Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Kyrkor & kyrkokonst

Konst > Kyrkor & kyrkokonst

175 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 2 (av 9) visar titlar 21-40.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
KLOCKRINGNINGSSEDEN I SVERIGE.
Stockholm, Nordiska museet 1958. 351 sid. + 6 kartor. Illustrerad med äldre fotografier, ritningar och diagram. Stort format, 29x19 cm. Fint häftat och oskuret ex. med omslagsbild. (Nordiska museets handlingar, 50).
- Behandlar instrument, teknik och ringare såväl som morgon-, afton-, gudstjänst-, högtids- och dödsringning. - 'Das Glockenläuten i Schweden'. Abhandlung des Läuten der Kirchenglokken. - Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache, (19 pp).
Boknummer: 32989 Pris: 240 kr.

BROCHMANN, Odd.
GLASMALERI I NORDEN.
Korsör, Korsör Glasvaerk & A/S Cudoglas 1966. [21] sid. text + 32 planschsidor med färgbilder av glasmosaiker. Illustrerad. Stort format, 25x17 cm. Häftad med omslagsbild.
- Utvalda exempel, främst svenska, på glasmosaik i såväl kyrkor som profana miljöer från 1400- fram till 1950-tal av konstnärer som Sven 'X-et' Erixon, Lennart Rodhe, Randi Fischer, Eric Höglund, Jan Brazda, Preben Hornung, Thor Moseid m. fl.
Boknummer: 32573 Pris: 90 kr.

BRUDKRONOR - TRADITION MED TYNGD.
Red: Kjell Åström, Annika Arnström & Håkan Haglund. Sollefteå 2011. [43] sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Tvärformat, 21x29 cm. Inbunden i förlagets mörkblå konstläderband med omslagstitel i guld. Nyskick.
- Foton med beskrivning av ett 30-tal brudkronor från Sollefteå kommun från ca 1750 fram till 1950-tal.
Boknummer: 34875 Pris: 220 kr.

BRUNIUS, C. G. (1792-1869).
NORDENS ÄLDSTA METROPOLITANKYRKA eller HISTORISK OCH ARKITEKTONISK BESKRIFNING OM LUNDS DOMKYRKA.
Omarbetad och mycket tillökt upplaga. Lund, C.W.K. Gleerups förlag 1854. XVI,570 sid. + 6 utvikbara planscher i svartvit litografi. Inbunden i ett nära samtida, marmorerat halvfranskt band med ryggtiteletiketter. Ryggen lätt nött upptill och nederst. En nagg överst i främre ytterfals och några smärre maskangrepp. Inlagan med lagerfläckar främst i början och mot slutet. Rena planscher.
Boknummer: 1246 Pris: 350 kr.

BUGGE, Anders.
Norske stavkirker.
Oslo, Dreyers Forlag 1953. 68 sid. text + 114 planschsidor med fotografier varav två i färg. Stort format, 30x21 cm. Förlagets klotband med rikt ryggdekor i guld.
Boknummer: 1193 Pris: 475 kr.

(Chagall) - VOGELSANGER-DE ROCHE, Irmgard.
DIE CHAGALL-FENSTER IN ZÜRICH.
Zürich, Orell Füssli Verlag 1971. Beskrivande texthäfte: 81 sid. Illustrerad med 42 bilder i svartvitt och färg + Mapp med fem stora utvikbara färgplanscher av Chagalls kyrkfönster. Stort format, 24x24 cm. Två volymer förvarade i förlagets ljusgrå illustrerade pappkassett. Bra skick.
- Innehåller 5 stora utvikbara färgplanscher (23x190 cm) av Marc Chagalls kyrkfönster i Fraumünsterkyrkan i Zürich. - The stained-glass windows by Chagall in the Fraumünster church, Zürich with five foldout reproductions (23x190 cm) in colour of the windows.
Boknummer: 31063 Pris: 385 kr.

CHARLESEN, Janne.
ELLEHOLMS KYRKA.
Karlshamn 1982. 128 sid. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Den blekingska korsvirkeskyrkans historia under 300 år.
Boknummer: 24360 Pris: 140 kr.

CHRISTIE, Sigrid & Håkon.
NORGES KIRKER. AKERSHUS. 1-2.
Utg. av Riksantikvaren. Oslo, Land og kirke 1969. 269 & 413 sid. Rikt illustrerade med foton av kyrkorum, träskulpturer, målningar, kyrkosilver samt plan- och fasadritningar. Stort format, 30x21 cm. Förlagets två gröna klotband med pärmdekor i guld. Fint skick. (Norske minnesmerker).
Boknummer: 19871 Pris: 650 kr.

CINTHIO, Erik - ASGER JORN.
SKÅNES STENSKULPTUR UNDER 1100-TALET. 10.000 års nordisk folkkonst. Foto: Gerard Frenceschi. Komposition: Asger Jorn.
2. udgave gennemset og forsynet med efterskrift af Erik Cinthio. København, Borgens forlag 1995. 351 sid. Illustrerad med ca 300 foton av dopfunter och skulpturer i Skåne. Stort format, 27x21 cm. Elegant, handinbundet pergamentryggband med ryggdekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. (Bogbind-klubben Co'libri, 18). ISBN: 8721000980.
- Bibliofilupplaga tryckt i 300 numrerade exemplar, varav detta ex. nr 116. Signerad av Erik Cinthio i kolofonen. Svensk text. - Anden udgave. Nr. 116 af 300 nummererede eksemplarer i bibliofilindbinding udført af kunstbogbinder Ole Olsen til Bogbind-klubben Co'libri. Signeret af Erik Cinthio bagerst i bogen.
Boknummer: 37017 Pris: 1350 kr.

CINTHIO, Sofia.
HELIGA FÖREMÅL OCH RELIGIÖSA TING.
Lund, Lunds Universitets Historiska Museum 2014. 99 sid. Rikt fotoillustrerad med föremålsbilder i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163756375.
- Beskriver i ord och bild medeltida liturgiska föremål, som använts i gudstjänstens ceremoniel.
Boknummer: 38512 Pris: 100 kr.

CNATTINGIUS, Bengt (red).
MEDDELANDEN FRÅN ÖSTERGÖTLANDS FORNMINNES- OCH MUSEIFÖRENING. 1935-36.
Linköping 1935. 116 sid. Illustrerad med foton, kartor och tecknade bilder. Bra,häftat ex.
- Innehåller bl a 'Damasttyg från Vadstena med signaturen P. & L. 1833-1839' av Elisabeth Thorman och 'Östergötlands medeltida kyrkklockor' av Mats Åmark.
Boknummer: 9303 Pris: 100 kr.

CNATTINGIUS, Bengt - LINDQVIST, Gunnar - NISBETH, Åke.
LINKÖPINGS STIFTS KYRKOR. Del 1: Kinds kontrakt.
Linköping, Linköpings Stiftsråds Kyrkobeskrivningskommitté 1960. [116] sid. Rikt fotoillustrerad med fasadbilder, bilder av kyrkorum, inredning, föremål samt planritningar. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med fint mönstrat pärmpapper. Fint skick.
- Beskrivningar av kyrkobyggnader, deras historia och märkligare inventarier. Tryckt i 750 ex.
Boknummer: 36996 Pris: 120 kr.

CONSERVATION OF MURAL PAINTINGS.
Ed: Ulf Lindborg. Stockholm, Riksantikvarieämbetet/National Heritage Board 2001. 112 pp. Richly illustrated with photos in colour of mural paintings. 28x21 cm. Publisher's stiff pictorial boards. ISBN: 9172092238.
- Contains scientific papers which establish the state of the art for conservation of 'al secco' murals.
Boknummer: 40220 Pris: 385 kr.

DEURS, Lone van.
VI GÅR GERNE LANGT FOR VORE DØDE. Kirkegårde og landskaber i Grønland.
København, Forlaget Vandkunsten 2011. 272 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9788776952266.
- En landskapsarkitekts vandringar i det Grönländska landskapet med utgångspunkt från gamla kyrkogårdar och gravplatser.
Boknummer: 34767 Pris: 385 kr.

DIAMOND JUBILEE IN COMMEMORATION OF THE SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY October 27 to November 3, 1940. 1865-1940. The Church of Gustavus Adolphus, New York, N.Y.
New York 1940. 63 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Stort format, 24x15 cm. Inbunden i ett välbevarat mörkblått originalklotband med rik blindpressad pärmdekor med kyrkomotiv i guld.
- Svensk och engelsk text.
Boknummer: 27136 Pris: 200 kr.

DITZEL, Harald.
ROMANSK STENHUGGERKUNST I VIBORGS AMTS KIRKER.
2.udgave. Viborg 1967. 19 sid. text + 90 planschsidor med helsidesfotografier. Fint privatinbundet skinnryggband med ryggtitel i guld och de främre och bakre omslagen medbundna. Fint skick.
Boknummer: 27462 Pris: 140 kr.

DOMEIJ, Pär - NYSTRÖM, Jan-Olov & Maurits.
KYRKSTADEN LULEÅ GAMMELSTAD. Världsarvet.
Skellefteå, Norma förlag 1999. 133 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 27x25 cm. Inbunden i förlagets linneband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9172170166.
Boknummer: 35541 Pris: 120 kr.

ELGSTRÖM, Mårten O.
MEDELTIDA KYRKOBYGGNADER I SVERIGE. En liten kyrkoguide.
Norra Åsum 2001. 59 sid. Illustrerad med fotografier och planritningar. Häftad med omslagsbild. Med författarens namnteckning.
Boknummer: 21497 Pris: 90 kr.

ENGLÉN, Josef.
Gammalt och nytt i Vetlanda kyrka. Renoveringen 1953-54. En historik.
Vetlanda 1954. 23 sid. Fotoillustrerad. Fint linneklotband med svart ryggtiteletikett och omslagen medbundna. Nyskick.
Boknummer: 14197 Pris: 125 kr.

ETT MÅNGTYDIGT RUM.
Red: Carl-Göran Bergman & Sven-Erik Brodd. Skellefteå, Norma 2001. 268 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172170360.
- Behandlar kyrkorummets utformning och användning med kulturhistoria kring kyrkobyggnaden, såväl exteriört som interiört.
Boknummer: 17678 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-16 Antikvariat Classica