 41783 Pris: 120 kr.

BOHM, Erik.
UBÅTAR OCH UBÅTSKRIG.
Stockholm, Bonniers 1941. 56 sid. + 14 planschsidor, varav 1 dubbelsidig. Rikt illustrerad med tecknade bilder av S. Enström. Tvärformat, 15x22 cm. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 22353 Pris: 220 kr.

BOLLING, G - HOLM, T.
LÄROBOK I NAVIGATION.
Stockholm, Härnösand 1956. 557 sid. Rikt illustrerad med utvikbara planscher, tecknade bilder av nautiska mätinstrument och kartor. Främre pärms insida med en karta. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i ett välbevarat mörkblått originalklotband med pärmtitel i guld. Ett löst bifogat supplement (LiN/56) saknas i detta ex.
- Lärobok i navigation avsedd för undervisningen i Kungl. Sjökrigsskolan, marinens underofficersskola samt i sjökaptens- och styrmansklasserna vid sjöbefälsskolorna.
Boknummer: 41930 Pris: 360 kr.

BROWN, D K.
THE GRAND FLEET. Warship Design and Development 1906-1922.
London, Chatham Publishing 1999. 208 sid. Rikt illustrerad med fotografier, ritningar och tabeller. Stort format, 29x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9781840675313.
- Comprehensive account of the design and development of the Royal Navy's ships before, during and after the First World War.
Boknummer: 41810 Pris: 220 kr.

CAMPBELL, Gordon.
MY MYSTERY SHIPS.
London, Hodder and Stoughton 1929. XX,300 sid. + 9 planscher. Illustrerad i texten med teckningar. Inbunden i förlagets linneband.
- Foreword by Lewis Bayly.
Boknummer: 41918 Pris: 120 kr.

(Chapman) - NYSTRÖM, Marianne.
FREDRIK HENRIK AF CHAPMAN. VARVSCHEF OCH FAMILJEFAR.
Stockholm, Carlssons 2003. 144 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg och äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789172035300.
- Rikt illustrerad biografi om Fredric Henric af Chapman (1721-1808), Gustav III:s skeppsbyggmästare, tillika Sveriges förste fartygskonstruktör som gjorde skeppsbyggnad till vetenskap.
Boknummer: 39568 Pris: 150 kr.

COLOMB, P.H.
SJÖKRIGET. Dess grundregler och dess förande, historiskt behandladt.
Stockholm, 1903. 28, 543 sid. + 44 helsideskartor och planscher. Stort format, 25x16 cm. Förlagets välbevarade mörkblå klotband med stram linjedekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. Namnteckning. Titelbladet med tryckt numrering 'No 15'.
- 'Tredje upplagan öfversedd och rättad, med ytterligare kapitel om senare krigshändelser och nya kartor och planer, deri inbegripet 1898 års spansk-amerikanska krig'. Originalets titel 'Naval Warfare'.
Boknummer: 22241 Pris: 500 kr.

CRAIG, Chris.
ELDUNDERSTÖD. Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget.
Stockholm 2000. 270 sid. Fotoillustrerad. Förlagets mörkblå konstläderband med välbevarat skyddsomslag. (Marinlitteraturföreningen, 86).
Boknummer: 22177 Pris: 150 kr.

DE STORA SLAGEN. 1-17. Del 1: Sevastopol 1942. Von Mansteins triumf. Del 2: Verdun 1916. Den mänskliga köttkvarnen Del 3: Lützen 1632. Sista striden för lejonet från Norden. Del 4: Iwo Jima 1945. Språngbrädan mot Japan. Del 5: Hannibal krossar den romerska armén. Del 6: Gettysburg 1863. Amerikanska inbördeskrigets vändpunkt. Del 7: Falaise 1944. En armés undergång. Del 8: Têt-offensiven 1968. Vändpunkten i Vietnam. Del 9: Konstantinopel 1453. Bysantinska rikets fall. Del 10: Trafalgar 1805. Nelsons största seger. Del 11: Mongolstormen 1223. Mongolerna invaderar Europa. Del 12: Kreta 1941. Tysk seger till högt pris. Del 13: Little Bighorn 1876. General Custers väg mot katastrofen. Del 14: Tannenberg 1410. Tyska ordens största nederlag. Del 15: Somme 1916. Döden i skyttegravarna. Del 16: Anzio 1944. Det belägrade brohuvudet. Del 17: Arnhem 1944. Operation Market Garden.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2010. Sammanlagt ca 2700 sid. Rikt illustrerade med dokumentära fotografier, slagfältsplaner, äldre historiska bilder och överskådliga kartor. Stort format, 25x19 cm. Bokmärkesband. Inbundna i förlagets 17 mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerade skyddsomslag. Nyskick.
- Bokserie om världshistoriens avgörande strider komplett med 17 volymer.
Boknummer: 40214 Pris: 2200 kr.

EKMAN, Per-Olof.
HAVSVARGAR. Ubåtar och ubåtskrig i Östersjön.
Esbo, Holger Schildts förlag 1999. 348 sid. + 16 planschsidor med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789515010377.
- Ubåtens historia och konstruktion från 1600-talet fram till andra världskriget.
Boknummer: 30406 Pris: 185 kr.

ENRIGHT, Joseph F. - RYAN, James W.
SHINANO! Historien om sänkningen av Japans mäktigaste hangarfartyg under hennes jungfruresa i november 1944. Skriven av hennes baneman ubåtskaptenen Joseph F. Enright och James W. Ryan.
Stockholm, Bonnierförlagen 1997. 255 sid. + 16 planschsidor med dokumentära fotografier och fartygsritningar. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789143021547.
Boknummer: 40394 Pris: 120 kr.

ERICSON, Lars - HÅRDSTEDT, Martin - IKO, Per m fl.
SVENSKA SLAGFÄLT.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2004. 456 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder i färg och överskådliga kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789146210870.
- Skildrar 54 slag till lands och till sjöss från 1361 fram till 1813 placerade i sitt historiska sammanhang.
Boknummer: 39301 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-16 Antikvariat Classica