Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Kyrkor & kyrkokonst

Konst > Kyrkor & kyrkokonst

158 titlar hittades, tid 0.83 sekunder.
Sida 2 (av 8) visar titlar 21-40.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

CHARLESEN, Janne.
ELLEHOLMS KYRKA.
Karlshamn 1982. 128 sid. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Den blekingska korsvirkeskyrkans historia under 300 år.
Boknummer: 24360 Pris: 140 kr.

CHRISTIE, Sigrid & Håkon.
NORGES KIRKER. AKERSHUS. 1-2.
Utg. av Riksantikvaren. Oslo, Land og kirke 1969. 269 & 413 sid. Rikt illustrerade med foton av kyrkorum, träskulpturer, målningar, kyrkosilver samt plan- och fasadritningar. Stort format, 30x21 cm. Förlagets två gröna klotband med pärmdekor i guld. Fint skick. (Norske minnesmerker).
Boknummer: 19871 Pris: 650 kr.

CINTHIO, Erik - ASGER JORN.
SKÅNES STENSKULPTUR UNDER 1100-TALET. 10.000 års nordisk folkkonst. Foto: Gerard Frenceschi. Komposition: Asger Jorn.
2. udgave gennemset og forsynet med efterskrift af Erik Cinthio. København, Borgens forlag 1995. 351 sid. Illustrerad med ca 300 foton av dopfunter och skulpturer i Skåne. Stort format, 27x21 cm. Elegant, handinbundet pergamentryggband med ryggdekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. (Bogbind-klubben Co'libri, 18). ISBN: 8721000980.
- Bibliofilupplaga tryckt i 300 numrerade exemplar, varav detta ex. nr 116. Signerad av Erik Cinthio i kolofonen. Svensk text. - Anden udgave. Nr. 116 af 300 nummererede eksemplarer i bibliofilindbinding udført af kunstbogbinder Ole Olsen til Bogbind-klubben Co'libri. Signeret af Erik Cinthio bagerst i bogen.
Boknummer: 37017 Pris: 1350 kr.

CINTHIO, Erik.
MINNEN FRÅN LUND OCH DALBY.
Lund, Art Factory 2006. 127 sid. Illustrerad med 78 fotografier, plan- och fasadritningar. Stort format 24x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197253703.
- Samlingsvolym med Erik Cinthios texter om de tidiga domkyrkorna i Dalby och Lund. Texterna representerar 60 års forskning i ämnet; från 1947 fram till 2004.
Boknummer: 30843 Pris: 120 kr.

CINTHIO, Sofia.
HELIGA FÖREMÅL OCH RELIGIÖSA TING.
Lund, Lunds Universitets Historiska Museum 2014. 99 sid. Rikt fotoillustrerad med föremålsbilder i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163756375.
- Beskriver i ord och bild medeltida liturgiska föremål, som använts i gudstjänstens ceremoniel.
Boknummer: 38512 Pris: 100 kr.

CNATTINGIUS, Bengt (red).
MEDDELANDEN FRÅN ÖSTERGÖTLANDS FORNMINNES- OCH MUSEIFÖRENING. 1935-36.
Linköping 1935. 116 sid. Illustrerad med foton, kartor och tecknade bilder. Bra,häftat ex.
- Innehåller bl a 'Damasttyg från Vadstena med signaturen P. & L. 1833-1839' av Elisabeth Thorman och 'Östergötlands medeltida kyrkklockor' av Mats Åmark.
Boknummer: 9303 Pris: 100 kr.

CNATTINGIUS, Bengt - LINDQVIST, Gunnar - NISBETH, Åke.
LINKÖPINGS STIFTS KYRKOR. Del 1: Kinds kontrakt.
Linköping, Linköpings Stiftsråds Kyrkobeskrivningskommitté 1960. Opaginerad(116) sid. Rikt fotoillustrerad med fasadbilder, bilder av kyrkorum, inredning, föremål samt planritningar. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med fint mönstrat pärmpapper. Fint skick.
- Beskrivningar av kyrkobyggnader, deras historia och märkligare inventarier. Tryckt i 750 ex.
Boknummer: 36996 Pris: 120 kr.

DEURS, Lone van.
VI GÅR GERNE LANGT FOR VORE DØDE. Kirkegårde og landskaber i Grønland.
København, Forlaget Vandkunsten 2011. 272 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9788776952266.
- En landskapsarkitekts vandringar i det Grönländska landskapet med utgångspunkt från gamla kyrkogårdar och gravplatser.
Boknummer: 34767 Pris: 385 kr.

DIAMOND JUBILEE IN COMMEMORATION OF THE SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY October 27 to November 3, 1940. 1865-1940. The Church of Gustavus Adolphus, New York, N.Y.
New York 1940. 63 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Stort format, 24x15 cm. Inbunden i ett välbevarat mörkblått originalklotband med rik blindpressad pärmdekor med kyrkomotiv i guld.
- Svensk och engelsk text.
Boknummer: 27136 Pris: 200 kr.

DITZEL, Harald.
ROMANSK STENHUGGERKUNST I VIBORGS AMTS KIRKER.
2.udgave. Viborg 1967. 19 sid. text + 90 planschsidor med helsidesfotografier. Fint privatinbundet skinnryggband med ryggtitel i guld och de främre och bakre omslagen medbundna. Fint skick.
Boknummer: 27462 Pris: 140 kr.

DOMEIJ, Pär - NYSTRÖM, Jan-Olov & Maurits.
KYRKSTADEN LULEÅ GAMMELSTAD. Världsarvet.
Skellefteå, Norma förlag 1999. 133 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 27x25 cm. Inbunden i förlagets linneband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9172170166.
Boknummer: 35541 Pris: 120 kr.

ELGSTRÖM, Mårten O.
MEDELTIDA KYRKOBYGGNADER I SVERIGE. En liten kyrkoguide.
Norra Åsum 2001. 59 sid. Illustrerad med fotografier och planritningar. Häftad med omslagsbild. Med författarens namnteckning.
Boknummer: 21497 Pris: 90 kr.

ENGLÉN, Josef.
Gammalt och nytt i Vetlanda kyrka. Renoveringen 1953-54. En historik.
Vetlanda 1954. 23 sid. Fotoillustrerad. Fint linneklotband med svart ryggtiteletikett och omslagen medbundna. Nyskick.
Boknummer: 14197 Pris: 125 kr.

ETT LEVANDE KULTURARV. Kyrkogårdarna i Växjö stift.
Red: Magdalena Jonsson. Växjö 2009. 180 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 27x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163357244.
- Rikt fotoillustrerad inventering med dokumentation, historik och kulturhistorisk värdering av kyrkogårdar och begravningsplatser i Kronobergs-, Jönköpings- och Kalmar län samt på Öland.
Boknummer: 30492 Pris: 240 kr.

ETT MÅNGTYDIGT RUM.
Red: Carl-Göran Bergman & Sven-Erik Brodd. Skellefteå, Norma 2001. 268 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172170360.
- Behandlar kyrkorummets utformning och användning med kulturhistoria kring kyrkobyggnaden, såväl exteriört som interiört.
Boknummer: 17678 Pris: 140 kr.

FORSBERG, Birger.
SOLI DEO GLORIA. Fyra seklers kyrkomusiker i Uppsala domkyrka.
Uppsala, Hallgren & Fallgren 2004. 124 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Behandlar domkyrkans orglar samt organister, kantorer och andra musikledare från 1600-talet fram till idag.
Boknummer: 27337 Pris: 150 kr.

FURBERG, Tore - OLSSON, Erik.
GOTLÄNDSK PILGRIMSBOK.
Visby, Visby stiftsråd 1986. 214 sid. Rikt illustrerad med teckningar av Erik Olsson. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9185716405.
- Dedikation 'Med vänlig hälsning Tore Furberg & Erik Olsson'.
Boknummer: 34628 Pris: 150 kr.

FÅHRÆUS, Fredrik.
DOPFUNTARNA, DERAS TILLBEHÖR OCH PLACERING PÅ GOTLAND UNDER MEDELTIDEN. En inventering.
Avhandling. Stockholm 1974. (4),245 sid. + 1 utvikbar karta + löst bifogat rättelseblad. Rikt illustrerad med foton, kartor och tabeller. Stort format, 24x16 cm. Häftad med omslagsbild. Namnteckning Ingrid Böhn-Jullander.
- Summary in English (11 pp).
Boknummer: 30239 Pris: 140 kr.

GLASE, Béatrice & Gösta.
99 KYRKOR. Från Skåne i söder till Lappland i norr.
Stockholm, Byggförlaget i samarbete med Riksantikvarieämbetet 1996. 235 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 27x17 cm. Häftad med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9179881424.
- Kyrkornas historia från 1000-tal till 1900-tal men också om landskapet, folket och traditionerna som givit varje kyrka dess egenart.
Boknummer: 3547 Pris: 150 kr.

GOTLÄNDSKT OCH KYRKLIGT.
Red: Ragnar Svenserud & Jakob Tronêt. Skellefteå, Artos & Norma bokförlag 2007. 8,358 sid. Illustrerad. Stort format, 24x15 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175803593.
- Festskrift till Ove Lundin. Innehåller bl a 'En fängslande historia. Om fångvård och fångpredikanter i Visby vid 1800-talets mitt' av Elisabeth Silberg, 'Att finna hela kyrkans skatt. Något om den svenska högkyrklighetens inspirationskällor' av Oloph Bexell, 'Sorg för livet. Tankar om rätten och möjligheten att sörja' av Astrid Andersson Wretmark och 'Kyrkorummets arkitektur i liturgins tjänst' av Jerk Alton.
Boknummer: 27328 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-14 Antikvariat Classica