Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Kyrkor & kyrkokonst

Konst > Kyrkor & kyrkokonst

202 titlar hittades, tid 0.32 sekunder.
Sida 2 (av 11) visar titlar 21-40.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Nästa Nästa

BOHRN, Erik.
Matteus kyrka i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium. Med stöd av Kungl. Vitt. Hist. och Ant. Akademien. utgivet av Sigurd Curman och Johnny Roosval.
Stockholm 1946. (6), sid. 201-240. Illustrerad. Förlagets klotband. Blekt rygg. Exlibris.
- Summaries in German and English.
Boknummer: 4700 Pris: 130 kr.

BORG, Raine.
SMÅLANDS MEDELTIDA DOPFUNTAR. 1-2. Vol. 1: En invetering i komparativ belysning. Vol. 2: Catalogue raisonné.
Göteborg 2002. 281 & 392 sid. Rikt illustrerade med fotografier och tecknade bilder av dopfuntar. Stort format, 26x18 & 30x21 cm. Två häftade volymer med omslagsbild. Exlibrisstämpel. Dedikation: '... från tillgivne Raine'. (Acta Universitatis Gothoburgensis, 11). ISBN: 9173464392.
- Avhandling. Dokumenterar i text och bild drygt 200 mdeltida dopfuntar. - 'Medieval baptismal fonts in the Swedish province Småland/Smolandica'. Summary in English (6 pp).
Boknummer: 44477 Pris: 440 kr.

BOSTRÖM, Ragnhild.
LÅNGLÖTS KYRKOR. Runstens härad.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1973. 223 sid. Illustrerad med 231 foton, ritningar, uppmätningsritningar och tecknade detaljbilder. Stort format, 26x20 cm. Fint, häftat och ouppskuret ex. med omslagsbild. (Sveriges kyrkor, 151). ISBN: 9171921125.
- Rikt illustrerad kyrkobeskrivning. - Summary in English (6 pp).
Boknummer: 39116 Pris: 150 kr.

BOSTRÖM, Ragnhild.
LÖT OCH EGBY. Runstens härad.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1975. 185 sid. Rikt illustrerad med foton, ritningar, uppmätningsritningar och tecknade detaljbilder. Stort format, 26x20 cm.Fint, häftat och ouppskuret ex. med omslagsbild. (Sveriges kyrkor, 163). ISBN: 9174020226.
- Rikt illustrerad kyrkobeskrivning. - Summary in English (6 pp).
Boknummer: 39113 Pris: 150 kr.

BOSTRÖM, Ragnhild.
ÖLANDS KYRKOR.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1982. 81 sid. Rikt fotoillustrerad. Klammerhäftad med omslagsbild. (Svenska fornminnesplatser, 53). ISBN: 9171925260.
Boknummer: 37643 Pris: 100 kr.

BRINGÉUS, Gundis.
NÅDAFADERN. Ett passionsmotiv i senmedeltida kyrkokonst.
Stockholm, Carlssons förlag 1998. 255 sid. + löst bifogat rättelseblad. Rikt fotoillustrerad med bilder av träskulpturer.Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.
- Avhandling om Nådafadersmotivet (Fadern framvisande den för människornas frälsning offrade Sonen) inom träskulpturen och kalkmåleriet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Schleswig-Holstein. - Mit Zusammenfassung auf Deutsch 'Die spätmittelalteriche Frömmigkeit als Hintergrund für die Entstehung des Gnadenvaters','Das Andachtsbild', 'Der Schmerzensmann', 'Der Gnadenvater', 'Der Gnaden als Holzskulptur in Schleswig-Holstein und Dänemark', 'Der Gnadenvater als Holzskuilptur in Schweden, Finnland und Norwegen' und 'Der Gnadenvater auf Wandmalerein und Paramenten in Schweden, Dänemark und Norwegen'. - 'The Father of Mercy. A Motif of Passion in the late Medieval Church art'. Treatise.Summary in German. As new.
Boknummer: 11693 Pris: 185 kr.

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
KLOCKRINGNINGSSEDEN I SVERIGE.
Stockholm, Nordiska museet 1958. 351 sid. + 6 kartor. Illustrerad med äldre fotografier, ritningar och diagram. Stort format, 29x19 cm. Fint häftat och oskuret ex. med omslagsbild. (Nordiska museets handlingar, 50).
- Behandlar instrument, teknik och ringare såväl som morgon-, afton-, gudstjänst-, högtids- och dödsringning. - 'Das Glockenläuten i Schweden'. Abhandlung des Läuten der Kirchenglokken. - Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache, (19 pp).
Boknummer: 32989 Pris: 240 kr.

BROCHMANN, Odd.
GLASMALERI I NORDEN.
Korsör, Korsör Glasvaerk & A/S Cudoglas 1966. [21] sid. text + 32 planschsidor med färgbilder av glasmosaiker. Illustrerad. Stort format, 25x17 cm. Häftad med omslagsbild.
- Utvalda exempel, främst svenska, på glasmosaik i såväl kyrkor som profana miljöer från 1400- fram till 1950-tal av konstnärer som Sven 'X-et' Erixon, Lennart Rodhe, Randi Fischer, Eric Höglund, Jan Brazda, Preben Hornung, Thor Moseid m fl.
Boknummer: 32573 Pris: 90 kr.

BRUDKRONOR - TRADITION MED TYNGD.
Red: Kjell Åström, Annika Arnström & Håkan Haglund. Sollefteå 2011. [43] sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Tvärformat, 21x29 cm. Inbunden i förlagets mörkblå konstläderband med omslagstitel i guld. Nyskick.
- Foton med beskrivning av ett 30-tal brudkronor från Sollefteå kommun från ca 1750 fram till 1950-tal.
Boknummer: 34875 Pris: 220 kr.

BRUNIUS, C. G. (1792-1869).
NORDENS ÄLDSTA METROPOLITANKYRKA eller HISTORISK OCH ARKITEKTONISK BESKRIFNING OM LUNDS DOMKYRKA.
Omarbetad och mycket tillökt upplaga. Lund, C.W.K. Gleerups förlag 1854. XVI,570 sid. + 6 utvikbara planscher i svartvit litografi. Inbunden i ett nära samtida, marmorerat halvfranskt band med ryggtiteletiketter. Ryggen lätt nött upptill och nederst. En nagg överst i främre ytterfals och några smärre maskangrepp. Inlagan med lagerfläckar främst i början och mot slutet. Rena planscher.
Boknummer: 1246 Pris: 350 kr.

BUGGE, Anders.
Norske stavkirker.
Oslo, Dreyers Forlag 1953. 68 sid. text + 114 planschsidor med fotografier varav två i färg. Stort format, 30x21 cm. Förlagets klotband med rikt ryggdekor i guld.
Boknummer: 1193 Pris: 475 kr.

(Cahmanorgel) - FORSBERG, Jan.
SPELDONET. Cahmanorglar 1647-1737. En tongivande byggnadskonst.
Utg: Orgelgruppen i Växjö. Växjö 2016. 645 sid. + 1 stor (63x35 cm) utvikbar tabell 'Översikt av familjen Cahmans nybyggda, renoverade och ombyggda orgelverk 1683-1737' & 'Flyttade och restaurerade orgelverk av gesäller och sentida orgelbyggare'. Rikt illustrerad med fotografier, orgel- och uppmätningsritningar. Stort format, 28x24 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789163765957.
- Gedigen dokumentation om orgelbyggarfamiljen Cahman med ingående beskrivning av Virestadsorgeln, den enda kvarvarande orgeln efter Hans Heinrich Cahman. Innehåller förteckningar av Cahmans samtliga orgelbyggen med beskrivning, dispositioner, ombyggnader, vidareförsäljning till andra kyrkor, utrivningar m.m.
Boknummer: 41898 Pris: 440 kr.

(Chagall) - VOGELSANGER-DE ROCHE, Irmgard.
DIE CHAGALL-FENSTER IN ZÜRICH.
Zürich, Orell Füssli Verlag 1971. Beskrivande texthäfte: 81 sid. Illustrerad med 42 bilder i svartvitt och färg + Mapp med fem stora utvikbara färgplanscher av Chagalls kyrkfönster. Stort format, 24x24 cm. Två volymer förvarade i förlagets ljusgrå illustrerade pappkassett. Bra skick.
- Innehåller 5 stora utvikbara färgplanscher (23x190 cm) av Marc Chagalls kyrkfönster i Fraumünsterkyrkan i Zürich. - The stained-glass windows by Chagall in the Fraumünster church, Zürich with five foldout reproductions (23x190 cm) in colour of the windows.
Boknummer: 31063 Pris: 385 kr.

CHARLESEN, Janne.
ELLEHOLMS KYRKA.
Karlshamn 1982. 128 sid. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Den blekingska korsvirkeskyrkans historia under 300 år.
Boknummer: 24360 Pris: 140 kr.

CHRISTIE, Sigrid & Håkon.
NORGES KIRKER. AKERSHUS. 1-2.
Utg. av Riksantikvaren. Oslo, Land og kirke 1969. 269 & 413 sid. Rikt illustrerade med foton av kyrkorum, träskulpturer, målningar, kyrkosilver samt plan- och fasadritningar. Stort format, 30x21 cm. Förlagets två gröna klotband med pärmdekor i guld. Fint skick. (Norske minnesmerker).
Boknummer: 19871 Pris: 650 kr.

CINTHIO, Erik.
LUNDS DOMKYRKA UNDER ROMANSK TID.
Bonn, Rudolf Habelt Verlag & Lund, CWK Gleerups förlag 1957. 223 pp. Illustrated with 77 photos and drawings. 27x21 cm. Sewn as issued. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8. No 1).
- Dissertation. 'Der Dom zu Lund in romanischer Zeit'. Zusammenfassung auf Deutsch (8 pp).
Boknummer: 42629 Pris: 285 kr.

CINTHIO, Erik.
MINNEN FRÅN LUND OCH DALBY.
Lund, Art Factory 2006. 127 sid. Illustrerad med 78 fotografier, plan- och fasadritningar. Stort format 24x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197253703.
- Samlingsvolym med Erik Cinthios texter om de tidiga domkyrkorna i Dalby och Lund. Texterna spänner över 60 års forskning i ämnet; från 1947 fram till 2004.
Boknummer: 30843 Pris: 120 kr.

CINTHIO, Sofia.
HELIGA FÖREMÅL OCH RELIGIÖSA TING.
Lund, Lunds Universitets Historiska Museum 2014. 99 sid. Rikt fotoillustrerad med föremålsbilder i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163756375.
- Beskriver i text och bild medeltida liturgiska föremål, som använts i gudstjänstens ceremoniel.
Boknummer: 38512 Pris: 100 kr.

CNATTINGIUS, Bengt (red).
MEDDELANDEN FRÅN ÖSTERGÖTLANDS FORNMINNES- OCH MUSEIFÖRENING. 1935-36.
Linköping 1935. 116 sid. Illustrerad med foton, kartor och tecknade bilder. Bra,häftat ex.
- Innehåller bl a 'Damasttyg från Vadstena med signaturen P. & L. 1833-1839' av Elisabeth Thorman och 'Östergötlands medeltida kyrkklockor' av Mats Åmark.
Boknummer: 9303 Pris: 100 kr.

CNATTINGIUS, Bengt - LINDQVIST, Gunnar - NISBETH, Åke.
LINKÖPINGS STIFTS KYRKOR. Del 1: Kinds kontrakt.
Linköping, Linköpings Stiftsråds Kyrkobeskrivningskommitté 1960. [116] sid. Rikt fotoillustrerad med fasadbilder, bilder av kyrkorum, inredning, föremål samt planritningar. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med fint mönstrat pärmpapper. Fint skick.
- Beskrivningar av kyrkobyggnader, deras historia och märkligare inventarier. Tryckt i 750 ex.
Boknummer: 36996 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica