Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1600-talet

Historia & Arkeologi > 1600-talet

126 titlar hittades, tid 0.33 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

1648 WESTFALISKA FREDEN / 1648 Der Westfälische Frieden / 1648 The peace of Westphalia.
Red: Elisabeth Westin Berg. Stockholm 1998. 107 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Tvärformat, 20x21 cm. Häftad med omslagsbild. (Vasamuseets utställningskatalog, 5 & Skoklosterstudier, 31).
- Trilingual text in Swedish, German and English.
Boknummer: 29575 Pris: 100 kr.

ADELSKÖLD, Claes.
KARL DEN TOLFTE OCH SVENSKARNE 1-2. En historisk studie.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1902-03. 452,(4) & 550,(6) sid. + 1 utvikbar karta & 1 plansch. Inbundna i två samtida halvfranska band med fem upphöjda bind och ryggdekor i guld. Samtliga främre- och bakre omslag medbundna. Bra set.
Boknummer: 22594 Pris: 550 kr.

AHLQVIST, Alfred Gustaf.
KONUNG ERIK XIV:s SISTA LEFNADSÅR (1568-1577). Historisk afhandling.
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner 1878. 193 sid. + 5 planscher i litografi. + ROGGE, Bernh. GUSTAF II ADOLF - ETT KRISTLIGT HJELTELIF. Stockholm, Fröléen & Comp. 1894. 122 sid. Illustrerad. Två verk sammanbundna i brunt samtida halvklotband med marmorerat pärmpapper.
Boknummer: 11442 Pris: 285 kr.

ALMQUIST, Helge.
GÖTEBORGS HISTORIA. 1-2. Grundläggningen och de första hundra åren. Del 1: Från grundläggningen till enväldet (1619-1680). Del 2: Enväldets och det stora nordiska krigets skede (1680-1718).
Göteborg 1929 & 1935. 841 & 701 sid. Illustrerade. Stort format, 28x20 cm. Två bastanta, häftade volymer. (Göteborgs jubileumspublikationer).
Boknummer: 19488 Pris: 400 kr.

ANDERSSON, Aksel.
OM JOHAN SALBERGS GRAMMATICA SVETICA. Ett bidrag till kännedomen om 1600-talets svenska. I.
Avhandling. Uppsala, Akademiska Boktryckeriet Edv. Berling 1884. 100 sid. Häftad och oskuren i ett enkelt pappomslag. Sista sidan solkig.
Boknummer: 7004 Pris: 100 kr.

ANECDOTER OM KONUNG GUSTAF ADOLPH II, ELLER DEN STORE.
Stockholm, Sigma 1964. 22 sid. Klammerhäftad med omslagsbild.
- Nytryck i faksimil av originalet som utkom 1787.
Boknummer: 29039 Pris: 85 kr.

ANKARLOO, Bengt.
ATT STILLA HERREVREDE. Trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54.
Stockholm, Författarförlaget 1988. 165 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. (Människan i historien). ISBN: 9170545731.
- Autentisk och väldokumenterad historia om mjölnerskan som tillgrep trolldom i sin kamp mot en mäktig herreman.
Boknummer: 26886 Pris: 100 kr.

ATT ILLUSTRERA STORMAKTEN. Den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719.
Lund, Historiska Media 2001. 144 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, kopparstick och detaljkartor. Tvärformat, 24x27 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Karolinska förbundets årsbok 1999) & (Meddelanden från Krigsarkivet, 20). ISBN: 9189442164.
- Innehåller 'Fortifikation och de militära kartsamlingarna' av Ulf Söderberg, 'Kartor och konst' av Mårten Snickare, 'Militär kartering och militära kartor under karolinsk tid' av Björn Gäfvert, 'Fortifikationens ritare' av Lars Ericson och 'Bildernas publik' av Åsa Karlsson.
Boknummer: 9854 Pris: 185 kr.

ATTMAN, A. - JARRING, G. m fl. (red).
EKONOMISKA FÖRBINDELSER MELLAN SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Dokument ur svenska arkiv.
Red: A. Attman, Gunnar Jarring m fl. Stockholm 1978. (7),299 sid. Stort format, 26x18 cm. Fint häftat ex.
Boknummer: 2096 Pris: 140 kr.

(Bielke, Nils) - ERIKSSON, Ingvar.
NILS BIELKE (1644-1716). Firad i nådens dagar, fälld i onådens.
Stockholm, Atlantis 2000. 426 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789174869637.
- Biografi över en av det svenska 1600-talets mest remarkabla och kontroversiella personligheter.
Boknummer: 29860 Pris: 120 kr.

BLEKINGEBOKEN. 1927:1-2. Årsbok för Blekinge hembygdsförbund och Blekinge museum.
Red: Gottlieb Wirde. Karlskrona 1927. Del 1: 187 sid. + 1 plansch & 15 annonssidor. Del 2: 85 sid. + 1 utvikbar karta över Kristianopel. Illustrerade med fotografier. Två häftade volymer.
- Komplett med två delar. Andra delen utgörs helt av 'Kristianopel såsom stad under svenskt välde' av A. Hallenberg (85 sid). Första delen innehåller bl a 'Knösö' av Sven-Öjvind Swahn, 'Hjortsberga socken. En beskrivning.' av O. H. Althin och 'Djuren i våra skogar' av August Holmberg m.m.
Boknummer: 42627 Pris: 200 kr.

BLEKINGEBOKEN. 1927:1. Årsbok för Blekinge hembygdsförbund och Blekinge museum.
Red: Gottlieb Wirde. Karlskrona 1927. 187 sid. + 1 plansch & 15 annonssidor. Illustrerade med fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Inehåller bl a 'Knösö' av Sven-Öjvind Swahn, 'Hjortsberga socken. En beskrivning.' av O. H. Althin, 'Till frågan om Blekinges politiska ställning i äldre tider' av Hugo Larsson och 'Djuren i våra skogar' av August Holmberg m.m.
Boknummer: 43588 Pris: 100 kr.

BONSDORFF, Carl v.
OM DONATIONERNA OCH FÖRLÄNINGARNA SAMT FRÄLSEKÖPEN I FINLAND UNDER DROTTNING KRISTINAS REGERING.
Avhandling. Helsingfors 1886. (4),VIII,155 sid. + Rättelser. (1) sid. Illustrerad med tabeller. Inbunden i ett samtida halvklotband. Med Claes Annerstedts namnteckning.
Boknummer: 45006 Pris: 500 kr.

CARLBOM, J. Levin.
MAGNUS DUREELS NEGOTIATION I KÖPENHAMN 1655 - 57. Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s första danska krig.
Göteborg 1901. XIII,323,VII sid. Inbunden i ett enkelt kartonnageband med svart klotrygg. Stämpel.
Boknummer: 650 Pris: 140 kr.

CHARLESEN, Janne.
BLEKINGE GENOM TRE SEKLER.
Stockholm, Liber 1982. 144 sid. Illustrerad med teckningar av Carl Petermann. Förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9138902117.
Boknummer: 24988 Pris: 100 kr.

(Christina drottning 1626-89) -
BREV FRÅN SEX DECENNIER.
Andra upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1966. 108,(2) sid. Inbunden i förlagets mönstrade pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. (Natur och Kulturs klassikerserie 'Levande litteratur').
- Urval och översättning av Sven Stolpe, som också svarat för bokens inledning.
Boknummer: 39326 Pris: 100 kr.

(Christina drottning 1626-89) -
CHRISTINA. Drottning av Sverige - en europeisk kulturpersonlighet. Utställning arrangerad i samarbete med Kungliga biblioteket, Kungliga Husgerådskammaren, Kungliga Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet och Riksarkivet.
2:a reviderade upplagan. Stockholm, Nationalmuseum 1966. 608 sid. + 96 planschsidor. Fint häftat ex. med omslagsbild. (Nationalmusei utställningskatalog, 305).
- Massiv katalog utgiven i samband med utställningen 1966. Textbidrag av bl a Curt Weibull, Sven Stolpe, Sten G. Lindberg, Agne Beijer och Carl-Allan Moberg. Avslutas med en omfattande bibliografi, (5 sid).
Boknummer: 8332 Pris: 140 kr.

(Christina drottning 1626-89) -
CHRISTINE DE SUÈDE ET LE CARDINAL AZZOLINO. Lettres inédites (1666-1668). Avec une introduction et des notes par le baron de Bildt.
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie 1899. XXVIII,514 sid. + 1 titelplansch med en porträttbyst av drottning Kristina, fint tryckt i heliogravyr + 1 utvikbart brev i faksimil. Inbunden i ett elegant rött halvfranskt band med fem upphöjda bind, rik ryggdekor i guld och övre guldsnitt. Övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade. Främre och bakre omslag medbundet. Etikettsignerat band: P.A. Norstedt & Söners Bokbinderi, Stockholm. Med Karin & Herbert Jacobssons exlibris.
Boknummer: 15613 Pris: 850 kr.

(Christina drottning 1626-89) - HEYMAN, Viveka.
CHRISTINA.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1959. 291 sid. + planscher. Häftad med omslagsbild.
- Biografi med en omfattande avslutande litteraturförteckning, (6 sid) för vidare läsning.
Boknummer: 849 Pris: 90 kr.

(Christina drottning 1626-89) - HEYMAN, Viveka.
CHRISTINA.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1959. 291 sid. + planscher. Häftad med omslagsbild. Ouppskuren. Bakre omslag med vikmärke.
- Biografi med en omfattande avslutande litteraturförteckning för vidare läsning.
Boknummer: 6407 Pris: 75 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica