Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Kyrkor & kyrkokonst

Konst > Kyrkor & kyrkokonst

158 titlar hittades, tid 0.33 sekunder.
Sida 4 (av 8) visar titlar 61-80.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

KORSHAVN, Håkon-Stein.
MANGE BEKKER SMÅ, GJØR EN STOR Å. Historien. Den Norske Menighetskriets - som ble: Norsk Kirke i Stockholm - som ble: Den Norske Kirke i Stockholm - som reiste: Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm.
Utan förlagsort och tryckår [2010]. 506 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita foton och nyare i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Enligt uppgift tryckt i endast 150 ex.
Boknummer: 38436 Pris: 385 kr.

KROK, Abraham.
BESKRIFNING ÖFWER JÖNKIÖPINGS STADS KYRKIA UPSATT ÅHR 1753.
Jönköping 1942. 45 sid. Illustrerad. Klammerhäftad. Dedikation. (Småländska hembygdsböcker, 10).
- Inledning och kommentar av Paul Wilstadius.
Boknummer: 18707 Pris: 220 kr.

KYRKLIGA BYGGNADER. Deras inredning och skrud.
Utg: Vilh. Lorenzen. Stockholm, Albet Bonniers förlag m fl 1933. (4),342 sid. Illustrerad med foton, detaljteckningar och planritningar. Stort format, 26x18 cm. Häftad med tryckt omslag. Fint skick. (Nordisk kultur, 23).
- Behandlar kyrkoarkitektur i Sverige, Danmark, Norge, Finland och på Island. Avslutas med sak-, ort- och personregister.
Boknummer: 12504 Pris: 140 kr.

KYRKOBYGGNADER 1760-1860. Del 2. Småland och Öland.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1993. 473 sid. Illustrerad med 677 fotografier och planritningar. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. (Sveriges kyrkor, 216). ISBN: 9171928219.
- Innehåller en katalogdel med detaljerade kyrkobeskrivningar med redogörelser för kyrkornas byggnads- och renoveringshistoria. Avslutas med hänvisningar till litteratur och äldre avbildningar.
Boknummer: 18073 Pris: 220 kr.

KYRKORUMMET - KULTURARV OCH GUDSTJÄNST. En samtalsbok om ett förändringsskede.
Red: Peter Bexell & Gunnar Weman. Skellefteå, Artos 2008. 432 sid. Illustrerad. Stort format, 24x15 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Om bruk och/eller bevarande av landsbygdens och tätorternas kyrkobygggnader med exempel på hur man i några olika länder börjat lösa motsvarande problem. För antikvarier, präster, arkitekter, beslutsfattare och historieintresserade.
Boknummer: 26613 Pris: 185 kr.

KÄLLSTRÖM, O.
MEDELTIDA KYRKSILVER FRÅN ÖSTERGÖTLAND förlorat genom Gustav Vasas reduktion år 1540.
Stockholm, SKD 1935. 166 sid. Häftad.
- Innehåller en alfabetiskt ordnad katalog över de guld- och silverklenoder som konfiskerades.
Boknummer: 12162 Pris: 85 kr.

KÄLLSTRÖM, O.
MEDELTIDA KYRKSILVER FRÅN ÖSTERGÖTLAND förlorat genom Gustav Vasas reduktion år 1540.
Stockholm, SKD 1935. 166 sid. Fint, häftat ouppskuret och oskuret ex.
- Innehåller en alfabetiskt ordnad katalog över de guld- och silverklenoder som konfiskerades.
Boknummer: 38519 Pris: 120 kr.

KÄLLSTRÖM, O.
MEDELTIDENS ANSIKTE.
Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1945. 172 sid. Fotoillustrerad med 103 planscher med bilder av medeltida skulpturer. Stort format, 26x20 cm. Inbunden i förlagets välbevarade pergamentryggband med omslagsvinjett i guld. Främre pärmens insida med premieetikett.
Boknummer: 36779 Pris: 140 kr.

LAGERLÖF, Erland.
GOTLÄNDSK STENSKULPTUR FRÅN GOTIKEN. En stenhuggarverkstad på 1300-talet.
Stockholm, Rabén&Sjögren 1975. 333 sid. Illustrerad med 196 fotografier av Sören Hallgren, teckningar och uppmätningsritningar. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild.
- Med en utförlig beskrivande katalog. - 'Gothic stone carving on Gotland'. Summary in English, (12 pp)..
Boknummer: 3567 Pris: 250 kr.

LARSSON, Lars-Olof.
VÄXJÖ DOMKYRKA. VÄXJÖ STIFT - EN HISTORISK ÖVERSIKT.
Stockholm 1970. 13 sid. Illustrerad. Häftad. (Särtryck ur Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, 136. Växjö domkyrka).
- Behandlar Sigfridslegenden och Växjöstiftets tillkomst. - Bilingual captions in Swedish and English.
Boknummer: 37802 Pris: 90 kr.

LAURITSEN, Birthe.
BØRGLUM KLOSTER. Fortid. Nutid. Fremtid.
Red: Hanne Nautrup. København, Puellas Edition ApS 2010. 240 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Tvärformat, 23x25 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9788791540394.
Boknummer: 35213 Pris: 240 kr.

LIEPE, Anita.
JÄTS KYRKOR.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1977. 81 sid. Rikt illustrerad med fotografier och uppmätningsritningar. Stort format, 26x20 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. med omslagsbild. (Sveriges kyrkor, 173). ISBN: 9174020528.
- Summary in English (2 pp).
Boknummer: 36407 Pris: 100 kr.

LINDAHL, Göran.
GRAV OCH RUM. Svenskt gravskick från medeltiden till 1800-talets slut.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1969. 223 sid. Illustrerad med 142 fotografier och ritningar. Häftad. (Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar, antikvariska serien, 21).
- Om gravar, gravmonument och gravskick i Sverige. Med ett avslutande ortsregister. - 'Graves and their situations. Burial customs in Sweden from the middle ages to the end of the nineteenth century'. Summary in English (4 pp).
Boknummer: 21762 Pris: 360 kr.

LINDBLOM, Andreas - SVAHNSTRÖM, Gunnar.
GOTLÄNDSKA STENMÄSTARE.
Malmö, Allhem 1959. 168 sid. Rikt fotoillustrerad med helsidesbilder i svartvitt och färg. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i förlagets dekorerade klotband.
- Fotobildbok med ett företal om Johnny Roosval och Gotland av Sigurd Curman.
Boknummer: 2618 Pris: 220 kr.

LINDBLOM, Andreas.
Vadstena Klosters öden. Till 600-årsminnet av Birgittas död.
Vadstena 1973. 172 sid. + 16 planschsidor i färg och en rättelselapp. Originalklotband med bevarat skyddsomslag.
- Med 10 sid litteraturförteckning och personregister.
Boknummer: 5603 Pris: 285 kr.

LINDELL, Olle.
10 kyrkor i Värend.
Växjö 1978. 51 sid. Fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag.
- Tryckt i en numrerad bibliofilupplaga i 100 exemplar varav detta nr 64.
Boknummer: 2798 Pris: 150 kr.

LINDGREN, Mereth.
ATT LÄRA OCH ATT PRYDA. Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630.
Avhandling. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademien 1983. (8),320 sid. + 4 färgplanscher. Illustrerad med 256 foton och bilder av äldre målningar och träsnitt. Stort format, 27x20 cm. Häftad med omslagsbild. ISBN: 9174021257 .
- Behandlar vägg- och takmålningar på puts och trä i svenska kyrkor. Avslutas med person-, ortnamns- och ikonografiska register. - 'Zum Unterricht und zum Schmuck Über nachreformatorische Kirchenmalereien in Schweden 1530-1630'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache, (10 pp).
Boknummer: 22751 Pris: 220 kr.

LINDHE, Olof.
DE GAMLA MÅTTENS ANVÄNDNING I ARKITEKTUREN + STUDIER I FORNEGYPTISK METROLOGI.
Red: Dagny Larsson-Lindhe. Halmstad 1994. 117 sid. Illustrerad med tecknade bilder, foton och tabeller. Stort format, 30x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9163023946.
- Två verk i en volym. Första avdelningen, som bygger på uppmätningar, behandlar måttens användning i främst tidigmedeltida kyrkor i Småland, Västergötland, Skåne, på Gotland, Själland och i Jylland. Andra avdelningen diskuterar egyptiernas användning av längd- och diagonalmått vid byggandet av pyramider som Ne-We-Res pyramid, Cheops-, Djosers-, Medum-, Mykerinos-, Sahures-, Neferirkares-, Khendjers-, Weserkags m fl.
Boknummer: 19840 Pris: 220 kr.

LINDHE, Olof.
RYDAHOLMS MEDELTIDSKYRKA.
Jönköping 1978. 159 sid. Rikt illustrerad med foton och detaljbilder. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Särtryck ur Småländska kulturbilder 1978).
Boknummer: 4439 Pris: 90 kr.

LINDQVIST, Gunnar.
FÖRSKÖNANDE AV LINKÖPINGS DOMKYRKA.
Linköping 2005. 84 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9163108062.
- Parallell text på engelska. - 'Beautification of Linköping Cathedral'. Bilingual text in Swedish and English throughout. As new.
Boknummer: 35147 Pris: 90 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-14 Antikvariat Classica