Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Idéhistoria

Filosofi & Idéhistoria > Idéhistoria

89 titlar hittades, tid 0.27 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

AMBJÖRNSSON, Ronny.
DET OKÄNDA LANDET. Tre studier om svenska utopister.
Stockholm, Gidlunds 1981. 214 sid. + 16 planschsidor. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9170213623.
- Behandlar Anders Kempe, August Nordenskjöld och Nils Herman Quiding.
Boknummer: 9862 Pris: 100 kr.

AMBJÖRNSSON, Ronny.
FANTASIN TILL MAKTEN! Utopiska idéer i västerlandet under fem hundra år.
Stockholm, Ordfront 2004. 234 sid. + 8 planschsidor. Rikt illustrerad med bilder i texten. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789173249904.
- Om några historiska utopier och människorna bakom utopierna: Thomas More, William Morris, Charles Fournier, Swedenborg m fl.
Boknummer: 38571 Pris: 140 kr.

AMBJÖRNSSON, Ronny.
TOKSTOLLEN OCH ANDRA HISTORIER.
Stockholm, Carlssons 1995. 223 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9177989155.
- Idéhistoriska uppsatser och artiklar som tidigare varit publicerade i Artes, Fataburen, Ord och Bild, Tiden, Tvärsnitt och Dagens Nyheter. Varje artikel avslutas med en litteraturlista.
Boknummer: 5227 Pris: 140 kr.

ARONSSON, Peter (red).
PLATSER FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. Auschwitz, Ruhr och röda stugor.
Lund, Nordic Academic Press 2009. 186 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789185509133.
Boknummer: 36073 Pris: 120 kr.

ATTIUS SOHLMAN, Margareta.
BOKSTAVENS MAKT ÖVER SLAVISKA SJÄLAR. Boktryck och läsning från medeltid till Peter den store.
Stockholm, Carlssons 1994. 207 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild Nyskick. ISBN: 9177987322.
- Behandlar den idéhistoriska, kulturella och religiösa utvecklingen från tillkomsten av det kyrilliska alfabetet på 860-talet fram till 1600-talet i Polen, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Rumänien/Valakiet, Serbien, Litauen, Bulgarien och Ryssland. Med avslutande bibliografi och personregister. - Summary in English, (7 pp).
Boknummer: 5223 Pris: 90 kr.

BOWMAN, James.
HONOR. A History.
New York, Encounter Books 2006. 381 pp. Publisher's half cloth, pictorial dust-jacket. ISBN: 9781594031427.
- History of the idea and importance of 'honor' in America and the West.
Boknummer: 37456 Pris: 200 kr.

BROBERG, Gunnar.
TSUNAMIN I LISSABON. Jordbävningen den 1 november 1755, i epicentrum och i svensk periferi.
Stockholm, Atlantis 2005. 189 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 917353093X.
Boknummer: 23228 Pris: 120 kr.

BRODY, David Eliot & Arnold R.
UPPTÄCKTERNA SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN och människorna bakom dem.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1999. 398 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789146173748.
- Om de stora naturvetenskapliga genombrotten och deras portalfigurer: Newton, Rutherford och Bohr, Hubble, Darwin, Flemming och Mendel, Watson och Crick.
Boknummer: 13566 Pris: 185 kr.

DAHL, Svend.
Den danske Plante- og Dyreverdens Udforskning.
København, Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1941. 340 sid. Illustrerad. Inbunden i ett fint svart halvfranskt band med fem upphöjda bind.
Boknummer: 9747 Pris: 260 kr.

DARWIN, Charles.
OM ARTERNAS UPPKOMST.
Stockholm, Bonniers 1980. 239 sid. Rikt illustrerad med foton, kartor och planscher i färg. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9100431345.
- Illustrerad utgåva bearbetad och kommenterad av Richard E. Leakey.
Boknummer: 13795 Pris: 285 kr.

DEN SKAPANDE STADEN.
Red: Erland Sellberg. Stockholm, Carlssons 2003. 475 sid. Rikt illustrerad. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag.
- Presenterar idéhistoriska miljöer utifrån åtta betydelsefulla städer och utifrån olika epoker: Renässansens Florens, 1700-talets Uppsala, Paris under upplysningen, sekelskiftets Wien, Berlin och Los Angeles.
Boknummer: 38261 Pris: 330 kr.

DJURBERG, Vilhelm.
Läkaren Johan von Hoorn. Förlossningskonstens grundläggare i Sverige. Efterlämnat manuskript utgivet genom Lärdomshistoriska samfundet. Med ett förord av O. T. Hult.
Uppsala 1942. 319 sid. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Omslagen medbundna. Exlibris. (Lychnos-bibliotek, 4).
Boknummer: 4600 Pris: 220 kr.

ELIAS, Norbert.
FRÅN SVÄRDET TILL PLIKTEN.
Stockholm, Atlantis 1991. 441 sid. Förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9174869604.
- Andra delen av Norbert Elias sociologiska pinjärarbete som behandlar det västerländska samhällets utveckling från tidig medeltid fram till 1900-talet.
Boknummer: 15132 Pris: 200 kr.

ERIKSSON, Gunnar - FRÄNGSMYR, Tore.
IDÉHISTORIENS HUVUDLINJER.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1971. 186 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. (ALMAserien, 29).
- Introduktion till idéhistorien. Översikt av den västerländska tankeutvecklingen från antiken fram till första världskriget.
Boknummer: 38608 Pris: 85 kr.

ERIKSSON, Gunnar - QVARSELL, Roger - SUNDIN, Bo.
FRÅN RENÄSSANS TILL UPPLYSNING. Idéhistorisk översikt.
3:e upplagan. Umeå, Institutionen för idéhistoria 2000. 298 sid. Häftad med omslagsbild. (Idéhistoriska skrifter, 17). ISBN: 9171748121.
- Översikt av den västerländska idéhistorien under 1500-, 1600- och 1700-talen.
Boknummer: 39712 Pris: 150 kr.

ERIKSSON, Gunnar.
DEN FAUSTISKA MÄNNISKAN. Vetenskapen som europeiskt kulturarv.
Stockholm, Natur och Kultur 1991. 108 sid. Häftad. Liten namnetikett på skyddsomslag och försättsblad. (Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa). ISBN: 9127028933.
- 'Faustisk' = som strävar efter att öka sina kunskaper och vidga sina erfarenheter utan hänsyn till konsekvenserna, liksom Goethes gestalt Faust.
Boknummer: 39063 Pris: 120 kr.

FERRNER, Bengt.
RESA I EUROPA. En astronom, industrispion och teaterhabitué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien 1758-1762.
Uppsala 1956. 87, 572 sid. + 2 utvikbara kartor över resvägarna. Förlagets skinnryggband. (Lychnos-Bibliotek, 14).
- Med inledning och ett utförligt personregister, (24 sid) av Sten G. Lindberg.
Boknummer: 4514 Pris: 440 kr.

FERRNER, Bengt.
RESA I EUROPA. En astronom, industrispion och teaterhabitué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien 1758-1762.
Uppsala 1956. 87, 572 sid. + 2 utvikbara kartor över resvägarna. Inbunden i förlagets blå dekorerade klotband med främre och bakre omslag medbundna. Fint skick. (Lychnos-Bibliotek, 14).
- Inledning och ett utförligt personregister (24 sid) av Sten G. Lindberg.
Boknummer: 8391 Pris: 250 kr.

FORSMAN, Birgitta.
ARVET FRÅN DARWIN. Religion, människa, moral.
Red: Christer Sturmark. Stockholm, Fri Tanke förlag 2009. 296 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789186061005.
- Om evolutionsteorins betydelse för mänsklig existens, bortom de fördomar och rädslor som länge dominerat bilden. Granskar Darwins egna synsätt och de åsikter som senare förts fram av darwinister och antidarwinister.
Boknummer: 30348 Pris: 120 kr.

FRÄNGSMYR, Carl.
KLIMAT OCH KARAKTÄR. Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal.
Stockholm, Natur och Kultur 2000. 259 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslagets baksida med en lagad reva. ISBN: 9789127083691.
- Om 1700-talsmänniskans tankevärld som med klimatläran ville förklara inte bara människors egenskaper, hudfärg, och kynne utan också sjukdomar, mathållning och dryckesvanor. - Summary in English (7 pp).
Boknummer: 39801 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica