Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Kartografi

Geografi, Resor & Kartor > Kartografi

17 titlar hittades, tid 0.21 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-17.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

ALREIK, Anders (1792-1865).
THEORET. PRAKTISK LÄROBOK I LANDTMÄTERIET. Till landtmätares, landtbrukares, juristers och kameralisters m. fl. tjenst.
Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet på A. Alreiks bekostnad 1843. 62,591,(1) sid. + 10 utvikbara graverade planscher med 235 bilder. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med rik ryggdekor i guld. Pärmpapper och pärmkanter nötta. Planscher och textinlaga rena och fina.
- Det långa företalet (62 sid) utgörs av en sammanfattning av svenska lantmäteriets historia. Alreik, född i Svinstad i Östergötland, ägde Himmelstalund, Brocmannssläktens gamla gods.
Boknummer: 30247 Pris: 1350 kr.

AMERICA. Das frühe Bild der Neuen Welt.
Ed: Hans Wolff. München, Prestel-Verlag 1992. 192 sid. Illustrerad med 186 bilder av äldre kartor. Tvärformat, 28x29 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 3791312073.
- Utgiven i samband med utställningen 1992 i Bayerischen Staatsbibliothek, München. Utställningens syfte var att visa bilden av Amerika/Nya världen sedd genom äldre kartor.
Boknummer: 19348 Pris: 300 kr.

ANDERSEN FELDBORG, A.
Denmark delineated or Sketches of the present State of that Country.
Copenhagen 1976. 104 + 116 + 64 + 74 sid. Illustrerad. Förlagets imiterade halvpergamentband.
- Nytryck i faksimil efter original från 1824.
Boknummer: 3221 Pris: 260 kr.

ANDERSSON, J.O.
GEODETISK MÄTNINGSKUNSKAP.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1876. 236 sid. + 9 planscher. Illustrerad i texten med 236 trästick. Samtida något nött halvpergamentband.
Boknummer: 608 Pris: 385 kr.

ATT ILLUSTRERA STORMAKTEN. Den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719.
Lund, Historiska Media 2001. 144 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, kopparstick och detaljkartor. Tvärformat, 24x27 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Karolinska förbundets årsbok 1999) & (Meddelanden från Krigsarkivet, 20). ISBN: 9189442164.
- Innehåller 'Fortifikation och de militära kartsamlingarna' av Ulf Söderberg, 'Kartor och konst' av Mårten Snickare, 'Militär kartering och militära kartor under karolinsk tid' av Björn Gäfvert, 'Fortifikationens ritare' av Lars Ericson och 'Bildernas publik' av Åsa Karlsson.
Boknummer: 9854 Pris: 185 kr.

BRATT, Einar.
EN KRÖNIKA OM KARTOR ÖVER SVERIGE.
Stockholm, Generalstabens Litografiska Anstalt 1958. 132 sid. + planscher, varav flera utvikbara, med bilder av äldre kartor. Illustrerad i texten med kartavbildningar. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med en Skandinavienkarta från 1600-talet som omslagsbild.
Boknummer: 13850 Pris: 650 kr.

DEN SANNA HISTORIEN OM VANDALERNA.
Red: Pontus Hultén & Marie-Louise von Plessen. Värnamo, Museum Vandalorum 2001. 201 sid. Rikt illustrerad med bilder av äldre kartor, varav två utvikbara. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Mycket fint skick. (Museum Vandalorum publikation, 1).
- Innehåller bl a 'Femtonhundra års kartografi' av Ulla Ehrensvärd och 'Vandalerna myntväsen' av Michel Dhénin m.m.
Boknummer: 39099 Pris: 150 kr.

ERMEN, Eduard van - MINGROOT, Erik van.
SVERIGE OCH DE SKANDINAVISKA LÄNDERNA I GAMLA KARTOR OCH TRYCK.
Stockholm, Atlantis 1987. 144 sid. Rikt illustrerad med kartreproduktioner i färg. Stort format, 39x31 cm. Inbunden i förlagets mörkblå klotband med pärm- och ryggtitel i guld. Illustrerat skyddsomslag. Nyskick i obruten plastförpackning. ISBN: 9174864459.
- Reproduktioner i stort format, ofta över ett helt uppslag, av ca 70 kartor från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och Färöarna från ca 1580 fram till slutet av 1700-talet.
Boknummer: 7142 Pris: 750 kr.

HOLMSTRÖM, Leonard.
HANDLEDNING I FÄLTMÄTNING OCH AVVÄGNING.
7:e oförändrade upplagan. Lund, CWK Gleerups 1919. 124 sid. + 2 dubbelsidiga planscher. Illustrerad med 121 bilder i texten. Inbunden i samtida klotryggband med omslagsbild.
Boknummer: 40117 Pris: 100 kr.

LANDELL, Nils-Erik.
STOCKHOLMS KARTOR.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1992. 144 sid. Rikt illustrerad med reproduktioner av kartor i färg. Mycket stort format, 37x29 cm. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Förvarad i en fint illustrerad kassett. Nyskick.
- 135 stockholmskartor, med förklarande text, från 1500-talet fram till 1940-talet.
Boknummer: 5184 Pris: 1150 kr.

LARSSON, Lars-Olof.
KARTLÄGGNINGEN AV KRONOBERGS LÄN. Begynnelseskedet under stormaktstiden.
Växjö 1980. 72 sid. Rikt illustrerad med bilder av äldre kartor. Stort format, 24x17 cm. Häftad med omslagsbild. Omslaget nedtill med svag fläck. (Skrifter utgivna av Historiska föreningen i Kronobergs län, 2). ISBN: 9184882003.
- Om de första lantmätarnas kartläggning av det Småländska inlandet med bilder ur geografiska kartor från 1600-talet: Gyllenhielms atlas, Hans Ruuths häradskartor, Rohmans Uppvidingekarta, vägkartor, storskifteskartor och en- och lagaskifteskartor.
Boknummer: 35486 Pris: 75 kr.

LARSSON, Lars-Olof.
RIKSAMIRALENS BYAR. Kartläggning i Kronobergs län under 350 år.
Växjö 1989. 15 sid. Illustrerad med foton och äldre kartor. Klammerhäftad med omslagsbild. Fint ex.
- Utgiven i samband med utställningen 'Riksamiralens byar' på Smålands museum 1990.Bilder ur Gyllenhielms atlas, häradskartor, storskifteskartor och en- och lagaskifteskartor.
Boknummer: 16405 Pris: 90 kr.

LEHMANN, René.
BERLINER GLOBENHERSTELLER 1790-1970.
Berlin, Lehmanns Colonialwaren 2010. 120 sid. Rikt fotoillustrerad med 200 bilder av äldre jordglober. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med fint illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Erde, Sonne, Mond und Sterne).
- Rikt illustrerad tysk- och engelskspråkig handbok om äldre jord- och stjärnglober med bild och uppgift om ålder och tillverkare som Simon Schropp, Dietrich Reimer, Ernst Schotte, Ludwig Julius Heymann, Peter & Paul Oestergaard, Columbus Verlag etc. - English version included (14 pp).
Boknummer: 32194 Pris: 850 kr.

POTTER, Jonathan.
COLLECTING ANTIQUE MAPS. An Introduction to the History of Cartography.
London 2001. 219 sid. Rikt illustrerad med kartreproduktioner i färg. Stort format, 30x22 cm. Inbunden i förlagets välbevarade klotband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 0951157760.
- Referensbok om antika kartor från 1500-talet till ca 1850. Innehåller bl a separata kapitel om stads- och sjökartor. Avslutas med en kommenterad förteckning med värderingspriser. - Revised edition with price guide.
Boknummer: 22564 Pris: 360 kr.

REINIUS, Gustaf.
KORTFATTAD VÄGLEDNING FÖR BEDÖMANDET AV VÅRA SJÖKORTS TILLFÖRLITLIGHET.
Stockholm, Boströms 1915. 18 sid. texthäfte i mindre format inbundet längst fram. Själva kartboken med 6 planschblad med 27 kartor. Mycket stort format, 46x53 cm. Inbunden i ett marmorerat klotryggband med titeletikett i skinn på främre pärmen (G. Hedberg, K. Hofbokbindare, Stockholm). Exlibris. Främre inre fals svag.
- Innehåller bl a en översiktskarta med färgmarkeringar som visar när Sveriges olika vattenområden senast sjömättes. Mätningarna utfördes under perioderna 1814-1861, 1862-1906 och 1907- .
Boknummer: 19062 Pris: 3800 kr.

THORDEMAN, Bror.
VÅRA KARTOR. Kort redogörelse för svenska kartverk. Med 33 översiktskartor och indelningsplaner, teckenförklaringar samt 19 kartprov.
Stockholm, Generalstabens Litografiska anstalt 1926. 139, 12 + 19 små kartor tryckta i färglitografi. Illustrerad med bilder i texten. Inbunden i förlagets blå klotband med ryggtitel och omslagsvinjett i guld. Exlibris. Stämplar.
Boknummer: 15337 Pris: 200 kr.

VERKSTÄLLIGHETSFÖRESKRIFTER till Kungl. förordningen den 17 december 1920 angående sättet för utförande av vissa mätningsarbeten m. m. Vol. 1-2.
Stockholm, Lantmäteristyrelsen 1921. Vol. 1: 131 sid. Vol. 2: 6 sid. text + 8 planscher, varav 4 kartor i färg. Två häftade volymer i fint skick.
Boknummer: 29021 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-16 Antikvariat Classica