Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Bergsbruk & geologi

Företagshistoria > Bergsbruk & geologi

81 titlar hittades, tid 0.37 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

AGRICOLA, Georgius (1494-1555).
DE RE METALLICA. [Book I-XII]. Translated from the first latin edition of 1556 with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover.
London, The Mining Magazine 1912. (32),640 sid. + en utvikbar dubbelsidig plansch. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade pergamentliknande band med upphöjda bind och helt oskuren inlaga.
- Första upplagan på engelska. Första upplagan på latin utkom i Basel 1556. - First English edition of the classic book on mining and technology in the sixteenth century. The work was translated into English in 1912 by Herbert Hoover, afterwards president of the United States.
Boknummer: 29835 Pris: 6500 kr.

AMBROSIANI, Sune.
JÄRNHANTERING I VÄREND.
Stockholm 1921. 10 sid. text + en plansch med tre äldre svartvita fotografier. Illustrerad med tre tecknade bilder i texten. Stort format, 29x23 cm. Häftad i pappersomslag. Ouppskuren.
- Bredrandigt oskuret ex. på skrivpapper.
Boknummer: 19143 Pris: 385 kr.

ANDERSEN, Ida.
STENMINNEN. De småländska stenmurarna. Ett kulturarv.
Öhr, Grodan förlag 2007. 255 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder av ett stort antal stenmurar. Bokmärkesband. Tvärformat, 23x29 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Bra ex.
- Förord av Stefan Edman.
Boknummer: 37641 Pris: 285 kr.

ANDERSSON, Gunnar.
Hasseln i Sverige fordom och nu. En geologiskt-västgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändring sedan litiorinatiden.
Stockholm 1902. 168 sid. + en utvikbar karta. Illustrerad i texten med kartor och teckningar. 27x23 cm. Häftad. (Sveriges geologiska undersökning, Ser. Ca, 3).
- Redogör landskapsvis för fyndlokaler i Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Värmland. - 8 pp summary in German 'Der Haselstrauch in Schweden'.
Boknummer: 12728 Pris: 360 kr.

ARONSSON, Mårten - HERGIN, Hans - RÖNNBÄCK, Lars.
BERG OCH JORD.
Oskarshamn 1977. 112 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Häftad med tryckt omslag. (Oskarshamn - Det egna samhället).
Boknummer: 35292 Pris: 140 kr.

BERGGREN, Rut.
DEN DOLDA RIKEDOMEN. Forsbacka - ett bruk och dess historia.
Stockholm, Carlssons 1996. 227 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172030747.
Boknummer: 11327 Pris: 90 kr.

BERGLUND, Björn E.
LATE-QUATERNARY VEGETATION IN EASTERN BLEKINGE, SOUTH-EASTERN SWEDEN. 1-2. A pollen-analytical study. Vol. 1: Late-glacial time. Vol.2: Post-glacial time.
Avhandling. Lund 1966. Appendix: 7 sid. Vol. 1: 180 sid. + 8 planschsidor och en utvikbar karta. Vol. 2: 190 sid. + 8 planschsidor, 2 utvikbara diagram & en utvikbar karta + 4 planscher och 21 utvikbara diagram. Rikt illustrerade med kartor, diagram, fotografier. Två häftade volymer med löst bifogade planscher och diagram förvarade i en separat pappkassett. Dedikation. (Opera Botanica, 12:1 & 12:2).
- Komplett. Svensk sammanfattning med titel 'Sydöstblekinges senkvartära vegetationshistoria', (10 sid).
Boknummer: 29531 Pris: 360 kr.

BERGSBRUK. Gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas (SNA).
Huvudred: Ulla Arnberg, Jan af Geijerstam & Marie Nisser. Stockholm, Norstedts förlag & SNA 2011. 216 sid. Rikt illustrerad med foton, tabeller och kartor. Stort format, 33x25 cm. Inbunden i förlagets dekorerade klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Sveriges Nationalatlas). ISBN: 9789187760587.
- Metallframställningens historia i Sverige från förhistorisk tid fram till 2011 med tyngdpunkt på järn och stål. Andra avsnitt berör bly-, guld-, silver- och kopparbrytning.
Boknummer: 36000 Pris: 275 kr.

BJÖRKBOM, Carl.
BERGSMANNEN OCH BOKEN. Utgiven med anledning av direktör Erik Bengtsons 60-årsdag den 30 maj 1946.
Stockholm 1946. 54 sid. Rikt illustrerad med bilder av titelblad i äldre böcker om bergsbruk. Fint halvpergamentband med oskuren inlaga tryckt på tjockt skrivpapper med främre omslag medbundet. Med Bengt Bengtssons namnteckning.
Boknummer: 17429 Pris: 285 kr.

BJÖRNSSON, Sven.
SOMMEN - ÅSUNDEN-OMRÅDET. En geomorfologisk studie.
Akademisk avhandling. Lund 1937. 234 sid. + 5 utvikbara kartor i färg. Häftad. Ouppskuren. Dedikation.
Boknummer: 300 Pris: 240 kr.

CALISSENDORFF, Karin - JONASON, Jan m fl.
ÅSEN.
Stockholm, STF 1979. 64 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och äldre historiska bilder. Stort format, 25x22 cm. Klammerhäftad med omslagsbild. (Känn ditt land, 4). ISBN: 9171560238.
- Behandlar åsens geologi, botanik, arkeologi och historia.
Boknummer: 19676 Pris: 85 kr.

CLEVE, P.T.
Om stenkol. Deras uppkomst, utbredning och betydelse.
Stockholm, Klemmings antiqvariat 1872. 63 sid. Illustrerad. Samtida skinnryggband med enkel ryggdekor i guld. Biblioteksetikett. (Ur vår tids forskning, 1).
Boknummer: 9014 Pris: 360 kr.

CORNELL, Jan (huvudred).
TRÄDGÅRDEN SOM HOBBY + NATUREN SOM HOBBY.
Red: Sylvia Gibson, Madeleine Hönig & Yngve Cederholm, Viking Olsson. Stockholm, Forum 1952-53. 272 sid. + 16 planschsidor i färg & 199 sid. Rikt illustrerade i texten med foton och tecknade bilder. Två arbeten inbundna i ett fint halvfranskt band med ryggtitel i guld. (När-Var-Hurs handboksbibliotek).
- Två praktiska handböcker i en volym.
Boknummer: 30330 Pris: 150 kr.

EKLUND, Petter.
GUIDE TILL DET 'K-MÄRKTA' SVERIGE. På spaning efter gruvlavar.
Stockholm, Byggförlaget 1995. 97 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Häftad med omslagsbild och spiralbunden rygg. Nyskick.
- Beskriver 28 övergivna gruvanläggningar.
Boknummer: 26718 Pris: 100 kr.

ENGH, Leif.
Karstområdet vid Lummelunds bruk, Gotland med speciell hänsyn till Lummelundagrottan.
Stockholm, Sveriges Speleolog-förbund 1980. 290 sid. Illustrerad med foton, teckningar, kartor och diagram. Häftad med omslagsbild. (Svenska grottor, 3). ISBN: 9186046020.
- Omslagstitel: 'Lummelundagrottan och tillhörande karstområde'. - Research on the Lummelunda karst area and the Lummelunda cave in the province of Scania (Skåne) in the south of Sweden. Summary in English (6 pp).
Boknummer: 15175 Pris: 250 kr.

ERDMANN, A.
BETÄNKANDE RÖRANDE WALLÅKRA, BOSARPS OCH WRAMS KOLFÄLT I SKÅNE. Afgifvet efter en i december 1866 derstädes företagen besigtning.
Stockholm, Norstedts 1867. 39 sid. + 1 karta 'Karta utvisande den kolförande formationens ungefärliga utbredning i W:a delen af Skåne'. Illustrerad med några bilder i texten. Stort format, 28x22 cm. Inbunden i ett samtida marmorerat pappband. Ryggen förstärkt med dokumenttejp. Några fläckar i yttre marginalen. Exlibris Carl Trolle Bonde.
Boknummer: 18045 Pris: 750 kr.

ERDMANN, Axel.
LÄROBOK I MINERALOGIEN.
Stockholm, Zacharias Hæggström förlag 1853. XVI,(1),480 sid. Illustrerad i texten med 260 träsnitt. Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med alrotsmarmorerat pärmpapper. Främre innerfals med spricka. Ryggdekoren i guld nästan helt bortnött. Bra inlaga.
- Första upplagan, en andra upplaga utkom 1860.
Boknummer: 35877 Pris: 300 kr.

ERDMANN, Axel.
LÄROBOK I MINERALOGIEN.
Andra omarbetade och tillökta upplagan Stockholm, Zacharias Hæggström förlag 1860. VIII,594 sid. Illustrerad med 260 träsnitt. Inbunden i ett samtida svart skinnryggband med ryggtitel i guld. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 33305 Pris: 500 kr.

ERICSON, Per - TYRBERG, Tommy.
THE EARLY HISTORY OF THE SWEDISH AVIFAUNA. A review of the subfossil record and early written sources.
Stockholm, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 2004. 349 sid. Illustrerad med fotografier och överskådliga kartor. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Antikvariska serien, 45). ISBN: 9174023373 .
- Summarizes the history of the Swedish avifauna based on early publications and manuscripts.
Boknummer: 20660 Pris: 285 kr.

FAHLÉN, Martin - STIGH, Jimmy - ÅREBÄCK, Hans.
STRÖVTÅG PÅ BOHUSLÄNS SOCKERTOPP.
Lund 2008. 95 sid. Rikt illustrerad med foton och geologiska kartor. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. 9789163320163.
- Om naturreservatet Älgön-Brattön i Bohuslän.
Boknummer: 25732 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-15 Antikvariat Classica